[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. III a.
See also:
— — — — — — — — — — — — — — —
1 [φιλοτ]ιμίας τ[ῆς — — — — δεδόσθαι δὲ]
[αὐτῶι] καὶ πολιτ[είαν δοκιμασθέντι κατὰ τὸν]
[νό]μον, τοὺς δὲ θεσμ[οθέτας ὅταν πληρῶσι δικαστήρ]-
[ι]α εἰς ἕνα καὶ πεντακο[σίους δικαστὰς συν]-
5 νείμαντας εἰσαγαγεῖν αὐ[τῶι τὴν δοκιμασί]-
αν καὶ δοῦναι περὶ αὐτοῦ τ[ὴν ψῆφον, γράψασ]-
θαι δὲ αὐτὸν φυλῆς καὶ δή[μου καὶ φρατρίας]
ἧς ἂν βούληται· εἶναι δὲ α[ὐτῶι καὶ εἰς τὸν με]-
τὰ ταῦτα χρόνον διατηροῦντ[ι τὴν αὐτὴν αἵ]-
10 [ρ]εσιν εὑρέσθαι παρὰ τῆς [βο]υλ[ῆς καὶ τοῦ δή]-
[μ]ου καὶ ἄλλο ἀγαθόν, ὅτου ἂ[ν] δοκ[ῆι ἄξιος εἶναι]·
[ἀ]ναγρά[ψ]αι δὲ τόδε τὸ ψήφισ[μα τὸν γραμ]-
[μ]ατέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐ[ν στήληι λιθίν]-
[η]ι καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει, [τὸ δὲ ἀνάλωμα]
15 [τὸ γενό]με[νον εἰ]ς τὴν ἀνα[γραφὴν μερί]-
[σαι τὸν ταμίαν τῶν σ]τρ[ατιωτικῶν].
Search Help
Contact Us