Citizenship decree.  Stele of white marble, preserved on the left. Non-stoich. c. 32.
[ ] Attica — Athens — Prov. unkn. [Athens, EM] — ca. 185 BC — IG II² 856 — M.J. Osborne, Naturalization I (1981) 205, D97
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — —]ω̣[— — — — — — — — — — — — — — —]
[φιλοτ]ιμίας τ[ῆς πρὸς Ἀθηναίους· δεδόσθαι δὲ]
[αὐτῶ]ι καὶ πολιτ̣[είαν δοκιμασθέντι κατὰ τὸν]
[νό]μον· τοὺς δὲ θεσμ[οθέτας, ὅταν πληρῶσι δικαστήρ]-
5 ι̣α εἰς ἕνα καὶ πεντακοσ[ίους δικαστάς, συν]-
νείμαντας εἰσαγαγεῖν αὐ[τῶι τὴν δοκιμασί]-
αν καὶ δοῦναι περὶ αὐτοῦ τ[ὴν ψῆφον· γράψασ]-
θαι δὲ αὐτὸν φυλῆς καὶ δή[μου καὶ φρατρίας],
ἧς ἂν βούληται· εἶν̣αι δὲ αὐ[τῶι καὶ εἰς τὸν με]-
10 τὰ ταῦτα χρόνον διατηροῦ̣ντ[ι τὴν αὐτὴν αἵ]-
ρεσιν εὑρέσθαι παρὰ τῆς β[ο]υλῆ̣[ς καὶ τοῦ δή]-
μ̣ου καὶ ἄλλο ἀγαθόν, ὅτου ἂν δοκ[ῆι ἄξιος εἶναι]·
[ἀ]ναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισ[μα τὸν γραμ]-
[μ]ατέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐ[ν στήληι λιθί]-
15 [νη]ι καὶ στῆσα̣ι ἐν ἀκροπόλει· [τὸ δὲ ἀνάλωμα]
[τὸ γε]ν̣[ό]μεν̣[ον εἰ]ς τὴν ἀναγ̣[ραφὴν καὶ τὴν]
[ἀνάθεσιν τῆς στήλης] μερ[ίσαι τὸν ταμίαν τῶν]
[στρατιωτικῶν.           vacat                        ]
                                  lacuna
Search Help
Contact Us