[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. III a.
See also:
1 [— — — καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν θαλλ]οῦ στ[ε]-
[φάνωι φιλοτιμίας ἕνεκα τῆς εἰς τὸν δ]ῆμον τὸ[ν]
[Ἀθηναίων· δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ πολ]ιτείαν δο-
[κιμασθέντι ἐν τῶι δικαστηρίωι κ]ατὰ τὸν νό[μ]-
5 [ον, τοὺς δὲ θεσμοθέτας, ὅταν καὶ ὣς πλ]ηρῶσι δικα-
[στήρια εἰς ἕνα καὶ πεντακοσίο]υς δικαστὰς
[εἰσαγαγεῖν αὐτῶι τὴν δοκιμασί]αν καὶ γρά-
[ψασθαι αὐτὸν φυλῆς καὶ δήμου κα]ὶ φρατρίας
[ἧς ἂν βούληται. ἀναγράψαι δὲ τόδε] τὸ ψήφισμα
10 [τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανεί]αν ἐν στή-
[ληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλ]ει, εἰς δὲ
[τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆ]ς στήλης
[μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικ]ῶν τὸ γε-
[νόμενον ἀνάλωμα].  vacat 0.065
Search Help
Contact Us