[ ] Augusta Traiana (Stara Zagora) — 238-241 AD
See also:
1  ἀγαθῆι̣ τύχη̣[ι].
τὸν μέγιστον καὶ
θειότατον Αὐτο-
κράτορα δεσπό-
5 την τῆς οἰκου[μ]ένης
Μ(ᾶρκον) Ἀντώνιον Γορδια-
νὸν Εὐσεβῆ Εὐτυ-
χῆ Σεβ(αστὸν) ἡ ἱερωτά-
τη βουλὴ καὶ ὁ λαμ-
10 πρότατος δῆμος Τρα[ι]-
ανέων ἐκ τῶν ὑπερπαι-
όντων, ἡγεμονεύοντος
τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας
Κ(οίντου) Ἀττίου Κέλερος,
15     εὐτυχῶς,
ἐπιμελουμένου Αὐρ(ηλίου)
Κοίντου Κοίντου
   αʹ {²⁶πρώτης}²⁶ ἀρχῆς. εὐτυχῶς̣.
Search Help
Contact Us