[ ] Augusta Traiana (Stara Zagora) — 238-241 AD
1 [τὸν μέγιστο]ν καὶ θε[ιότατον]
[Αὐτ(οκράτορα) Καίσ]αρα #⁵⁶ Μ(ᾶρκον) Ἀν[τώνιον]
[Γορδια]νὸν #⁵⁶ Εὐ[σεβῆ]
[Εὐτυχ]ῆ̣ #⁵⁶ Σεβ(αστὸν) #⁵⁶ [— —]
5 [— — ἡ] λαμπρο[τάτη]
[Τραια]νέων πό[λις τὸν]
[τῆς ο]ἰκουμένη[ς δεσ]-
[πότην], ἡγεμονε[ύοντος]
[τῆς] Θρᾳκῶν ἐπ̣[αρχείας]
10 [Λουκί]ου #⁵⁶ Οὐεττ[ίου Ἰουβέ]-
[νως, ἐκ] τῶν ὑπερ̣[παιόντων]
[χρημ]άτων. ε<ὐ>τ[υχῶς].
Search Help
Contact Us