[ ] Tenos — 1st c. BC
            {²multa desunt}²
[— — — — — — — — — — ἵνα δὲ καὶ ὁ δῆμος ὁ Τη]-
1 [νίων ἐιδήσηι τὰ ἐψηφισμένα ἑλέσθαι πρεσβείαν]
πρὸς Την[ίους, ἣ ἀναδοῦσα τόδε τὸ ψήφισμα παρακαλέ]-
σει αὐτοὺς ὄντα[ς φίλους καὶ συγγενεῖς τοῦ δή]-
μου, προσδέξασθ[αι τὰ ἐψηφισμένα] καὶ ἐ[πιμέλειαν]
5 ποιήσασθαι, ὅπω[ς αἱ δεδομέναι] τιμαὶ τ[ῶι(?) τε δήμωι]
αὐτῶν καὶ τῶι δικ[αστῆι καὶ τ]ῶι γραμματ[εῖ ἀναγγέλ]-
λωνται ἐν τε τοῖς [ἐπιφανεσ]τάτοις ἀγῶσι[ν, ὅταν καὶ]
οἱ ἄλλοι στέφανοι ἀ[ναγγέλλ]ωνται, v καὶ ἵνα [ἀναγρα]-
φὲν τόδε τὸ ψήφισ[μα ἐν στή]ληι λιθίνῃ ἀνασ[ταθῇ πα]-
10 ρ’ αὐτοῖς ἐν τῶι ἐπιφ[ανεστά]τωι τόπωι. ἐπεκ[ληρώ]-
θησαν καὶ ἔλαχον φ[υλὴν Νυσ(?)]αιΐδα. ἑιρέθη[σαν ․․․․]-
κλῆς Ἡρακλείδου, Φ[․․․․․․ Μ]ενάνδρου. κατ[ὰ δὲ τὰ αὐ]-
τὰ καὶ τοῖς ἄλλοις δι[κασταῖς κα]ὶ γραμματεῦσι [καὶ]
ταῖς πατρίσιν αὐτ[ῶν. ἐπεκληρ]ώθησαν καὶ ἐλ[άχο]-
15 SAN FULH\N *NUSA[II/+DA].
Search Help