[ ] Andros — reign of Augustus
I.1 Αἰγύπτου βασίλεια λινόστολε, τᾶι γονοέσσας
αὔλακος ἀρχαία μέλεται πολύπυρος ἀγυιά,
σειστροφόρος Βούβαστος, ἀμαλλοτόκοισί τε Μέμφις
γαθομένα πεδίοισιν, ὅπαι στάλαν ἀσάλευτον
5 εἷσε φιλοθρέσκων ἱερὸς νόμος ἐκ βασιλήων,
σᾶμα τεᾶς, δέσποινα, μοναρχείας, ἱκέταισιν
λαοῖς ἀπύοισαν· ἐγὼ χρυσόθρονος Εἶσις
ῥωμαλέα σκάπτροισιν, ὅσαν πυριλαμπέος ἀκτεὶς
ἀελίω σελάγεσκε βολαῖς φορβάμονα γαῖαν.
10 Δειφαλέω δ’ Ἑρμᾶνος ἀπόκρυφα σύνβολα δέλτων
εὑρομένα γραφίδεσσι κατέξυσα, ταῖσι χάραξα
φρικαλέον μύσταις ἱερὸν λόγον· ὅσσα τε δᾶμος
ἀτραπὸν ἐς κοινὰν κατεθήκατο, πάντα βαθείας
ἐκ φρενὸς ὑφάνασα διακριδόν· ἅδε τυράννω<ν>
15 πρέσβα Κρόνω θυγάτηρ, Εἶσις, δάμαρ εὐρυμέδον[τος]
ἔμμι πολυζάλωτος Ὀσείριδος, ὧ ποτε [δε]λ[φὺν]
τὰν αὐτὰν ἀνέλυσα γενέθλιον, ἄν[θεσι πλοχμῶν]
βρειθομένα σοβαροῖς ἑλινότροπος· ἐν[νεσίαισιν]
αἰπυνόω βασιλῆιος, ὃν ὡρανὸς ἔτρεσ[ε, θεσμῶν]
20 θεσμοθέτις, μερόπων τὼς οὐκ ὀ[λέσοισι μενοιναί],
οὐδ’ ἀπαμαυρώσει πολ[ιὸς χρόνος, οὐδέ ποτέ σφιν]
ἐνπετάσει λάθαν ὁ σ— — — — — — — — — — — — —
ἀστροφόροις λαμπ․․ω— — — — — — — — — — —
θηλυτέραις λοιμῶν ΓΑ(?)— — — — — — —
25 ἐξέκαμον Βούβαστον ἐῢ — — — — — —
Εἶσις ἐγὼ πολύβουλος ․․․․․․․․․․․․․․․․ Ὄλ[υμπον]
καὶ χθόνα μυδαλέαν σκο[τ]ο[ε]ίμον[α· ἅδ]ε [καὶ ὡρᾶν]
ἐς κρίσιν ὠρανίοισι κατάερον [ὑψ]όσ’ ἐν ἄσ[τροις]
ἀτραπιτὸν πλάγκτειραν ἀφώρισα· γυρὰ δὲ μήν[ας]
30 λοξοπόρου σελάγεσσι φερά[λ]ια καὶ πυροέντων
ἀέλιον πώλων ἁγήτορα φαίνοπα κύκλων
ἐς πόλον εἰθύνεσκον, ἵν’ εὐκόσμοισι πορείαις
ἄξονες ἰλίγγοισι περικτυπέοντι διαύλωι
νύκτα διακρείνωσιν ἀπ’ ἤματος· ἅδε θαλάσσας
35 πρᾶτον ἐν ἀνθρώποισι περάσιμον ἤνεσα μόχθον·
ἅδε δικασπολίαι ῥώμαν πόρον· ἅδε γενέθλας
ἀρχάν, ἀνδρὶ γυναῖκα συνάγαγον, εὖ τε σελάνας
ἐς δεκάταν ἁψεῖδα, τεθαλότος ἄρτιον ἔργου
φέγγος, ἐπ’ ἀρτίγονον βρέφος ἄγαγον· ἅδε γονήιων
40 ἁζομένως τιμὰν ἔτι νηπιάχως ὑπὸ μαζῶι
κωρισμοῖς ἐδίδαξα μελίφροσι· φοιτάδι δ’ ὀργᾶι
μᾶνιν ἐρεισαμένα μυκάμονος ἄχρις ἐπ’ εὐνὰς
Ἄϊδος ἠπείλησα μελάμφαρόν τε βερέθρων
ἀστόργοις φυλακὰν βαρυπάμοσιν. ἔμμι δ’ ἀρούρας
45 πυρνοτόκω μεδέοισα, δαϊξάνδρων ἀπὸ χειρῶν
ἐχθομένα<ν> βρώμαν, ἃν φωλάδες ἔστυγον ἄρκτοι,
τὰν λύκος ὠρυκτάς, λιμῶι τεθοωμένος ἀλκάν,
II.48 δυσμαθέων ἀπενή<ν>α[θ’ ὀρήϊ]ος, οὐδ’ ἀ— — —
ΤΑΙΕΥΑΙΩΝΟ․․․․ ἐφαμερίων [ἐνὶ β]άσσαις
50 ἀγρό[τερ]ος, τὼς δρυμὸς(?) [ἀ]μείλιχος [ἔ]τ[ρεφεν —]
φείσατο Ν․ΣΩΖΕΝΟΣ ἐν ὤρεσιν ․․ΣΟ#⁷— — — —
․․․ΛΙ․Π․․․․․․ΥOΝ․ΛΙΕΛ․․ΟΝΕ— —
ΘΩΕ{Σ}ΟΙΣΣΟΝ— — — — — — — —
[σπλάγχν]ον ἑὸν [δ]άπτοισα φίλα τοκὰς ΑΝΛ— — —
55 ․․․․․․ΠΙ․․․μέν[α] πεινωλκὸν(?) συν— — — —
[ὅσσ]οι μαιμώοντες ἀτάσθαλον [ἔργον — — — —]
τη[ΰ]σιον ΑΦ․․․Ν αὐχμώδε— — — — — —
․․ΤΑΙ [ἀνθ]ρώποισιν ΟΤΑΣ․․ΟΝΤΑΤΟΝ— — —
59/80   {²vss. 59-80 prorsus deleti}²
81 [ματ]έρ[α — — — — — — — — — — — —]
σ[ώ]τειρ’, ἃν ἐτ— — — — — — — — —
[ἁ]μετέραις — — — — — — — — — —
αὔλακ’ ἐκύμαν — — — — — — — — — — —
85 ἀμητὺν δρεπ[άνοισι — — — — — — — — —]
ἄμπελον ἐκπετ[άσαισα — — — — — — — —]
ἁμερίω καμάτω Ο— — — — — — — — — — —
ἔργα κασιγνήτας ε— — — — — — — — — —
εἱκέσιος, βρυάθων — — — — — — — — —
90 πᾶσα δε μοι ταναοῖσι κό[μαις — — — — — —]
δρῦς ἔτι τη[λεθόωσα — — — — — — — — —]
Ἶσις ἐγὼν #⁷— — — — — — — — — — — — —
καὶ πρύταν[εῖον(?) — — — — — — — — —]
III.94 [πα]πτ[αίνω(?)] μεσ․․․․․․․․․ναυ․․ος(?) ἔπλασε μῦθος
95 μελ— — — — — — — — — — ε[ἵ]σατο ναὼς
[λα]ὸς ․․․․․․․․․․․․Ι· πε[ρι]σ[σότα]τον δὲ μονάρχων
[․․․․․․․․․․․․φ]ονωι λ․․․․μον Ἐνυώ.
․․․․․․․․․․․αν ὑπὲρ Στυ[γὸς ․․] μα[ρ]άνω(?)
․․․․․․․․․․․․․․ ἐπὶ Τάρτα[ρον ἤ]λασ’ ἐνιπαῖς
100 ․․․․․․․․․․․․․․․δεος [ἄ]ν[υσ]αν ἄγρας.
δῶκα χ[αριζομένα πει]θάνιον ἀνδρὶ γυναῖκα,
ἀμφοτέρ[οις πρόφρ]ασσα, τὸ δ’ ἄγρ<ι>ον αὐχένος αἶπος
μ[α]λθάκ’ ἐ[πιπνείοισα κ]ατεύνασεν ἅσυχα Πειθώ.
․ων ΛΕ[․․․․․ πολ]υθε[λ]γέος ἠδ’ ἀμαρυγᾶς
105 [․․․․․․․․․․․․․ προφ]ερέστερον ἐν πολιήταις
․․․․․σιδ․․․․․․․․․․․․τιν· ἄμμι δ’ ἀμαυρᾶς
․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἕνεκ’ αἰόλον· ἀντὶ δ’ ὀλ[έ]θρω
․․․․․․․․․․․․․․․․․ πλο[ύ]τω λάχεν· εἴδεα δ’ ἁγνᾶς
[․․․․․․․․․․․․․․․ ἑ]ανοῖς χ[ρ]υσειδέσι παστὼς
110 [․․․․․․․․․․․․ γαμ]οστόλος [ἁνί]κα πεύκας
․․․․․․․․․․․․ΛΛ․․․ΙΕΥΝΙΑ․․․#⁷ ὑμεναίοις
․․․․․․․․․․․․․․․Ο [βά]ρ[βαρο]ν Ἑ[λλ]άδος ὀμφὰς
․․․․․․․․․․․․․․․άματο[ς ὥρ]ισ[α τ]ειμὰν
— — — — — — — —τοις φύσις εὔστοχον οὔροις
115 — — — — — — — —ον δ[υσ]μο[μ]φέ[ο]ς αἴσχους
— — — — — — — — — —Α․Ω [φόρ]ον ὅρκωι
— — — — — — — — —ΕΔΟΙΟΣ, ἐν δὲ βαρείαι
[— — — — — — — — — — — —α] μερίμνας.
— — — — — — — — — — —ν [αὐ]τὸν ἐλαύνει
120 [— — — — — — — — — — ῥίμ]φα δ’ Ἐρεινὺς
[— — — — — — — — — — οἴσ]τρωι {²⁷κέν]τρωι?}²⁷
— — — — — — — — — — — — δ’ ἀφαυροῖς
— — — — — — — — — — — — — — — — — —ΓΩ
— — — — — — — — — — — — — —ο(?)ς
125 — — — — — — — — — — — — — — —νκες
— — — — — — — — — — — — — — μελιχρὰς
[— — — — — — — — — —]ΛΙΟ πλανέστας(?)
[— — — — — — — — μον]ο[β]άμονα(?) ῥειπὰς
— — — — — — — — — — — —ΙΔ(?) ὀρείνειν,
130 — — — — — — — — — — — — — γαλάναν
[— — — — — — — — — — μακρο]υνομέναι [δὲ]
— — — — — — — — — — — — — ἀβυσσῶι
— — — — — — — — — —ΣΛΥΛΙΑ δόξ․․
— — — — — — — — — — —ΚΕΤΑ [φ]άμας
135 — — — — — — — — — — —ν, οὐδέ τις — —
— — — — — — — — — — — — —ν ἴχνος
— — — — — — — — — — — — — —ΙΥ
IV.138 ἀελίω βασιλῆιον ὁμᾶι συν․․․․․․․․․․ωι
καί με καλεῦσι πάρεδρον· ἐλα[υνομένα] δ’ ἐνὶ γυρ[οῖ]ς
140 συνφέρομ’ ἀκτείνεσσι κατ’ ὠ[ρανὸν αἰ]γλάεντα·
ὅσσα δ’ ἐμὸς γνώμων νόος εἴσιδ[ε, πάντ]α τελευτᾶ[ς]
ἐς πέρας ἰθύνω· τὰ δ’ ὑπείροχ’ ὁ[π]ανίκα [νε]ύσω
κῦρος ὑποκλάζοισ’, ὑπάταν βασιληΐδα τειμὰν
πτήσσονθ’ ἁμετέραν· δεσμῶν δ’ ἀέκουσαν <ἀν>άγκαν
145 ἀνλύω· πλωτὰ δὲ φιλεύδιος Ἀμφιτρίτα
νηυσὶ μελαμπρώροισιν ὑπαὶ παχνώδεος αὐχμῶ,
ἁνίκα μειδάμων ἱλαρὰν ἐρύθοισα παρειὰν
ἀμπετάσω Τηθὺν γλαυκώλενον· ἐν δὲ περητοῖς
βένθεσιν ἀστιβέα πλαγκτὰν ὁδόν, εὖτέ με θυμὸς
150 κορθύσηι, κλονέω· παντᾶι δὲ μελανθέϊ ῥοίζωι
σπερχόμενος βαρὺ πόντος ἐνὶ σπήλυγξι βαθείαις
μυκᾶτ’ ἐξ ἀδύτων. πράτα δ’ ἐπὶ σέλματι δούρων
κολπωτὰν ὀθόναισι θοὰν τρόπιν ἰθύνεσκον,
οἶδμα καθιππεύοισα· δαμαζομένας δὲ θαλάσσας
155 ὠκυπόροις ἐλάταις ἑλικὰν ἔστασε χορείαν
Δωρίδος εὐλοχία· περιπάλλετο δ’ ἐν φρεσὶ θάμβος,
εἰρεσίαν ἀδάητον ἔτ’ ὄθμασι παπταινοίσαις.
Ἶσις ἐγὼ πολέμω κρυερὸν νέφος ἕρκεσι μόχθων
ἀμφέβαλον κλήιζοισι πολυκτέανον βασιλείαν
160 θεσμοφόρον. νάσως δὲ βαθυνομένας ἀπὸ ῥιζᾶν
ἐς φάος ἐκ βυθίας ποτανάγαγον ἰλύος· αὐτὰ
ὤρεα καὶ πε[δίω]ν σπορίμαν βάσιν ὀργάδα τ’ ἄκραις
στηρικταῖ[ς ἐξαῖ]ρον ὑπερτείνοισα, βοαύλοις
μαλοκόμοι[ς θ’ ἁδεῖ]αν· ἐπ’ ἀφριόεντι δὲ Νηρεὺς
165 πλᾶζε τ[ρίαινα]ν [ἔ]χων περιμάρμαρον ἄνθεσιν ἄχνας
φλοῖσβο[ν ἐριβ]ρεμέθοντα, ποτὶ κροκάλαισιν ἀράσσως
[χοιράδας. ἀμφιλα]φῶς δὲ κατ’ ὄφρυος ἑρσαέσσας
[․․․․․․․․ θλ]ίβω ποτὶ ματέρα περκάζοισαν
[ὄμφακα χαρμο]δότειραν· ὑπερφιάλοις δὲ κεραυνὼς
170 [ἀστράπτοισα β]ολαῖς στιβαρὰν θνατοῖσιν ἀπειλὰν
․․․․․․․․․․․․․․υμέθοντας ἐμ․․․․․․․․․να Μοίρας
․․․․․․․․․․․․․․εας, τὰν Ἄτ[ροπος αἰὲν] ἑλίσσει
․․․․․․․․․․․․οισα περιροι․․․․․․ε․․․․․․οις
․․․․․․․․․․․․․․ι τελήσατο ․․․․․․․․․․․․․σ— —
175 [․․․․․․․․․․ καλάμ]ων(?) δόνακ[ας ․․․․․․․․․․]ΥΓΑΓΑΝΑ
․․․․․․․․․․․․νας(?)· βωλοΤΛΟ․․․․․․․․․․․αν[ε]ίας
․․․․․․․․․․․․․․γεσσιν ․․․․․․․․․․․․․․․ σεί
․․․․․․․․․․․․․․․εφρα καλ[․․․․․․․․․․․․․․․ Ν]εῖλ[ος].
Search Help