[ ] Andros — 2nd c. AD
1                               ἀ[γαθῃ τύχῃ].
Μέμμιος Ῥοῦφος ὁ καὶ Ἰσίδωρος [καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ — —]οῦς τὸ τρίτον σ[υνάρξαντες(?) καὶ]
οἱ υἱοὶ αὐτῶν τὸν ναὸν καὶ τὸ προνάϊον κα[ὶ — — — — τοῦ ν]εὼ ἐκ τῶν ἰδίων κ[ατεσκεύασαν],
ἐκ πολλῶν πάντα κατηρειμμένα καὶ ἠρημωμένα χρόνων, [καὶ τὸν βωμὸν(?) καὶ τὸ τῆς] θεᾶς ἄγαλμα ἐκ — — — — —
5 ὑπὸ παλαιώτητος {²⁶παλαιότητος}²⁶ χρήζοντα ἐπανωρθώσεως {²⁶ἐπανορθώσεως}²⁶ ἐπισ[κευάσαντες ἀνέθεσα]ν.
Search Help