[ ] Att. — fin. s. I a./in. I p.
face A front.1          ὁ δῆμος
Λεύκιον Δομέτιον Ἀηνόβαρβον
        ἀρετῆς ἕνεκα.
3a          vac. 0.05
4 Μικίων Πυθογένους ἐποίησεν.
face B top.4a prope ipsum marginem baseos intuenti sinistrum:
5 Φανόμαχος Φανίου
  Ἐλευσίνιος.
Search Help