[ ] Delos — 181 BC
frg. a.1 [τ]άδε παρελάβομεν ἐν τ[ῶι ναῶι τοῦ Ἀπόλλωνος παρὰ ἱεροποιῶν Τ]ελεσαρχίδου τοῦ Εὐδίκου, Πραξιμένου τοῦ Πρ[αξιμέν]ου, παρούσης βουλῆς καὶ γραμματέως τοῦ τῆς πόλεως Δημοσ<τ>ράτου τοῦ Διογένου, τοῦ [τῶν]
ἱεροποιῶν Ἀριστοφάνου το[ῦ — — — — καὶ παρέδομεν] τοῖς ἱεροποιοῖς Κρίττει Νικάρχου, Συνωνύμωι [Ἱερομβ]ρότο[υ], παρούσης βουλῆς καὶ γραμματέως τοῦ τῆς πόλεως Ἀντιγόνου τοῦ Τεισικ̣λέο[υς],
τοῦ τῶν ἱεροποιῶν Χοιρύλο[υ τοῦ — — — —· δακτύ]λιον χρυσοῦν σάρδιον ἔχοντα ἐπίσημον Ἀπόλλωνα, ὃν ἀνέθηκεν τῇ Λητοῖ Στρατονίκη, ὁλ. Δ· καθετὴρ χρυσοῦς διάλιθος, ὃν ἀνέθηκε[ν] τῇ Λητοῖ Στρατονί[κη]
[ἐ]χ θυρεῶν τεττεράκοντ[α ὀκτὼ καὶ ἡμίση δύ]ο, καὶ ἐμ μέσωι εἷς ἑκατέρωθεν, σειστὰ ἑκατὸν τεττεράκοντα ἕν, [ὁ]λ. Η𐅃𐅂· δακτύλιον χρυσοῦν, ὃν ἀνέθηκεν Στρατονίκη Ἀπόλλωνι, Ἀρτέμιδι, ἔχων ἐπίσημ̣[ον]
5 [Νί]κην, ὁλ. σὺν τῶι κίρκωι [ΔΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ· στεφάνια χρυσᾶ] τρία, ἃ ἀνέθηκεν ταῖς Χάρισι Στρατονίκη, τὸ ἓν οὐκ ἔχον [κ]ίρκους οὐδὲ τοὺς δεσμούς, διαλελυμένα, ὧν ὁλ. 𐅄ΔΙΙΙ· χύμα χρυσίου ἀπὸ τοῦ Ἀπόλλων[ος]
τοῦ ἀγάλματος, ὁλ. 𐅄Δ̣[ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλο χύμα χρυσ]οῦν ἀπ[ὸ] τῶν τριῶν, ὁλ. ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· χρυσοῖ φιλίππειοι τρεῖς καὶ ἀλε[ξ]άνδρειος εἷς· νόμισμα παντοδαπόν, ὁλ. 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἡδυποτὶς χ[ρ]υσῆ, Ἐχενίκης ἀνάθεμα, ὁ̣[λ.]
ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφαν[ος χρυσοῦς δρυός, Λυσάνδρου] ἀνάθεμα, ὁλ. 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος χρυσοῦς κισσοῦ, ἀνάθεμα βασ[ι]λέως Πτολεμαίου, διαλελυμένος, καὶ κόρυμβοι πέντε, ὁλ. Η𐅃𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς δάφνη[ς],
ἀνάθεμα βασιλέως [Δημητρίου, ὁλ. 𐅄ΔΔ𐅂ΙΙΙ· στέφανος] χρυσοῦς [δά]φνης, ἀνάθεμα Πολυκλείτου, 𐅄Δ𐅃ΙΙΙ· στέφανο[ς] χρυσοῦς δάφνης, ἀνάθεμα Φιλοκλέους, ὁλ. 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος χρυσοῦς κισσοῦ, ἀνάθεμα Δ[η]-
λιάδων, καὶ κόρυμ[βοι τρεῖς κατεαγότες, ὁλ. 𐅄ΔΔ𐅃𐅂]· στέφανος χρυσοῦς μυρσίνης, Ἰωμίλκου ἀνάθεμα, ὁλ. ΔΔ𐅂[ΙΙ]Ι· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, ἀνάθεμα βασιλέως Ἀντιγόνου, ὁλ. 𐅄Δ𐅂· λειμώνιον χρυσοῦν,
10 Σόλωνος ἀνάθ[εμα Ἀσκληπιῶι, ὁλ. 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· στέφ]ανος χρυσοῦς δάφνης, ἀνάθεμα βασιλέως Ἀντιγόνου, ὁλ. ΔΔ𐅃· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, Ἀντιπάτρου ἀνάθεμα, ὁλ. ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος χ[ρυ]-
σ̣οῦς δάφνης [ἀνεπίγραφος, ὁλ. ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· στέφανος χρυ]σοῦς δάφνης, Φάρακος ἀνάθεμα, ὁλ. ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, Πνυταγόρα ἀνάθεμα, ὁλ. 𐅄Δ𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς δάφνης κ[αι]νός,
[ὁ]λ. 𐅄Δ𐅂· σφαῖρα [χρυσῆ ἐν ἐλύτρωι, ἀνάθεμα Φίλα]ς τῆς Θεοδώρου, ὁλ. 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· στεφάνη χρυσῆ μυρσίνης, Ξενοφάντου ἀνάθεμα, ὁλ. ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τέτραχμα δύο, τὸ ἓν ὑπόχαλκον λυσιμάχειον, τὸ δὲ ἓν ἀ[ν]-
τιόχειον κα[ὶ δραχμὴ ἀλεξανδρεία· δακτυλίους ἀργυροῦς] δέκα ὀκτὼ καὶ κυλίκιον καὶ ὠτάριον, δύο λίθους ἔχοντες, εἷς σιδηροῦς, ὁλ. ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· δακτύλιοι σιδηροῖ ὑποκεχρυσωμένοι δέκα εἷς· τέτραχμο[ν]
λυσιμάχεο[ν ὑπόχαλκον· φιάλαι ἐκ πλινθείων ἐξειρη]μέναι 𐅃, ἀναθέματα, μία Δηλιάδων, ἐπιδόντων θεωρῶν, ἀρχιθεώρου Κλεάνακτος· ἄλλη, ἀνάθεμα Χερσονησιτῶν τῶν ἐκ τοῦ Πόντου· ἄλλη, Χερσο-
15 νησιτῶν [τῶν ἐκ τοῦ Πόντου· ἄλλη, ἀνάθεμα Βακχίου Κολοφων]ίου· ἄλλη, ἀνάθεμα Χερσονησιτῶν τῶν ἐκ τοῦ Πόντου· ὧν ὁλ. ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ· ἠλεκάται ἀργυραῖ ἑπτά, ὧν ὁλ. Δ𐅂𐅂· τέτραχμον λυσιμάχεον· φιάλαι ἀνα[τε]-
θεῖσαι ἐπ’ [ἄρχοντος Τηλεμνήστου — — — —], ἐφ’ ὧν ἐπιγραφή· ἐπ’ ἄρχοντος Ἄμνου, ταμιευόντων Νίκωνος τοῦ Ἀντιρήτου καὶ Νικομάχου τοῦ Νικομάχου, φιάλαι Δ𐅃ΙΙΙΙ· ἄλλαι, Νικάρχου καὶ Τληπολ[έ]-
μου τα[μιῶν, φιάλαι Δ𐅃· ἄλλαι τέτταρες, ἐφ’ ὧν ἐπιγραφ]ή· ἐπ’ ἄρχοντος Ἄμνου, ἱεροποιῶν Φερεκλείδου καὶ Ποσειδί<κ>ου· εὐτύχειον μίαν, ἐπ’ ἄρχοντος Φίλλιος, Θυεστάδαι καὶ Ὠκυνεῖδαι ἀπὸ τῶν γερῶν, τρικτυαρχο[ῦν]-
τος Κ[οσμιάδου τοῦ Σήμου τὸ ἐπιβάλλον Σήμωι· ἄλλη, ἐ]π’ ἄρχοντος Καλλίου, ἐπιδόντος βασιλέως Ἀντιγόνου, ἐπιστατοῦντος Μειλιχίδου· ἄλλη, ἀνάθεμα Μαψιχιδῶν, ταμιεύοντος τῶν προσόδων Ἀφθονή[του].
α̣ἱ π̣[ᾶσαι ἐν τῶι πρώτωι ῥυμῶι φιάλαι ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ, ὁλ. μν. ΔΔΔ𐅃]ΙΙ, δρα. 𐅄. δεύτερος ῥυμός, φιάλαι 𐅄ΔΙΙΙΙ, ὁλ. τάλαντον, δρα. Η𐅄ΔΔ. τρίτος ῥυμός, φιάλαι Δ𐅃ΙΙ, ὧν μία ἐπ’ Ἀντιγόνου μόλυβδον ἔχουσα ἐν τῶι πυθμένι, ὁλ. μναῖ
20 [Δ]𐅃̣[Ι. τέταρτος ῥυμός, φιάλαι 𐅄ΔΙΙΙΙ, ὁλ. τάλαντον, δρα. Δ]ΔΔΔ. πέμπτος ῥυμός, φιάλαι 𐅄ΔΙΙ, ὁλ. τάλαντον, δρα. ΔΔΔΔ. ἕκτος ῥυμός, φιάλαι 𐅄ΔΙΙ, ὁλ. τάλαντον, δρα. ΔΔ. ἕβδομος ῥυμός, φιάλαι 𐅄Δ<ΙΙ>, ὁλ. τάλαντον, δρα. Δ[Δ].
[ὄγδοος ῥυμός, φιάλαι 𐅄ΔΙΙΙ, ὁλ. τάλαντον. ἔνατ]ος ῥυμός, φιάλαι 𐅄Δ<ΙΙΙ>, ὁλ. τάλαντον, δρα. ΔΔΔ. δέκατος ῥυμός, φιάλαι 𐅄Δ<𐅂𐅂𐅂>, ὁλ. τάλαντον, δρα. ΔΔΔ. ἑνδέκατος ῥυμός, φιάλαι 𐅄Δ<ΙΙΙ>, ὁλ. τάλ[α]ντον, δρα. ΔΔΔ. δωδέκ[α]-
[τος ῥυμός, φιάλαι 𐅄ΔΙΙΙ, ὁλ. τάλαντον, δρα. 𐅄Δ. τρε]ισκαιδέκατος ῥυμός, φιάλαι 𐅄Δ<ΙΙΙ>, ὁλ. Τ, 𐅂ΔΔ. τεσσαρεσκαιδέκατος ῥυμός, φιάλαι 𐅄Δ<ΙΙ>, ὁλ. Τ, 𐅂ΔΔ. πεντεκαιδέκατος ῥυμός, φιάλαι 𐅄[Δ𐅃ΙΙ],
[ὁλ. Τ, μν. 𐅃, δρα. 𐅄. τὰ συσταθέντα μετὰ τ]ῶν χυμάτων τῶν ἀπὸ τοῦ τρίποδος, ὁλ. 𐅂ΔΔΔΔ𐅂. ἐκ τοῦ πρώτου ῥυμοῦ τοῦ ἐκ τῆς κιβωτοῦ φιάλη μία ἡ π[ερ]ιγενομένη ἀπὸ τοῦ ῥυμοῦ τοῦ παραδ[ο]-
[θέντος τοῖς ἀνδράσιν, ὁλ. 𐅂𐅄Δ. ἐκ τοῦ δευτ]έρου ῥυμοῦ τοῦ ἐκ τῆς κιβωτοῦ φιάλη μία καὶ ποτήρια τρία τὰ περιγενόμενα ἀπὸ τοῦ ῥυμοῦ τοῦ παραδοθέντος τοῖς ἀνδράσιν, ὧν ὁλ. ΗΗ
25 [ΔΔΔ. ἐκ τοῦ τρίτου ῥυμοῦ τοῦ ἐκ τῆς κιβωτοῦ] φιάλαι ΙΙΙ, χελιδόνειοι ΙΙ, ποτήρια παντοδαπὰ τεθραυσμένα ΔΙ, ὠταρίων κλάσματα καὶ πυθμένων· ὧν ὁλκὴ μναῖ 𐅃̣ΙΙΙ, 𐅂ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂. ῥυτόν, οὗ ὁλ.
[ἐν τῶι μικρῶι ζυγῶι μναῖ 𐅃, 𐅂𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλα] ποτήρια 𐅃 τῶν ἐκ τῆς κιβωτοῦ καὶ ἠθμός, ὁλ. Η𐅄ΔΔΔ𐅂· σκάφια <ΙΙ> τῶν ἐκ τῆς κιβωτοῦ τῶν ἐγ Νήσου, τὸ μὲν Τιμοκράτου ἀνάθεμα Δηλίου, τὸ δ[ὲ]
[Νικάνδρου, ὁλ. 𐅂𐅄ΔΔΔΔ· κηρύκειον καὶ] θυμιατήριον καὶ ἠλεκάται, ὧν ὁλ. 𐅂ΔΔΔ𐅂𐅂. ἄστατα· ταιν[ί]α περιηργυρωμένη, Ἀρχεστράτου ἀνάθεμα· κρατῆρες ἀργυροῖ ΙΙ, βασιλίσσης
[Στρατονίκης ἀναθέματα· στέφανος χρυσ]οῦς ὧι [τὸ] ἄγαλμα ἐστεφάνωται, ἐμ μέσωι σάρδιον ἔχων· φ[ι]άλαι χρυσαῖ ΙΙ, βασιλίσσης Στρατονίκης ἀναθέματα, λίθους ἔχουσαι· θυμιατήρι-
[ον ἀργυροῦν, Βουλομάγας ἀνάθεμα· σκύφ]οι ΙΙ ἀπότυποι, Δηλίων ἀνάθεμα· ζωιδάρια ἀργυ[ρ]ᾶ ΙΙ ἐν οἰκ[ί]σκωι ξυλίνωι καὶ ἡμικύκλιον ἀργυροῦν, Ἀπολλοδώρου ἀνάθεμα· τριήρης ἀργυρᾶ,
30 [Σελεύκου ἀνάθεμα· φιάλη ἀργυρᾶ ἐμ πλινθε]ίωι, Κώιων ἀνάθεμα, ἀρχιθεώρου Εὐέλθοντος· ἀσπιδίσκαι ὀ[νύ]χιναι ΔΔ, βασιλίσσης Στρατονίκης ἀναθέματα, ἐν χρυσίωι ἐνδεδεμέναι· τού-
[των αἱ δύο ἅλυσιν ἔχουσιν· φαρέτρα ἡρακ]λεωτικὴ χρυσοποίκιλτος τόξον ἔχουσα, καὶ ταινία χρυσῆ, ἐφ’ [ἧς] ἐπιγραφή· βασίλισσα Στρατονίκη βασιλέως Δημητρίου καὶ βασιλίσσης Φίλας
[Ἀπόλλωνι Δηλίωι· μυοσόβαι ΙΙ ὀνυχίν]ας λαβὰς ἔχουσαι καὶ ποτήριον ὀνύχινον, ἀνάθεμα Κοίντου Ῥωμα[ίο]υ· στέφανος χρυσοῦς καὶ στρεπτὸν κρεμάμενοι πρὸς τῶι τοίχωι· φιάλη ἀρ-
[γυρᾶ ἐμ πλινθείωι, Ἀριστοκράτου ἀνάθ]εμα· φιάλη ἀργυρᾶ ἐν πλινθείωι, Κώιων ἀνάθεμα, ἀρχιθεώρου Μ[α]καρέως· φιάλη ἀργυρᾶ ἐμ πλινθείωι, Θεοδότου ἀρχιθεώρου Ῥοδίου· φιάλη ἀργ[υ]-
[ρᾶ ἐμ πλινθείωι, Ἀριστοκράτου ἀνάθεμα· φι]άλη ἀργυρᾶ ἐμ πλινθείωι, θεωρῶν ἀνάθεμα, ἀρχιθεώρου Ἀλέξιος. δε[ξι]ᾶς εἰσιόντων εἰς τὸν νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος· φιάλαι ἀργυραῖ ἐμ πλινθείοις 𐅄, ὧν μί[α]
35 [ἐν τῶι ναῶι ἐστιν, καὶ πῖλος ἀργυροῦς]· στέφανος χρυσοῦς ἐπὶ προκομίου καὶ ἡ ἀνατεθεῖσα φιάλη ἐπ’ ἄρχοντος Τηλεμνήστου ὑπὸ τῆς πόλεως τῆς Κώιων, ἀρχιθεώρου Ἀλθαιμένου· καὶ ἡ ἀνατε-
[θεῖσα φιάλη ἐφ’ ἱεροποιῶν Ὀρθοκλέους καὶ] Πολυβού[λ]ου, ἀνάθεμα Μενεστράτου Ἀθηναίου· ἄλλη φιάλη δεξιᾶς εἰσιόντων εἰς τὸν ναόν, Ἱπποκρίτου Κώιου ἀνάθεμα· ἄλλη φιάλη δεξιᾶς εἰσιόντων εἰς
[τὸν ναόν, ἐπ’ ἄρχοντος Τελεσαρχίδου, ἀνάθεμα Κώιων], ἀρχιθεώρου Νικαγόρα τοῦ Θεοδώρου. ἀριστερᾶς εἰσιόντ[ω]ν εἰς τὸν νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος· φιάλαι ἀργυραῖ ἐμ πλινθείοις ΔΔΔ𐅃· σκάφια ΙΙ καὶ χρυσοῦς
[ἐμ πινακίωι, Νικολάου ἀνάθεμα Ῥοδίου· δραχμὴ] καὶ [τ]έτραχμον ἐφέσια· καὶ ἃ ἔφασαν ἀνενεχθῆναι Μνησικλῆς κ[αὶ Δ]ιογένης παρ’ ἰδιωτῶν· φιάλη καρυωτή, ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή· Νικάνωρ Ἀπόλλωνι Δηλίωι, ἱ[ε]-
[ροποιούντων Ἀφθονήτου καὶ Θεοξένου· κυμβίον, ἐ]φ’ οὗ ἐπιγραφή· Ἱστιαιεύς μ’ ἀνέθηκε Κάλλωνος ὕπερ, φίλ’ Ἄπολλο[ν], τήνδε· συναμφοτέροις εὐτυχίην ὄπασον· κυλίκιον μόνωτον, Ἐπιάναξ Μυτιληναῖο[ς]
40 [Ἀπόλλωνι· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Πανταίνου, βασιλέ]ως Ἀντιγόνου ἀνάθεμα, ἐπιστατοῦντος Ὠκυνείδου· φιάλη καρ[υ]ωτή, ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή· Νικήρατος Πολύβου Δήλιος καὶ παῖδες Ἀπόλλωνι Δηλίωι· σκάφ[ι]-
[ον, ἐπ’ ἄρχοντος Πανταίνου, ἱεράζοντος δὲ τοῦ Ἀσ]κληπιοῦ Ξενοκράτου· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Μειλιχίδου, ἱεράζον[τ]ος δὲ τοῦ Ἀσκληπιοῦ Καρυστίου· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Σωτέλου, στησίλεον, ἐπιστα-
[τοῦντος Σατύρου τοῦ Πυρρίδου· σκά]φιον, [ἐπ’ ἄρχον]τος Ἀπολλοδώρου, ἱεράζοντος δὲ τοῦ Ἀσκληπιοῦ Λυσανίου· σκ[ά]φιον, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀγκιθείδου, στησίλεον· μαστός, ἐπ’ ἄρχοντος Τλησιμένου, ἱεράζον-
[τος τοῦ Ἀσκληπιοῦ Σωτέλου· φ]ι[ά]λιον, Δη[λιάδων χορεῖα, Φιλίππου] ἐπιδόντος τοῦ Πτολεμαίου· ἄλλο φιάλιον, Ἐπίκτητος [Ἀ]μόργιος Ἀρτέμιδι Ἑκάτει· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Σωτίωνος, ἱεροποιῶν δὲ Λυσάνδρου καὶ
[Ἐλπίνου, ἀπὸ τῶν αἰγῶν καὶ τῶν ἄρκ]ων· [σ]κάφ[ιον, ἐφ’ ἱερέως] Πολύβου, Θεαν[δριδ]ῶν, ἐπ’ ἄρχοντος Λυκάδου· κυμβίον, Ἥρει Θῆρις [τή]ν[δε] ἀνέθηκεν παῖς Ἀμιάντου· κυμβίον, Πρόξενος καὶ πα[ῖδ]ες δεκάτην τῶι Ἀπόλλωνι· σκά-
45 [φιον, ἐπ’ ἄρχοντος Χαρίλα, στησίλειον], ἐπ[ιστατ]οῦντος Ἑλικάνδρου· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Φ[ι]λοξένου, ἱεράζοντος τοῦ Ἀσκληπιοῦ Ξένωνος τοῦ Πιστοῦ· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Πολυστράτου, βασιλέως Ἀντιγόνο[υ],
[ἐπιστατοῦντος Τελεσάν]δρου· σ[κά]φιον, [ἐπ’] ἄρχοντος Σωτίωνος, ἱεροποιῶν δὲ Ἐλπίνου καὶ Λυσάνδρου, ἀπὸ τῶ[ν] αἰγῶν καὶ τῶν τράγων ὧν ἀνέθηκαν Τιμόξενος καὶ Παρμενίων· φιάλιον, Μύνδιος Ἀρτ[ε]-
[μῆς Θεοκρίτου Ἀπόλλωνι Δ]ηλίωι· μάνης, ἐπ’ ἄρχοντος Ξενομήδου, ἱεροποιῶν δὲ Ἀστία καὶ Ἱερομβρότου, ἱερὸν Ἀπόλλωνι· φιάλη καρυωτή, Κτησυλὶς Ἀριστολόχου θυγάτηρ, Πυθέου δὲ γυνή, Εἰλειθυίει· ψυκτήριον, ἐ[π’]
[ἄρχοντος Ἀπολλοδώρου, ἱεροπ]οιοὶ Σῆμος καὶ Πυθο[κλῆς] ἀπὸ τῆς ἐλάφου καὶ τῶν τράγων· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀμφοτεροῦ, [σ]τησίλειον, ἐπιστατοῦ[ντος] Ἡρακλείδου τοῦ Ἐχεκράτου· φιάλη, Ἀμφικλεῖδαι Νάξιοι ἐξικε-
[λίας Ἀπόλλωνι· τὰ πάντα ΔΔ𐅃ΙΙ, ὁλ. μναῖ] Δ𐅃ΙΙΙ, 𐅂𐅄ΔΔ· ἀργύριον τὸ περιγενόμενον ἀπὸ τῶν ἐπιθύρων, χύμα καὶ ἄλλα λεπτά, ὁλ. 𐅂ΔΔΔ𐅂· ἀργυροῖ κίρκοι ΙΙ, ὧν ὁλ. 𐅂· ποτήριον, ὧι ἐπιγραφή· ἐπ’ ἄρχοντος Καλλία, Σωσίβιος Γλ̣[αύ]-
50 [κου ἀπὸ τῶν γερῶν· ἄλλο, Σωκρίτου ἱερ]ητεύ[σ]αντο[ς] ἐπ’ ἄρχοντος Φίλλιο[ς]· φιάλη, ἐπιγραφή· Δᾶζος Δαζίσκου Ἀζαντῖνος ἀφ’ ὧν εἰργάσατο Ἀπόλλωνι· ὧν ὁλκὴ τῶν τριῶν ΗΗΔ𐅃𐅂𐅂· φιάλας τέτταρας, ἃς ἔφασαν παρα[δο]-
[θῆναι ὑπὸ ταμιῶν Τληπολέμου καὶ Νικ]άρχ[ου], Θευεργ[ε]σίων, Φιλεταιρέων, Σωπατρέων, Παταικέων, ὧν ὁλ. ΗΗΗΗ· φιάλαι ΙΙ, Θυεσταδῶν καὶ Ὠκυνειδῶν, τρικτυαρχούντων Ἀλκιμάχου τοῦ Τιμοκράτου, Ἀριστείδου τ[οῦ]
[Τελέσωνος, Τληπολέμου τοῦ Διο]δότου, ὁλ. [𐅂ΗΗ· ἄ]λλαι φ[ι][λα]ι ΙΙ, ἱεροποιῶν Μνησικλέους, Διογένου, Εὐτυχέων, Φιλαδελφέων, ὁλ. ΗΗ· στέφανος χρυσοῦς ἐπὶ κώνου δάφνης, ὃν ἀνέθηκεν Περσεὺς βασιλέως Φιλίππου Ἀ-
[πόλλωνι Δηλίωι· φιάλαι Δ𐅃Ι, ἃς παρέδοσ]αν ταμίαι Καλλίας καὶ Τελεσαρχίδης, ὁλ. μναῖ Δ𐅃Ι· ἄλλαι φιάλαι ΙΙΙΙ, ταμιῶν [Κ]αλλία καὶ Τελεσαρχίδου, ὁλ. ΗΗΗΗ· ἄλλη φιάλη, τρικτυάρχων Πολύβου καὶ Μνησικλέους, ὁλ.
[Η· ἄλλη φιάλη, ἣν ἔφασαν παραλαβεῖν παρὰ τρικτ]υάρχων Χαρίλα καὶ Τελεσαρχίδου, ὁλ. Η· ἄλλαι φιάλαι ΙΙ, ἃς ἔφασαν παραλα[β]εῖν παρ’ ἱεροποιῶν Σωκρίτου, Πολυξένου, ὁλ. ΗΗ· ἄλλαι φιάλαι Δ𐅃Ι, ταμιῶν Ἄμνου καὶ Μνησιά-
55 [δου, ὁλ. μναῖ Δ𐅃Ι· ἄλλαι φιάλαι ΙΙΙΙ, ταμιῶν Ἄμνου καὶ Μνη]σιάδου, ὁλ. ΗΗΗΗ· χρυσοῦς ἀλεξάνδρειος καὶ ἐνώιδιον χρυσοῦν· ἄλλαι φιάλαι Δ𐅃Ι, ἃς ἔφασαν αὑτοῖς παραδοῦναι Πόλυβον καὶ Ἀντίγονον, ὁλ. μναῖ Δ𐅃Ι· ἄλλαι φιάλαι ΙΙΙΙ, τα-
[μιῶν Πολύβου καὶ Ἀντιγόνου, ὁλ.] ΗΗΗΗ· ἄλλαι φιάλαι ΙΙ, Εὐξενίδου καὶ Ἀντιγόνου, Εὐτυχέων, Φιλαδελφέων, ὁλ. ΗΗ· ἄλλα ἀργυρᾶ παντοδαπὰ ἀπ’ ἀνδριάντων, καὶ δακτύλιοι καὶ κίρκοι καὶ ἱστιαιϊκὰ τρία, ὁλ. 𐅂Δ· δακτύλιοι ὑπάρ-
[γυροι τρεῖς καὶ κονδύλιον ὑπό]χρυσον· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, βασιλέως Ἀττάλου, ὁλ. 𐅂Η. ἀριστερᾶς εἰσιόντων εἰς τὸν ν[ε]ὼ τοῦ Ἀπόλλωνος· φιάλη ἐμ πλινθέωι, Ποπλίου ἀνάθεμα Σατύρου αὐλός· φιάλαι Δ𐅃Ι, ταμιῶν Ἀλκι-
[μίδου καὶ Εὐφράνορος, ὁλ. μν. Δ𐅃Ι· ἄλλ]αι φιάλαι ΙΙΙΙ, ταμιῶν Εὐφράνορος καὶ Ἀλκιμίδου, ὁλ. ΗΗΗΗ· ἄλλαι φιά(λαι) ΙΙ, Κοσμιάδου κα[ὶ] Θα[ρ]σαγόρου, ὁλ. ΗΗ, ἀνεπίγραφοι· ἄλλα[ι, ἱε]ροποιῶν Δημόνου καὶ Τηλεμνήστου, φιάλαι ΙΙ, Εὐτυχείων κα[ὶ]
[Φιλαδελφείων· ἄλλαι, τρικτυάρχ]ων Ξε[νο]κράτου καὶ Νίκωνος ἀπὸ τῶν γερῶν, φιά(λαι) ΙΙ, ὁ̣[λ. 𐅂]Η· σκάφιον στησίλεον, βουλῆς τῆς ἐπὶ Λευκίνου, ὁλ. 𐅄Δ· σκάφιον στησίλεον, ἐπιστατοῦντος Διοδότου ἐπ’ ἄρχοντος Ἡρακλείτου, βουλῆς τῆ[ς]
60 [ἐπὶ Ἐπικτήμονος, ὁλ. 𐅄Δ· σκάφι]ον στησίλεον, βουλῆς τῆς ἐπὶ Σωσιστράτου, ὁλκὴ 𐅄Δ· σκάφιον στησίλεον, βουλῆς τῆς ἐπὶ Ἐμπέδου, ὁλ. 𐅄Δ· σκάφιον στησίλεον, βουλῆς τῆς ἐπὶ Ἡρακλείτου, ὁλ. 𐅄Δ· σκάφιον στησίλεον, ὃ ἔφ[α]-
[σαν ἀνενεχθῆναι βουλῆς τῆς] ἐπὶ Τηλεμνήστου, ὁλ. 𐅄Δ· σκάφιον στησίλεον, βουλῆς τῆς ἐπὶ Παρμενίωνος, ἄστατον, καὶ ἱεροποιῶν Ὀ[ρ]θοκλέους, Πολυβούλου· φιάλαι δύο, εὐτύχεος, φιλαδέλφεος, ἱεροποιῶν Ὀρθοκλέους, Πολυβο[ύ]-
[λου, ὁλ. ΗΗ· ἄλλαι φιάλαι Δ𐅃Ι, τ]αμιῶν Ξενοκλείδου καὶ Γερύλλου, ὁλκὴ μν. Δ𐅃Ι· ἄλλαι φιάλαι ΙΙΙΙ, ταμιῶν Ξενοκλείδου καὶ Γερύλλ[ο]υ, ὁλ. ΗΗΗΗ· ἄλλη, βασιλέως Ἀντιόχου, ὁλ. ΗΗΗΗ· φιάλη ἀργυρᾶ ὑπὲρ τὸ ὑπέρθυρον, ἣν ἀνέθηκαν [Ἀ]-
[χαιοὶ καὶ ὁ ἡγεμὼν Θεόξενος· ἄ]λλη φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Ἡρακλείτου, Θυεσταδῶν καὶ Ὠκυνειδῶν, τρικτυαρχούντων Τηλεμνήσ[τ]ου καὶ Ἀριστοφῶντος, ὁλ. Η· ἄλλαι φιάλαι Δ𐅃Ι, ταμιῶν Πολυκρίτου καὶ Φανοδίκου, ὁλ. μν. Δ𐅃Ι· ἄλλαι
[ΙΙΙΙ, ταμιῶν Πολυκρίτου καὶ Φανο]δίκου, ὁλ. ΗΗΗΗ· καὶ φιάλην, ἐπ’ ἄρχοντος Κοσμιάδου, [Θυε]σταδῶν καὶ Ὠκυνειδῶν, τρικτυαρχοῦντος [Πά]χητος τοῦ Ἀναξιθέμιδος, ὁλ. Η· καὶ ἣν παρέδωκαν ἱεροποιοὶ Ὀρθοκλῆς καὶ Ἀλκιμίδης· φιάλην ἐμ πλ[ιν]-
65 [θείωι ὑπὲρ τὸ ὑπέρθυρον, ἀνάθ]εμα Κώιω[ν, ὁλ. —]· φιάλην, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀπολλοδώρου, Θυ[ε]σταδῶν καὶ Ὠκυνειδῶν, τρικτυαρχούντων [Ξ]ενοκράτου καὶ Πυθέου, ὁλ. Η· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Διογένου, ἱεροποιῶν δὲ Ἀπολλοδώρου, Ἀντιγό-
[νου, ἐπιδόντος Ἑρμίου τοῦ νη]σιάρχου, ὁλ. Η· ἄλλη, ἐπ’ ἄρχοντος Διογένου, ἱεροποιῶν δὲ Ἀπολλοδώρου, Ἀντιγόνου, Εὔτυχος Φιλώ[τ]α Χῖος Ἀπόλλωνι, ὁλ. Η· φιάλαι Δ𐅃Ι, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀπολλοδώρου, ταμιῶν Ἀπολλοδώρου καὶ Ἡ[γέ]-
[ου, ὁλ. μν. Δ𐅃Ι· ἄλλαι, ταμιῶν Ἡγέου καὶ] Ἀπολλοδώρου, φιά(λαι) ΙΙΙΙ, ὁλ. ΗΗΗΗ· ἄλλαι, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀπολλοδώρου, ΙΙ, ἱεροποιῶν Τλησιμένου, Τελέ[σ]ωνος, Εὐτυχέων, Φιλαδελφέων, ὁλ. ΗΗ· ἄλλαι φιάλαι ΙΙ, ἱεροποιῶν Ὀρθοκλέους καὶ Ἀλκιμίδο[υ],
[Εὐτυχέων, Φιλαδελφέων ὁ]λ. ΗΗ· στέφανος χρυσοῦς, ὃν ἀνέθηκε Τίμων Νυμφοδώρου Συρακόσιος, ἄστατος· φιάλαι χρυσαῖ ΙΙ [ἐμ] πλινθείωι, ἃς ἀνέθηκεν Θέων Στράτωνος Χῖος, ἄστατοι· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Χαιρέα, Θυεσταδῶ[ν],
[ἐπιστατοῦντος Ἑβδομίσκο]υ καὶ Ἀπατουρίου, ὁλ. [Η]· στέφανος χρυσοῦς ἐπὶ κώνου, ὃν ἀνέθηκεν Δημήτριος βασιλέως Φιλίππο[υ] Ἀπόλλωνι Δηλίωι· δακτύλιον ἀργυροῦν τὸν ἐκ τοῦ θησαυροῦ, ὁλ. ΙΙΙ· καὶ ἄλλον ὑπάργυρον· φιά(λαι), ἐπ’ [ἄρ]-
70 [χοντος Ὀλυμπιοδώρου, Δ𐅃Ι, τ]αμιῶν Ἐμπέδου, Ἀπατουρίου, [ὧν] ὁλ. μν. Δ𐅃Ι· ἄλλαι τέσσαρες, ταμιῶν Ἐμπέδου καὶ Ἀπατουρίου, ὁλ. [Η]ΗΗΗ· φιάλαι, ἐπ’ ἄρχοντος Ὀλυμπιοδώρου, ΙΙ, ἱεροποιῶν Ξενοκλείδου, Παρμενίωνος, Εὐτυχέω[ν],
[Φιλαδελφέων, ὁλ. ΗΗ· φιάλαι, ἐπ’ ἄρχον]τος Χαιρέα, Δ𐅃Ι, [ταμ]ιῶν Διακρίτου, Νίκωνος, ὁλ. μν. Δ𐅃Ι· ἄλλαι ΙΙΙΙ, ταμιῶν Διακρίτου καὶ Νί[κ]ωνος, ὁλ.  ΗΗΗΗ· φιάλη λεία χρυσῆ, ἐπιγραφὴν ἔχουσα· Ἀπόλλωνος Δηλίου, Ἀρτέμιδος Δηλίας,
[ὁλ. ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλη φιάλη χρυσῆ] λεία, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁλ. ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ἄλλη φιάλη χρυσῆ λεία, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή̣, ὁλ. ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἄλλη [φι]άλη χρυσῆ λεία, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁλ. ΗΔΔΔΔ· ἄλλη φιάλη χρυσῆ λεία, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁλ. ΗΔΔΔ𐅃[𐅂]·
[ἄλλη φιάλη χρυσῆ λεία, ἐπιγρ]αφὴ ἡ αὐτή, ὁλ. ΗΔΔΔ𐅃· ἄλλη φιάλη χρυσῆ λεία, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁλ. ΗΔΔΔ𐅃𐅂· φιάλη χρυσῆ καρυωτή, ἐπιγραφή· Ἀπόλλωνος Δηλίου, ὁλ. Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλη καρυωτὴ χρυσῆ, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁλ.
[Η𐅄ΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙ· ἄλλη καρυωτὴ] χρυσῆ, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁλ. Η𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂̣· ἄλλη καρυωτὴ χρυσῆ, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁλ. Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂· ἄλλη καρυωτὴ χρυσῆ, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁλ. Η𐅄ΔΔΔΔΙΙΙ· ἄλλη καρυωτὴ χρυσῆ, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁλ.
75 [Η𐅄ΔΔΔΔ· οἰνοχόη χρυσῆ ἐπ]ιγραφὴν ἔχουσα· Ἀπόλλωνος Δηλίου, ὁλ. 𐅅Η𐅄[Δ]ΔΔ𐅃· ἄλλη οἰνοχόη χρυσῆ, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁ[λ.] 𐅅Η𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Πολυξένου, Θυεσταδῶν καὶ Ὠκυνειδῶν, τρικτυαρ-
[χούντων Ἀντιγόνου καὶ Ἀντιγόνου], ὁλ. Η· φιάλαι, ἐπ’ ἄρχοντος Πολυξένου, ταμιῶν Περιάνδρου καὶ Εὐξενίδου, Δ𐅃Ι, ὁλ. μν. Δ𐅃Ι· ἄλλαι [ΙΙΙΙ], ταμιῶν Περιάνδρου καὶ Εὐξενίδου, ὁλ. ΗΗΗΗ· φιάλαι, ἐπὶ Ξένωνος, ταμιῶν Φερεκλείδου καὶ
[Πολυξένου, Δ𐅃Ι, ὁλ. μν. Δ𐅃Ι· ἄλλαι ΙΙΙΙ], ὁλ. ΗΗΗΗ· φιάλαι, ἐπ’ ἄρχοντος Ξένωνος, ΙΙ, ἱεροποιῶν Φωκαέως, Μενύλλου, Φιλαδελ[φ]έων, Εὐτυχέων, ὁλ. ΗΗ· πόρπη χρυσῆ, Λευκίου ἀνάθεμα Ῥωμαίου, ὁλ. 𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς, Τίτου ἀ[νά]-
[θεμα Ῥωμαίου, ὁλ. ΗΔ· στέφανος χρυσοῦς δά]φνης, Αὔλου ἀνάθεμα Ῥωμαίου, ὁλ. Η· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, Γαίου Λειβίου Ῥωμαίου ἀνάθεμα, ὁ[λ. Η]· φιάλαι, ἐπ’ ἄρχοντος Μενεκράτου, ταμιῶν Δημοστράτου καὶ Πάχητος, Δ𐅃Ι, ὁλ. μν. Δ𐅃· φιάλη, ἐπ’ ἄ[ρ]-
[χοντος Ξένωνος, ἣν ἀνέθηκαν] Θυ[εστάδ]αι, τρικτυαρχούντων Χαρίλα τοῦ Ἀριστοθάλου, Ἀκριδίωνος τοῦ Ἐλπίνου, ὁλ. 𐅂Η· φιά[λαι], ἐπ’ ἄρχοντος Ἀριστάρχου, ταμιῶν Φιλονίκου καὶ Διακτορίδου, ΔΔ, ὁλ. μν. ΔΔ· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος
80 [Μενεκράτου, ἣν ἀνέθηκαν Θυεστάδαι καὶ] Ὠκυνεῖδαι, τρικτυαρχούντων Δημαρήτου τοῦ Ἀνδρία, Δημονίκου τοῦ Ἀριστείδ[ου, ὁλ.] 𐅂Η· τὰ ἀπὸ τοῦ τρίποδος καὶ τῆς τραπέζης ψήγματα ἀργυρᾶ, ὁλ. 𐅂𐅄𐅃Ι· στέφανος χρυσοῦ[ς],
[ὃν ἀνέθηκεν Τίτος Ῥωμαῖος, ὁλ. ὀβολοὶ ΙΙ· ἄ]λλος στέφανος χρυσοῦς, ὃν ἀνέθηκεν Λεύκιος Κορνήλιος Σκιπίων στρατηγὸς Ῥωμαίω[ν, ὁλ.] πρὸς ἀργύριον 𐅂Η· ἄλλος στέφανος χρυσοῦς ἐλαίας, ὃν ἀνέθηκαν Δηλιάδες χορεῖα, στεφαν[ωθεῖ]-
[σαι ὑπὸ Λευκίου Κορνηλίου Σκιπίωνος] στρατηγοῦ Ῥωμαίων, ὁλ. πρὸς ἀργύριον 𐅂ΔΔΔΔ𐅂𐅂· φιάλαι ΙΙ, ἃς παρέδωκαν ἱεροποιοὶ Περίανδρος, [Ἀ]πατούριος, Εὐτυχέων, Φιλαδελφέων, ὁλ. 𐅂ΗΗ· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀριστάρχου, Θυεστ[αδῶν]
[καὶ Ὠκυνειδῶν, τρικτυάρχ]ων Μνησιμάχου, Θεοδώρου, ὁλ. Η· ἄλλαι φιάλαι ΙΙ, ἱεροποιῶν Νε[ω]θάλου, Τελεσικράτου, Φιλαδελφέ[ων, Ε]ὐτυχέων, ὁλ. 𐅂ΗΗ· νομίσματα ἀργυρᾶ Δ𐅃ΙΙΙΙ· καὶ τέτραχ[μον λυσιμάχεον· στατόν· κάδον· μαστοὶ]
[ΔΙΙ· χυτρίδες ΙΙΙΙ· κύαθοι ΙΙΙΙ]· οἰ[ν]οχό[α]ι ΙΙ· λιβανωτίς· θυμιατήριον· κανοῦν· φιάλη <ἣν> ἔφασαν ἀνατεθῆναι ἐπὶ τῆς αὑτῶν ἀρχῆς [Χαιρέ]ας καὶ Τελεστόκριτος, Νικάρχου [Ῥοδίου ἀνάθεμα· φιάλαι ἐμ πλινθείοις ΙΙ, ὑπὲρ τὸ θύ]-
85 [ρετρον, ἃς ἔφασαν ἀνατεθῆνα]ι ἐπὶ τῆς αὑτῶν ἀρχῆς Χαιρέας καὶ Τελεστόκριτος, μίαν Πτολεμαίου τοῦ Λυσιμάχου [ἀνάθεμ]α, ἄλ[λ]η Ἀν[τιπάτρου τοῦ Ἐπιγόνου]
[— — — — — — — — ψήγματα ἀρ]γυρᾶ ἃ παρέδωκαν ἱεροποιοὶ Χαιρέας καὶ Τελεστόκριτος, ὁλ. 𐅂ΔΔΔΔ𐅃𐅂· κονδύλιο[ν σιδηροῦν ὑποκεχρυσωμένον· χύματα ἀργυρᾶ Δ𐅃Ι· δοκιμεῖα 𐅃ΙΙΙΙ· ἄλλα ξύσματα παντοδαπὰ τὰ περιγε]-
[νόμενα ἀπὸ τῶν ἀργυρωμάτων τῶν] ἐκ πρυτανείου· κύαθος, Φίλλιος καὶ Πυθέου ἀνάθεμα, ὁ[λ. 𐅂ΔΔ𐅃]𐅂𐅂𐅂· θ[υμιατήριον]·
[ψήγματα ἀργυρᾶ ἐκ τῶν ἀρ]υσαίων, ὁλ. Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· φιάλαι ΙΙΙΙ, ἃς παρέδωκαν τ[αμίαι Δημόστρατος καὶ οἱ κληρονόμοι οἱ Πάχητος, ὁλ. ΗΗΗΗ· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄλλο σκάφιον φιλωνίδειον, ἐπ’ ἄρ]-
[χοντος Ξενομήδου, Φιλωνὶς Ἡγη]σαγόρου· [ἄλλ]ο σκάφιο[ν στησίλεον, ἐπ’ ἄρχοντος Εὐτέλου, ἐμβόλιον ἔχον· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — στέφανος χρυσοῦς]
90 [δάφνης, ἀνάθεμα Γναίου Μαελλίου] στρατηγο[ῦ Ῥωμαίων, ὁλκὴ 𐅂Η]·
[— — στέφανος χρυσοῦς δάφνης, βασιλέω]ς Εὐμ[ένους ἀνάθεμα, ὁλ. 𐅂Η]·
                           — — — — — —
frg. b.1                                     —Ι— ․․ΩΝ․․ΟΛΡ․
                                —#⁷#⁷𐅂ΙΙ. καὶ τοῦτο παρε[λάβομεν ἐν τῶι Ἀνδρίων οἴκωι]·
               — [σκύφον, Ε]κράτου ἀνάθεμα· κρατῆρα ἀ[ργυροῦν, ἀπὸ τοῦ ὠτὸς ἑκατέρου χηνίσκον οὐκ ἔχοντα, καὶ τοῦ ἑνὸς ὠτὸς τὸν κόσμον οὐκ ἔ]-
[χοντα, καὶ τοῦ ἄλλου ὠτὸς τὸ ἓν μέρος τὸν κόσμον οὐκ ἔχοντα· τράπεζαν περιηργυρωμένην· τρίποδα π]εριηργυρωμένον· δίσκου κλά[σματα ΙΙΙ]·
5                        — [φιάλην, ἐπιγραφὴν ἔχουσαν· ἐπ’ ἄρχοντος Καλλ]ίου, ἐπιστατοῦντος Ἀμφιθά[λου τοῦ Φιλωνύμου]·
                    — [χηνίσκους ΙΙ ἀπὸ τοῦ κρατῆρος καὶ κλάσματα ΙΙ ἀπὸ τοῦ ὠτὸς] τοῦ κρατῆρος· σκάφιον, ἐφ’ ἱε[ρέως Πολύβου, Θεανδριδῶν]·
                               — [σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Δ]ωριέως, Παταίκου ἀνάθεμ[α]·
         — [φιάλη ἐμ πλινθείωι ἐπιγραφὴν ἔχουσα· ἁ πόλις ἁ Κώιων, ἀρχιθεώρου Πόμπιος] καὶ συνθεώρων· κηρύκεον ἐ[πιγραφὴν ἔχον· Ἀπόλλωνος Δηλίου, Ἀρτέμιδος]·
                       — [σκ]άφιον, Μηδέου ἀνάθεμα, τῶν ἐγ Νήσου, ἐπ’ ἄρχοντος Πολύβου]· —
10                 — [σκάφιον στησίλεον, βο]υλῆς τῆς ἐπὶ Κοσμιάδο[υ]·
                — [χαλκοῦ κλάσματα παντ]οδαπά, ὁλ. ΤΔΔ𐅃Ι καὶ μν. [Δ]·
                            — [κέρας κριο]ῦ χαλκοῦν· σκέλος χα[λκοῦν]·
        — [λαβίδες σιδηραῖ καὶ ἄλλα κλάσματα παντοδαπά], ὁλ. Τ𐅃Ι· ἄκμων· ἄγκυ[ρα σιδηρᾶ]·
              — [κλάσματα χα]λκᾶ πα[ν]τοδαπά, [ὁ]λ. Τ, μν. ΔΔΔ𐅃· σιδήρια [παντοδαπά, ἐν οἷς λαβίδες, ὁλ. Τ, μν. Δ]·
15                     — [κασσιτέρου σκυτάλ[α]ι ΙΙΙ, ὁλ. μν. ΔΔΙΙΙ· ἀνδριάν[των κλάσματα 𐅄ΔΔ]·
                 — κανᾶ ΙΙ· [ἐ]σχάραι ΙΙΙ· χαλκίο[ν] ὃ ἠγόρασαν ἱεροποιο[ὶ Δημήτριος καὶ Λεοντιάδης, ὑγιές]·
           — [ποτήριον] στησίλεον, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀριστοβούλου· ἄλλο ποτή[ριον στησίλεον, ἐπ’ ἄρχοντος Ὀρθοκλέους]·
       — [ἄλλο ποτήριον], π’ ἄρχοντος Ἀνέκτου, στησίλεον· ἄλλο ποτήρ[ιον ἐπιγραφὴν ἔχον· Μαντίθεος Μαντιθέου ἱερητεύσας ἐπ’ ἄρχοντος Μενεθάλου· ἄλλο πο]-
[τήριον ἐπιγραφὴν ἔχον· ἐπ’ ἄρχοντος Πολύβου, Τιμοκράτης Ἀντιγόνου] ρ̣τέμιδι Ἑκάτη<ι>· ἄλλο ποτήριον στησίλεον τὸ εὑρε[θὲν ἐν τῶι νεωκορίωι, τεθλασμένον]
20              — [καὶ τάδε παρελάβομεν ἐν τῶι Πωρί]νωι οἴκωι· φιάλας ἐμ πλινθείοις ΔΙΙΙΙ· κεραμύλλι[ον ἀργυροῦν χῖον, Νουμηνίου ἀνάθεμα]·
                        —ας Δ𐅃. καὶ ἐν τῶι Δηλίων οἴκωι· ξύλ[ο]ν τετράγωνον π—
                         —ΔΙΙ· καλυπτῆρας 𐅅ΔΔ𐅃Ι· παράρου[ς] ΔΙΙΙ. καὶ ἐν τῶι λ—
             — [καὶ ἐν τῶι οἴκωι? τῶι πρὸς τῶι ἐκ]κλησιαστηρίωι· ξύλα τετράγωνα [․․]. καὶ τάδε [παρελάβομεν ἐν τῶι ναῶι τῆς Ἀρτέμιδος]
      — [θηρίκλεον χρυσῆν ἐπιγραφὴν ἔχουσαν· Πτολεμαῖος Λάγου Μα]κε[δ]ὼν Ἀφροδίτει, ὁλ. 𐅂Η[ΗΔΔ]Δ𐅂[𐅂𐅂]·
25              — [ἐπιχύτης, ἐπιγραφή· Ἀρτέμιδος Δηλίας, ὁλ. 𐅂]ΗΔ𐅂ΙΙΙ· φιάλ[η ῥαβδωτή, ἐπιγραφή· θεοῦ]·
[φιάλη ἀπότυπος, ἐπιγραφή· βασιλεὺς Ἄτταλος Ἀπόλλωνι Δηλίωι χαριστήρια Δηλιάδων] χορεῖα ἐμ
frg. c.1                              —ι—
                            —δια—
                           —ΙΡΑΕ—
            — [κόσμος χρυσοῦ]ς ἐπὶ Φ[οινικιδίου, Ἐριφύλης, ὁλ. 𐅂Η𐅄𐅃𐅂𐅂]·
5                   — [περισκ]ελίδες [ΙΙ καὶ ψέλιον ἄστατα ἐν ὀθονίωι]·
                         — ὁλ. μν. ΔΔΔ[𐅃]
             — [λυσιμάχε]ον τέτραχ[μον]
                  — [ῥ]υμός, ἐν ὧι οἰ[νοχόαι]
     — [σπονδοχοΐδι]ον, τὰ πάντα 𐅄[ΔΔ]Δ[Ι, ὁλ. Τ]
10 [φιάλαι 𐅄ΔΙ καὶ λ]άγιον, ὁλ. Τ. ὄγδοο[ς] ῥυμ[ός, ἐν ὧι φιάλαι 𐅄Δ, etc.]
          — [παντο]δαπὰ ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ· [χελ]ιδόν[ειοι ΙΙ, ἀναγκαιοπότης, etc.]
              — καὶ ἄλλα ποτήρ[ια π]αντοδ[απά]
               — [ὁ]λ. μν. ΔΔΙΙΙΙ, 𐅂𐅄. ἐ[ν τῶι] ναῶι —
                — [ο]δώρου ἀνά[θ]εμ[α]· ἄλλη —
15                    — ἠλεκ[άται], ὧν ὁ[λ.] μν. ΔΙΙΙΙ —
                  —ιον [τέτρ]αχμον· [δ]ραχμ—
                     — [Τελε]σαρχίδου [τ]οῦ —
                        — ἔχοντες —
                    — [Ἀ]πατουρίου —
20               — [ὃ ἔφη? ὀ]φείλειν ΔΔ —
                       —ς Ποσιδεῶν[ος]
                       —#⁷ Χαρίστιο[ς]
                       — τόκον ΤΙΟΥ—
            — [καὶ τόκον] ὃν [ἔ]φη ὀφείλ[ειν]
25                        —ος Παρμενί[ων]
                       — [Φ]ωκαιέως —
vac.  2 lines
[καὶ οἵδε τόκους ὀφείλουσι τοῦ] ἱεροῦ ἀρ[γυρίου αὐτοὶ καὶ οἱ ἔγγυοι]·
                  —Δ𐅂𐅂ΙΙ· Χοιρύλου [τοῦ Τελέσωνος κληρο. ΔΔΔΔ]·
       — [Ἐλπίνου τοῦ] Ξενοχάριος κληρ[ο. ΔΔΔ𐅃]·
30 [Ἀγαθάρχου κληρο. ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἄλλ]ας Δ· Δημοσῶντος [τοῦ Ἀλέξιος κληρο. Δ]·
                  — [Νικόλε]ω τοῦ Ἀπολλοδώρου [κληρο. 𐅄]·
                        — Φανόδικος Στησίλ[εω Δ𐅃]·
                    — [κλ]ηρο. ΔΔ𐅃· Ἐπιχάρμου [κληρο. ΔΔΔ]·
                — [τὸ ἐπιβά]λλον αὐτοῖς Δ𐅂Ι𐅁—
35                       — κληρο. κατὰ τὸ ἥ[μυσυ]
           — [Φιλάρχου το]ῦ Θεωρύλου [κληρο. Δ𐅂𐅂𐅁ΧΧ]·
                      —// 〚— — —〛
                        〚— — — — — —〛
                      —μεν—
40                        —σ—
Search Help