[ ] Att. — stoich. 23-32 — c. 431 a.
frg. a [— — — — — — — τὸ δὲ ψήφισμα τ]-
1 [όδε ἀναγράψαι ἐν στ]ήλη[ι λιθ]-
[ίνηι καὶ καταθε͂ν]αι ἐμ π[όλει]
[τὸν γραμματέ]α τῆς βολῆ[ς vvv]
[ἐάν τις ἀδικε͂ι] Ἀριστόνον ἢ τῶν [παίδων τ]-
5 [ινὰ ἢ Ἀθηναίω]ν τις ἢ τῶν ξυμμάχ[ων ․․5․․]
[․․․ προσκαλέ]σθω ὁ πολέμαρχος [καὶ ἐσαγ]-
[έτω αὐτὸν πέ]ν̣τε ἡμερῶν ἀφ’ ἑ͂ς ἂ[ν αἱ κλήσε]-
[ις ἐξήκωσιν, ἢ] εὐθυνέσθω χιλία[ισιν δρα]-
[χμῆσι τῆς ἡμέρ]ας ἑκάστης, ἕως ἂ[ν εἰσαγά]-
10 [γει, ἐὰν μή τι δημόσιον] κ[ω]λύει [․․․8․․․․]
[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]ς δει — — — — — — — —
            minime 3 vv. desunt
frg. b.12 [․․․․․12․․․․․ ἐὰν δέ τις δήσ]ει [ἢ ἀγάγει]
[ἢ χρήματα ἀφέλει Ἀριστόνο]ν, δί[κας λαγχ]-
[άνεν πρὸς τὸν πολέμαρχον ἄ]νευ [πρυτανε]-
15 [ίων· ἐπιμελέσθων δὲ αὐτο͂ ἡ] βολ[ὴ καὶ οἱ στ]-
[ρατηγοὶ ὅπως ἂν μὴ ἀδικῆτα]ι· Ἀ̣ρ[ιστόνωι]
[δέ, ἐάν το δέηται, ἐξέστω ἀπο]γράψ[ασθαι π]-
[ρὸς τὸς πρυτάνεις· προσάγε]ν δὲ [πρὸς τὴν]
[βολὴν καὶ ἐς τὸν δῆμον δέκ]α ἡμε[ρῶν ἢ εὐθ]-
20 [ύνεσθαι ἕκαστον πρύτανι]ν χιλ[ίαισιν δ]-
[ραχμῆσι ἑκάστης τῆς ἡμέρ]ας ἕω[ς ἂν ἐσάγ]-
[ωσι, ἐὰν μή τι τῶν δημοσίων] κωλύ[ει· καὶ ἐά]-
[ν τις Ἀριστόνον ἀποκτείν]ει ἐ[ν τῶν πόλε]-
[ων ὧν Ἀθηναῖοι ἄρχοσιν ἐν τῆι] ὑ̣[περορία]-
25 [ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help