[ ] Att. — p. ante 190 p.
See also:
face A front.frg. a.col. I.1   σωφρονισταί
Εἰσίδοτος Ͻ            Ὤαθ vac.
Εὐμένης Ͻ              Σφ[ήτ]
Πρῶτος Κ̣ρ̣άτωνος         Εὐ(ων—) {²⁷Εὐ(πυρ—)? Εὐ(νοστ—)?}²⁷
5 [Ἀ]ρτέμων Εὐχαρίστου   Μ[υρρι]
․․5․․ν Εὐκάρπου         Π — —
․․․8․․․․ Ἀγαθόποδος — —
    [ὑποσ]ωφρονισταί
․․․․․12․․․․․γένο[υς]
9a — —
frg. b.col. II.9b                        Λαμ
10 — — — — — —α vac.
— — — — — —ος          Λαμ
11a              vac.
12 — — — — — —όδου
12a            vac.
13 — — — — — —ηνοδώρου    Ἰταῖ
13a                    vac.
14 — — — — — —ος          Λαμ
15 — — — — — —ης vac.
           Φ]λα Λυσίστρατος
16a             vac.
17 — — — — —δώρου
17a           vac.
          vac.
18 — — — — —ρωτος
[— — — — —σ]τρατος
19a                  vac. 0.09
                     — Ὤαθ
                     — Ὤαθ
                     — —
col. III.20   Πτολεμαίδος
Ἄσπερ Σώτου            Βο[υ]
Γλύκων Ͻ               Βερ
Φιλότειμος Γλύκωνος     Βερ
Εὐπραξίδης Ἀθηνοδώρου Ἑκα
25 Θεόδωρος               Κολω
   Ἀκαμαντίδος
Μακρεῖνος Εὐμένους      Σφήτ
Εὐμένης Ͻ              Σφή[τ]
Ἀλκιβιάδης Ͻ          Χολα
30 Μένανδρος Ἀλκιβιάδου   Χολα
Ἕλενος Ἐλευσεινίου    Εἰφ
Ζμάραγδος Ζοίλου        Σφή
Καλλίστρατος Ͻ         Εἰφ
Ἑρμῆς Ζωσίμου          — —
35 Βεῖθυς Θυμελικοῦ        — —
Ῥητορικός Ͻ           — —
    Ἁδριανίδος
Βαλ Πειρεὺς             Βη[σ]αι
Βαλ Φάληρος             Βησαι
40 Δομί Ἀσκληπιάδης       Οἰν(αῖος)
Δομί Εὔνους             Οἰν(αῖος)
Ζώσιμος Φίλωνος         Φηγ(αιεύς)
Ἀττικός Ͻ             Οἰν(αῖος)
Εὔκαρπος Ἀττικοῦ       Οἰν(αῖος)
45 Ἐπάγαθος Σώζοντος      Ὤαθ(εν)
    Οἰνεῖδος
․#⁷․․#⁷#⁷ Στεφάνου      Ἀχαρ
— —
face B back.frg. a.col. III neglegenter incisum:
1 τῷ Ἡρακλε[ῖ]
Search Help