[ ] Att. — 110-120
1 Διογένη[ς Ͻ Γαργήττιος?]
Καρπόδωρο[ς Δι]ογένους Γαρ[γήττιος]
Φίλων Ͻ Ἁ[μαξ]αντεύς
Ἐπίγονος Ͻ [Ἀθ]μονεύς
5 Ζωίλος Ἐλε[υσινίο]υ Ἀχαρν
Εὔφημος Ͻ [Μελ]ιτεύς
Σωκράτης [Ͻ] Βερενεικί
Διονύσιος Μ[ενε]κράτους Εὐπυ
Ἰσίδωρος Φιλο[ξέ]νου Κολ
10 Σωτᾶς Εὐβουλ[ίδ]ου Πειρ
Ζώσιμος Εὐβ[ου]λίδου Πειρ
Ἡρακλε[όδ]ωρο[ς] Ζωίλου Ἀναφ
Ἡρακλείδης Ἀντιόχου Ῥαμ
Ἑρμίας Ͻ ἐκ Μυρι
15 Ἱέρων Ͻ Κηφισ
col. I.16 [Ὀνή]σιμος Ὑγείνου
[Ἀσ]κληπιάδης Ἡρακ
[Μέ]λισσος Ͻ
[Χαρί]των Ξενοφῶ
20 [Εὐτ]υχίδης Ἐμπο
[Σωτ]ήριχος Ἡρακλε
21a           vac.
col. II.22 Φιλαθήναι[ο]ς Ἐπ —
Λίβανος Εὐκλ
Ἀττικὸ[ς] Ξενοφ
25 Ἐπίκτητος Διο
   vac.
Search Help
Contact Us