[ ] Att. — p. post 102 p.
1                            ἀγαθῇ
                           τύχῃ
2a                           vac. 0.03
3 [Αὐτο]κράτορα Τρα[ιανὸν] Καίσαρα Σεβαστὸν Γερμανι[κὸν Δακικὸν]
3a                          infra cymatium:
4       [ὁ] κοσμητὴς τῶν [ἐ]φήβων Εἰρηναῖος Λευκίου Κυδα[θηναιεύς].
5 [ἐπὶ ἄρχοντος Π]ανταίνου Γαργ[ηττίου, κ]οσμητεύοντος Εἰρηναίου τοῦ Λευκίου Κυδαθηναιέως,
[παιδοτριβοῦντο]ς Ἀρίστωνος [Ῥαμνουσί]ου Λεύκιος καὶ Ἀριστόβουλος οἱ Εἰρηναίου Κυδαθηναιέως
[τειμήσαντες ἀ]νέ[γραψα]ν τοὺς συνεφήβ[ο]υς· γυμνασίαρχοι· Λεύκιος Εἰρηναίου Κυδα[θηναιεὺς Βοη]δρο·
[Ἀριστόβουλος] βασιλ Πυα{ι}νο {²⁶Πυανο}²⁶· Λεύκιος κῆρυξ Μαιμακτη· Ἀριστόβουλος βασιλ Ποσιδε· Ἀπολλοφάνης
[τοῦ δεῖνος Γαμηλι]ῶ· Διοσκουρίδης Ζωσίμου Βερεν Ἀνθεστη· Τ Φλ Γλαυκίας Ἀχαρνεὺς στρατηγὸς Ἐλαφη·
10 ․․․․․12․․․․․ου Μουνιχι· Ἀρχέλαος Ͻ ἐξ Οἴου Θαργηλι· Τ Φλ Γλαυκίας Ἀχαρνεὺς Σκειροφο· Τ Φλ Γλαυκίας
[Ἀχαρνεὺς Ἑκατομβ· Τ Φ]λ Γλαυκίας Ἀχαρνεὺς Μεταγει· πρωτένγραφοι· Ὀνόμαστος Διονυσίου ἐξ Οἴου, Ἡρακλέων Ͻ
[Εὐπυρί, ὁ δεῖνα] Ἡρακλέωνος Εὐπυρί, Νουμήνιος Ἀττικοῦ ἐξ Οἴου, Ἡρακλείδης Ἐράτωνος Ἀζηνι, Κλ Θύρσος, Εὔοδος Ͻ,
[ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος Κη]φισι, Ἡφαιστίων Λαμπτ, Ἐπίγονος Κηφει, Σόφος Κηφει, Δέκμος Ͻ Εὐωνυ, Ὀνήσιμος Ͻ Ἀγρυλῆθεν,
— — — — — — των Γαργήτ· Κάρπος ἐκ Μυρ, Μένανδρος Ͻ Γαργήτ, Σωτίων Γαργήτ, Γάιος Γαργήτ, Οὐιψάνιος Γαργ[ήτ],
15 [— — — Κολ]λυ, Ε․․5․․ις Ἀραφήνι, Ζώσιμος Ͻ Στειρι, Ἀσιατικὸς Παιανι, Ἐλευσείνιος Ͻ Κυδαθη, Ἀρτέμων Κυδαθη, Φιλοκ[ράτ]ης
․․․․9․․․․νοος Κυδαθη, [Θ]εόφιλος Ͻ Στειρι, Ζώσι[μο]ς ἐξ Οἴ, Εὔκαρπος Ͻ ἐξ Οἴ, Ἡρώδης Σκαμβω, Ἀσκλαπιάδης Λευκο, Ἀλέ[ξ]ανδρος
[ἐ]ξ Οἴ, Δ[έκ]μος Εὐπυρί, Εἰσίδω[ρ]ος Ͻ Εὐπυρί, Κορνήλ[ιος] Βερε, Νεοκράτης Βερεν, Ἑρμίας Φλυεύς, Θεόπομπος Φλυεύς, Διονύσιος
Βερεν, Μόσχος Σφήττι, Πόπλιος ․․․․Γ#⁷․․․․ος [Ἀχ]αρνε, Τρόφιμος Ἀχαρν, Αὐφίδιος Ἀχαρν, Εὔτυχος Ͻ Φυλάσι, Ἀττικὸς Μελιτεύς,
Α vac.   Διονύσιος vac. Ἀρ[ιστό]βουλος vac.   Λεύκιος vac.   Γλαυκίας vac.
20 Εἰσίδοτος Ἁλαι
Ἀπολλώνιος Ͻ Ἁλα
Ζώσιμος Αἰξω
Σέλευκος Ͻ Ἀζη
Ἀντίοχος Ͻ Πειρα
25 Ἀφροδίσιος ἐκ Κ
Δρόσος Ͻ Πειρ
Σεκοῦνδος Ͻ
Ἀζηνιεύς
Ἡρόξενος
30 Μαραθώνι
Ἀμυνόμα-
χος Μαρα
Ἡλιόδωρος Ͻ
Φαληρ
35 Πολέμων
Μαραθώνιος
Εὔκαιρος Μαρα
Ἀνθεστήριος Φαλ
Εὐτυχίδης Βησαι
40 ․․6․․․ος Ͻ Παλλη
․․․8․․․․λης Παλλ
— — — — — #⁷
42a — — —
infra cymatium inferum:
43 [Ἑρ]μέρως Ͻ Ἁγνού
[ἐπέ]νγραφοι
45 [Ἀπολ]λώνιος
․․․νδρος
․․5․․μος
․․6․․․ς
48a — — —
col. II.49 Ἀντίοχος Ͻ Ἀθμο
50 Ζώσιμος
Κλεωνᾶς
[Εὔπ]ορος Ͻ
․․6․․․ος
53a — — —
col. III.54 Παράμονος Ἀθμον
55 Ἀλέξανδρος
Ξύστος
Αὐφίδ[ιος]
— — —
Search Help
Contact Us