[ ] Att. — non-stoich. — c. 342/1
See also:
face A front.col. a [ἐπὶ τὴν — — —],
1 [— — — ἔργον]·
[ταρρ]όν, πηδάλ[ια],
[κλιμ]ακίδας, κο[ντο]ύς,
[παρ]αστάτας, ἱσ[τ]ὸν
5 [μέγ]αν, κεραία[ς μ]εγ,
[ὑποζ]ώματα, ἱσ[τί]ον,
[τοπ]εῖα, ὑπόβλη[μα],
[κατά]βλ[ημ]α,
[παραρρύμα]τα [λε]υκ,
10 [παραρρύματ]α τ[ρίχ]ι,
[σχοινία, ἀγκ]ύρ[ας]·
[ἐπὶ τὴν —]ΓΗ․․Ν,
[— — — ἔργον]·
[ταρρόν, πηδάλια],
15 [κλιμακίδας, κοντ]ούς,
[παραστάτας, ἱστ]ὸν
[μέγαν· τῶν δὲ κρεμα]-
[στῶν· ὑποζώμα]τα,
[ἱστίον, τοπεῖα, ὑπ]ό-
20 [βλημα, κατάβλημ]α,
[παραρρύματ]α [λε]υκ,
[παραρρύματα τρί]χι,
[σχοινία, ἀ]νκύ[ρα]ς·
[ἐπὶ τὴν —]ινο —,
25 [— — —]ς ἔ[ργο]ν·
[ταρρόν, πηδ]άλ[ια],
[κλιμακίδα]ς, κο[ντ]ούς,
[παραστάτας, ἱστὸ]ν
[μέγαν, κεραίας μ]εγ·
30 [τῶν δὲ κρεμαστ]ῶν
[ὑποζώματα, ἱστί]ον,
[τοπεῖα, ὑπόβλημ]α,
[κατάβλημα],
[παραρρύματα λ]ευ,
35 [παραρρύματα τρ]ίχι,
[σχοινία, ἀγκύρα]ς·
[οὗτος ἀπέδ]ω[κ]εν
  ․․․․9․․․․𐅂𐅂·
  — — — Πιθ[εύ]ς,
40 [ὧν ἔλαβε]ν με[τ]
  — — — ου [Κυ]δαθ
[ἐπὶ τὴν Στρα]τον[ίκ]ην,
[— — — ἔργο]ν·
  — — — — το[ύτ]ων
45 [τὰ ἡμίσεα οὗ]τ[ο]ς
[ἀπέδωκεν — —]𐅂ΙΙΙ·
46a   — — — — —
47   — — — — — Ν
  — — — — — Δ
  — — — Ν
49a   — — — — —
50   — — — — ΤΑΙ
50a   — — — — —
51   — — — — ΟΣ
51a   — — — — —
52 [ὧν ἔλαβε μ]ετὰ
52a   — — — — —
53   — — — — κερ-
53a [αια — — — —]
  — — — — —
54 [παραρρύματα λ]ευ
54a   — — — — —
  — — — — —
  — — — — —
  — — — — —
  — — — — —
55   — — — ἀν[κ]ύρα
  — — — ΗΗΗ.𐅂𐅂ΙΙΙ
          ΑΝ․․․ΗΝ
[ἀπέδω]καν? —
  — — — Ἀθμο[ν]εύς,
60 [ὧν ἔλαβε]ν με[τὰ]
  — — — Παι[αν]ι
[ἐπὶ τὴν —]κη[ν]////
[— — — ο]υ ἔ[ργο]ν·
  — — — υ — —
65 [κεραίας μ]ε[γά]λας,
[ἱστὸν μέγ]αν ․․․Ο —,
[κεραίας ἀ]κα[τείο]υ[ς],
  — — — Π#⁷․․․․ΟΥ
  — — — ν ὑπο[βλή]μα[τος],
70 [— — — κατα]βλήμ[ατ]ος,
[παραρρύ]ματα [λε]υκ,
[παραρρύ]ματα [τρί]χι,
[ἄγκυρ]αν· το[ύτ]ων
[τὰ ἡμίσε]α ὑπ[ὲρ] τού-
75 [του ἀπέδω]κε[ν — — —]
75a   — — — —
  — — — —
76 [Ἱπποθωντίδ]ος·
  — — — — ΙΤ
  — — — — Ε
  — — — — ΩΝ
80   — — — — Ν
  — — — — ΟΥΣ
  — — — — Λ
  — — — Λ
[ἐπὶ τὴν —]ένην
85   — — — ΒΛ
  — — — ΑΣ
[παραρρύματα τ]ρίχι,
[ἐπὶ τὴν — —]ην
88a   — — — — —
  — — — — —
89 [παραρρύματα λ]ευκ,
89a   — — — — —
90                     Α/////
[— — — — ἀ]πέδω[κ]ε
  — — — — 𐅂𐅂․․ΙΙ
  — — — — — ΔΝ
[ἐπὶ τὴν — — —]την,
95 [— — — ἔ]ργον·
95a   — — — — —
96 [— — — πηδάλ]ια,
[κλιμακίδας, κον]τούς,
97a   — — — — —
98 [κεραίας μεγά]λας,
[παραρρύματα λε]υκ,
100 [παραρρύματα τ]ρίχι,
  — — — — Σ
  — — — — Ν
  — — — — ΜΑ
[— — — σχ]οινία
105   — — — — ου
  — — — — μα
106a   — — — — —
107   — — — — Υ
  — — — — ΛΛ
  — — — — ΟΥ
110 [— — — τοπ]είω[ν]
  — — — — ων
[παραρρυμάτων] λευ,
[παραρρυμάτων τ]ριχ,
[ἀγκυρ —· τούτ]ων
115 [τὸ τρίτον μ][ρο]ς
[οὗτος ἀπέ]δ[ω]κεν
  — — — Δ․․ΙΙ·
  — — — Ἐ[λα]ιού,
[ὧν ἔλαβε μετ]
120 [— — — Πα]ιανι
[ἐπὶ τὴν — —]ν․․αν,
[— — — ἔρ]γον·
[— — — κο]ντούς,
[κεραίας μ]εγ[άλ]ας·
124a          vac.
col. b.125 [σχοινία, ἀν]κύρας·
[οὗ]τος ἀπέδωκεν
   𐅅ΗΗΗΗΔΔΔΔ𐅃·
Ἀντίδωρος Φαληρε
  ἐπὶ τὴν Εὐδίαν
130   ταρροῦ [ἥμ]υσυ·
Ἀντίδωρος Φαληρε,
  ὧν ἔλαβεν μετὰ
  Ἀριστολόχου Ἐρχιέ
  ἐπὶ τὴν Εὐρώπην·
135   τοπεῖα· τούτων τὰ
  ἡμίσεα τοπείων ∶𐅄̣𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
Ἀντίδωρος Φαληρε,
  ὧν ἔλαβε μετὰ
  Ἀντιφῶντος Συπαλη
140   ἐπὶ τὴν Ἐπιπηδῶσαν·
  ταρρόν, κλιμακίδας,
  παραστάτας, ἱστὸν
  μέγαν, τοπεῖα·
  τούτων τὰ ἡμίσεα
145   οὗτος ἀπέδωκεν
    𐅅Η𐅃ΙΙΙ·
 Φιλωνίδης Ἀφιδναῖ
  ἐπὶ τὴν Τρυφῶσαν
  κλιμακίδας, παραστά-
150   τας, ἱστὸν μέγαν,
  κεραίας μεγάλας,
  ἱστὸν ἀκάτειον,
  παραρρύματα λευκά·
  οὗτος ἀπέδωκεν
155     ΗΗΔ𐅂𐅂𐅂𐅂·
 Πρόξενος Ἀφιδναῖ
  ἐπὶ τὴν Ναυκρατοῦσαν,
  Ἐπιγένους ἔργον,
  ὑποζώματα, ὑπό-
160   βλημα, κατάβλημα,
  παραρρύματα λευ,
  παραρρύματα τρίχι,
  σχοινία, ἀγκύρας·
  οὗτος ἀπέδωκε ∶Χ·
165  Καλλικράτης Εὐφή-
  ρου Ἀφιδναῖος,
  ὧν ἔλαβεν μετὰ
  Νικοκλέους Ἀναγυ
  ἐπὶ τὴν Θέτιν,
170   Τιμοκλέους ἔργον,
  τῶν ξυλίνων
  ταρρόν, κλιμακίδας,
  κοντούς, παραστάτα,
  ἱστὸν μέγαν,
175   κεραίας μεγάλας·
  τῶν δὲ κρεμαστῶν
  ὑποζώματα, ἱστίον,
  τοπεῖα, ὑπόβλημα,
  κατάβλημα,
180   παραρρύματα τρίχ,
  σχοινία, ἀνκύρας·
  τούτων τὰ ἡμίσεα
  οὗτος ἀπέδωκεν
    𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂·
185  Καλλικράτης Καλ-
  λιστράτου Ἀφιδναῖ,
  ὧν ἔλαβεν μετὰ
  Ἀρχεβίου Λαμπτρέ
[ἐπὶ τ]ὴν Τριτογενῆ,
190 [Ἀρχε]νίκου ἔργον,
[τ]αρρόν, ὑποζώματα,
  τοπεῖα, ὑπόβλημα,
  κατάβλημα,
  παραρρύματα λευ,
195   παραρρύματα τρίχι,
  ἀνκύρας· τούτων
  τὰ ἡμίσεα οὗτος
  ἀπέδωκε ∶𐅅𐅄·
 Μενεσθεὺς Ῥαμνού
200   ἐπὶ τὴν Νικαρίστην,
  Λυσικλέους ἔργον,
  ταρρόν, πηδάλια,
  κλιμακίδας, κοντούς,
  παραστάτας, ἱστὸν
205   μέγαν, κεραίας μεγ,
  ἱστίον, τοπεῖα, ὑπό-
  βλημα, κατάβλημα,
  παραρρύματα λευκ,
  παραρρύματα τρίχι,
210   σχοινία, ἀγκύρας·
  οὗτος ἀπέδωκεν
     ΧΧ·
 Κηφισοφῶν Ἀφιδναῖ
  ἐπὶ τὴν Τρία<ι>ναν,
215   Ἀντιγένους ἔργον·
  ταρρόν, πηδάλια,
  κλιμακίδας, κοντούς,
  παραστάτας, ἱστὸν
  μέγαν, κεραίας μεγ,
220   ὑποζώματα, ἱστίον,
  τοπεῖα, ὑπόβλημα,
  κατάβλημα,
  παραρρύματα λευκ,
  παραρρύματα τρίχι,
225   σχοινία, ἀγκύρας·
  οὗτος ἀπέδωκεν
    Χ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂·
 Θεογείτων Ἀφιδναῖ,
  ὧν ἔλαβεν μετὰ
230   Ὀνομακλέους Ἑκαλῆ
  ἐπὶ τὴν Πανδώραν,
  Ξενοκλέους ἔργον·
  κεραίας μεγάλας·
  οὗτος ἀπέδωκεν
235     Δ[Δ]𐅂𐅂𐅂·
Ἡγίας Μαραθώνιος,
  ὧν ἔλαβεν μετὰ
  Πολυκλέους Ἀναγυ
  ἐπὶ τὴν Ἥβην,
240   κλιμακίδων, ὑπο-
  ζωμάτων, ἱστίου,
  τοπείων, παραρρυ-
  μάτων λευκῶν,
  ἀνκυρῶν· τούτων
245   τὰ ἡμίσεα ὑπὲρ τού-
  του ἀπέδωκεν
  Φιλοκράτης Πόριος ∶𐅅·
247a          vacat
248 Ἀντιοχίδος·
Ἀρχέστρατος
250  Κρίτωνος Ἀλωπε
 ἐπὶ τὴν Πολυνίκην
 ἱστίον, τοπεῖα,
 κατάβλημα,
 σχοινία, ἀνκύρας·
255  ἐπὶ τὴν Λαμπάδα
 παραρρύματα τρίχι·
 ἐπὶ τὴν Πανδίαν
 ὑποζώματα, κατάβλη,
 παραρρύματα λευκά·
260  ἐπὶ τὴν Κρατίστην
 ἀνκύρας·
 οὗτος ἀπέδωκεν
 ΗΗΗΗ𐅄Δ·
Πολύμνηστος Ἀναφλύ,
265  ὧν ἔλαβεν μετὰ
 Νικοστράτου Ἁλαιέ
 ἐπὶ τὴν Ἱκανήν·
 παραρρύματα τρίχι·
 τούτων τὰ ἡμίσεα
270  οὗτος ἀπέδωκεν
   𐅄̣Δ·
271a     vac.
col. c.272  — — — — #⁷Ν
 — — — — Ν
 — — — ΤΩ
274a  — — — — —
275  — — — — Σ
275a  — — — — —
 — — — — —
276  — — — — — αν
276a  — — — — —
277  — — — — κλέ-
[ους — — ῆθ]εν,
[ὧν ἔλαβεν μετ]
280 [— — — Παια]νιέ
[ἐπὶ τὴν — — —],
[— — — ἔρ]γο[ν]·
[πηδαλίων, κλ]ιμακί-
[δων, κον]τῶν, παρα-
285  στατῶν, ἱστοῦ μεγάλο,
 κεραιῶν μεγάλων,
 ὑποζωμάτων, ἱστίου,
 τοπείων, ὑποβλήματ-
 ος, καταβλήματος,
290  παραρρυμάτων λευκ,
 παραρρυμάτων τριχί,
 σχοινίων ἐπιγύων ∶ΙΙΙ,
 ἀνκυρῶν· τούτων
 τὸ τρίτον μέρος
295 οὗτος ἀπέδω[κ]εν
  ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂·
Κόνων Ἀναφ[λ]ύστι
 ἐπὶ τὴν Ἐπίν[οι]αν,
Ἱεροκλέους ἔ[ρ]γον·
300  ταρρόν, πηδάλια,
 κλιμα[κίδ]ας, κοντούς,
 παραστάτας, ἱ[στ]ὸν
 μέγαν, κεραίας μεγ,
 ὑποζώματα, ἱστ[ί]ον,
305  τοπεῖα, ὑπόβλημα,
 κατάβλημα,
 παραρρύματα λευ,
 παραρρύματα τρίχιν,
 σχοινία, ἀνκύρας·
310  οὗτος ἀπέδωκεν
  𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂·
Ἀμφικλῆς Ἀλωπεκῆ,
 ὧν ἔλαβεν μετὰ
 Πυθοκλέους ἐκ Κηδ
315  ἐπὶ τὴν Δωρίδα,
 Λισσίου ἔργον·
 τῶν ξυλίνων ταρρόν,
 πηδάλια, κοντούς,
 κλιμακίδας, παρασ-
320  τάτας, ἱστὸν μέγαν,
 κεραίας ἀκατείους,
 ἱστὸν ἀκάτειον,
 ὑποζώματα, ὑπόβλ-
 ημα, κατάβλημα,
325  παραρρύματα τρίχι,
 παραρρύματα λευκ,
 ἄνκυραι ∶ΙΙΙΙ∶
 τούτων τὰ ἡμίσεα
 οὗτος ἀπέδωκεν
330   𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
Δημοφάνης Ἀλωπε·
 ὑπὲρ τούτου
 Θεμιστοκλῆς Φρεάρ ∶
 ἀπέδωκεν ἐπ τὴν
335 Ἡγησώ τοπεῖα, ὑπό-
 βλημα, κατάβλημα,
 παραρρύματα τρίχι·
 ἐπὶ τὴν Νέαν
 ὑποζώματα, — — —,
340  παραρρύματα λευκ,
 σχοινία ἀνκύρ[εια ΙΙΙΙ]·
 ἐπὶ τὴν Ὑγίειαν
 πηδ[άλια], κλιμακίδας,
 κοντούς, παραστάτα[ς],
345  ἱστὸν μέγαν,
 κεραίας μεγάλ[ας],
 ἱστὸν ἀ[κάτειον],
 κεραίας ἀκατείους·
 ο[ὗ]τος ἀπέδωκεν
350  rasura 𐅄̣Δ·
Ἀντιφάτης Θοραιεύ,
 ὧν ἔλαβεν μετὰ
 Στρ[άτω]νος Ἐ[ρ]οιάδο
 καὶ Ἱ[έρωνος Σφ]ηττί
355  ἐπὶ τὴν Κρατοῦσα[ν],
 ταρροῦ, πη[δαλίων],
 κλιμακίδων, κοντῶν,
 κεραιῶν [με]γάλων·
 τούτων τὸ τρίτον
360  μέρος [ὑπὲρ] τ[ού]του
 ἀπέδωκεν Λεπ[τίνου]
 ἐκ Κοίλης κ[ληρ]ο[ν]
Ὀνομακλ[ῆς Ἑκαλῆ]
   𐅄ΔΔ —·
365 Στράτων Ἐροιάδης,
 ὧν ἔλαβεν μετὰ
 Ἱέρωνος Σφητ[τ]
 καὶ Ἀν[τιφ]άτ[ο]υς Θ[ο]ραι
 ἐπὶ τὴν Κ[ρατ]οῦ[σ]αν,
370  ταρροῦ, πηδαλίων,
 κλιμακί[δων, κον]τῶν.
 κεραιῶν [μ]εγάλων·
 τούτων τὸ τρίτον
 μέρος ὑπὲρ τούτου
375  ἀπέδωκεν Λεπτίνο
 ἐκ Κοίλης κληρονό
Ὀνομακλῆς Ἑκαλῆ
 /////////ΔΔ𐅃Ι·
378a     3 vs. vacat
379 τάδε παρὰ τῶν ἀρξάν-
380 των ἐν τοῖς νεωρίοις
 εἰσπέπρακται ἐπὶ
 Εὐβούλου ἄρχοντος
 καὶ Λυκί[σ]κου καὶ Πυ-
 θοδότου καὶ Σωσιγέ-
385  νους·
Ἐρεχθηΐδος·
386a         vacat
387 Εὔθ[υ]νος Λαμπτρεύς,
 ταμίας γενόμενος
 τριηροποϊκῶν ἐπὶ
390  Ἀρχίου ἄρχοντος
  ΧΧΧ𐅅Η,
 ἀπολαβὼν κώπας
 παρ’ ἡμῶν ἐκ τοῦ νεω-
 ρίου τῶν παραδοθει-
395  σῶν, ὧν αὐτὸς εἰσή-
 νενκεν, ἀδοκίμους
 χιλίας ὀκτακοσίας·
Ἀμυθέων Εὐωνυμεύς,
 νεωρίων ἐπιμελητὴς
400  γενόμενος ἐπὶ Φρα-
 σικλείδου ἄρχ ∶ΗΗ𐅄𐅂𐅂·
Κτησίβιος Λαμπτρεύς,
 νεωρίων ἐπιμελητὴς
 γενόμενος ἐπὶ Ἐλπίνο
405  ἄρχοντος ∶𐅄𐅃·
Λύκων Κηφισιεύς,
 νεωρίων ἐπιμελητ
 ἐπὶ Ναυσινίκου ἄρχ ∶
 οὗ κληρονόμ ∶ Ἀγάθαρ-
410  χος Ἁμαξαν∶ οὗτος
 ἀπέδωκε ∶ΗΗΗ·
411a         vac.
412 Αἰγηΐδος·
Ἐξήκεστος Ἐρχιε,
 νεωρίων ἐπιμελητ
415  ἐπὶ Καλλιμήδους
 ἄρχον ∶∶Η𐅃𐅂·
Ἀνάξιππος Ἀραφή,
 νεωρίων ἐπιμελη
 ἐπὶ Ἐλπίνου ἄρ ∶𐅄𐅃·
420 Μνησικλῆς Κολλυ,
 αἱρεθεὶς ἐκ τῆς
 βουλῆς ∶ ἐπὶ Ἀρχίο·
 ὑποζώματα ἐπὶ ναῦς ∶Δ𐅃ΙΙΙ·
 ἱστία ἐπὶ ναῦς ∶Δ𐅃Ι·
425  τοπεῖα ἐπὶ ναῦς ∶ΔΙΙ·
 ὑποβλήματα ἐπὶ ναῦς ∶Δ𐅃Ι·
 καταβλήματα ἐπὶ ναῦς ∶Δ𐅃Ι·
 παραρρύματα λευκ ∶ ἐπὶ ναῦς ∶Δ𐅃Ι·
 παραρρύματα τρίχ ∶ ἐπὶ ναῦς ∶Δ𐅃ΙΙΙ·
430  σχοινία ἐπὶ ναῦς ∶Δ𐅃ΙΙ·
 ἀνκύρας ἐπὶ ναῦς ∶Δ𐅃ΙΙ·
431a                 vac.
col. d.431b — — — — — —
432 [ν]εω[ρίων ἐπιμελη]
 ἐπὶ Μ[όλωνος ἄρχον]
  𐅄Δ —·
435 [Μ]αντ[ίας Θορίκιος],
 ταμία[ς γενόμ εἰς τὰ νεώ]-
 ρια Κα[λλέου ἄρχον]·
 ὑπὲρ το[ύτου ἀπέδω]-
 καν κλη[ρονόμοι]
440  Πάμφιλος [Θορίκιος]
   ΗΗΗΔ𐅃𐅂 —,
 Μαντίθεος Θ[ορίκ —],
 Μαντίθεος [Θορίκ —]·
Εὐθύμαχος Ε — — —,
445  ταμίας γενό[μενος]
 ἐς τὰ νεώρια [ἐπὶ Θε]-
 μιστοκλέου[ς ἄρχο],
 τῶν σκευῶν, [ὧν]
 ἔλαβε παρὰ [τῶν]
450  τριηράρχων [καὶ οὐκ]
 εἰσήνενκε γρά[ψας]
 ἐν τῆι στήληι,
 ἀργυρίου μὲν ἀπ[ο]-
 δέδω[κ]ε ∶[ΤΤΧΧΧΧ𐅅Η],
455  σκεύη δὲ αὐτὰ ἀπέδω-
 κε τάδε·
 ὑποζώματα
 ἐπὶ ναῦς ∶Δ𐅃𐅂,
 ἱστία ἐπὶ ναῦς ∶ΔΔΔ𐅃,
460  τοπεῖα ἐπὶ ναῦς ∶Δ𐅃ΙΙΙΙ,
 ὑποβλήματα
 ἐπὶ ναῦς ∶ΔΔΔ𐅃Ι,
 καταβλήματα
 ἐπὶ ναῦς ∶ΔΔ𐅃,
465  παραρρύματα λευ
 ἐπὶ ναῦς ∶ΔΔΔΙ#⁷
 παραρρύματα τρίχι
 ἐπὶ ναῦς ∶ΔΔΙΙ#⁷
 σχοινία ἐπὶ ναῦς ∶ΔΔΔ,
470  ἀγκύρας ἐπὶ ναῦς
   ΔΔΔΙΙΙΙ#⁷
 ταρρόν, ὃν Φορμίων
 Πειραι ∶ εἰσήνεγκε,
 ταρρόν, ὃν Εὐδράων
475  Θορίκι εἰσήνεγκε,
 ταρρόν, ὃν Ἀρχέδημ-
 ος Πιθε ∶ εἰσήνεγκε·
477a  c. 7 vs. vac.
478 Οἰνηΐδος·
Μένιος Οἰῆθεν,
480  νεωρίων ἐπιμελη
 ἐπὶ Ἐλπίνου ἄρχον
   𐅄𐅃·
Ἀνθεμίων Περθ,
 νεωρίων ἐπιμελ
485  ἐπὶ Λυσιστράτου ἄρ·
 ὑπὲρ τούτου ἀπέδωκ
 Θεόδωρος Περθοίδ
   ΗΔ𐅃𐅂ΙΙ·
Μνησιάδης Κοθωκί,
490  νεωρίων ἐπιμελ
 ἐπὶ Ἱπποδάμαντος
 ἄρχοντος ∶Η𐅄ΔΔ·
Θέογνις Βουτάδη,
 νεωρίων ἐπιμελητ
495  ἐπὶ Ναυσινίκου
 ἄρχον ∶ΗΗΗΔ𐅃·
496a         vacat
497 [Κ]εκροπίδος·
[Εὐ]θύδομος Ἀθμον,
[νε]ωρίων ἐπιμελητ
500 [ἐπὶ Π]ολυζήλου ἄρ-
 χο[ν] 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ·
Θεό[δ]οτος Αἰξω,
 νεωρ[ίω]ν ἐπιμελητ
 ἐπὶ Μ[όλ]ωνος ἄρχον
505   𐅄ΔΔ․․․ΙΙΙΙ·
Ἡγήσι[ππος] Μελιτ,
 νεωρ[ίων ἐπιμ]ελητ
 ἐπὶ Κ[ηφισοδώ]ρου
 ἄρχ[ον]· ὑπὲρ τούτου
510  ἔθεσαν Ἀριστόμα-
 χος Μελιτεὺς καὶ
 Θάλλος Μελιτ ∶ΗΗ𐅃𐅂𐅂·
Δεινίας Ἁλαιεύς,
 νεωρίων ἐπιμελητ
515  γενόμενος ἐπὶ Ἐλ-
 πίνου ἄρχοντος·
 ὑπὲρ τούτου ἀπέδω-
 κεν Φιλοκράτης
Ὤαθεν ∶𐅄𐅃·
520 Ἀπήμων Φλυεύς ∶𐅄,
 νεωρίων ἐπιμελητ
 ἐπὶ Καλλιμήδους
 ἄρχοντος, καὶ ἕτε-
 ρον, ὃ εἰς βουλευτή-
525  ριον κατέβαλεν,
 ὃ ὦφλεν ἐκ τῆς
 διαδικασίας, ἣν δι-
 εδικάσατο πρὸς
 Θεοφάνην Σπουδίο
530  Κόπρει ∶ΧΧ𐅅ΗΗ𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂·
530a        1 vs. vacat
531 Ἱπποθωντίδος·
Πλάτων Ἀνακαιεύς,
 νεωρίων ἐπιμελητ
 ἐπὶ Ἀστείου ἄρχον-
535  τος ∶ 𐅄ΔΔΙΙΙΙ·
Ἀρίμνηστος Ἐλαιού,
 νεωρίων ἐπιμελη
 ἐπὶ Σωκρατίδου ἄρ-
 χοντος ∶𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ·
540 Λαχαρίδης Ἐλευσί,
 νεωρίων ἐπιμελη
 ἐπὶ Φρασικλείδου
 ἄρχον ∶ΗΗ𐅃𐅂𐅂·
543a        2 vs. vac.
544 Αἰαντίδος·
545 Τιμόλας Ῥαμνούσι,
 νεωρίων ἐπιμελητ
 ἐπὶ Ἐλπίνου ἄρχον
  𐅄𐅃·
Φίλαγρος Φαληρε,
550  νεωρίων ἐπιμελ
 ἐπὶ Θεοφίλου ἄρχον
  Χ𐅅ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂Ι·
Λυσίφιλος Ῥαμνούσι,
 νεωρίων ἐπιμελητὴ
555  ἐπὶ Ναυσιγένους
 ἄρχοντ ∶𐅄ΔΔΔΔ𐅃·
Ἀντιοχίδος·
557a        2 vs. vac.
558 Λεώστρατος Ἀλωπε,
 νεωρίων ἐπιμελη
560  ἐπὶ Καλλιμήδους
 ἄρχον ∶ ὑπὲρ τούτου
 ἀπέδωκε ∶ Δημό-
 φιλος Ἀλωπε ∶Η𐅂·
Φανόστρατος
565  Θοραι ∶ΗΗ𐅄·
 ταμίας τριη̣ροποι-
 ικῶν γενόμενος
 ἐπὶ Χαρικλείδου
 ἄρχοντος, καὶ ὃ
570  εἰς βουλευτήριον
 κατέβαλεν
  ΗΗ𐅄ΔΔΔ·
Νι[κ]ομένης Παλλη,
 ταμίας ἐπ’ Εὐχαρί-
575  στου  ἄρχοντος
 γενόμενος·
 ὑπὲρ τούτου ἀπέ-
 δωκεν Μυρωνίδης
 Παλληνεύς ∶ΗΗΗ̣
579a        vac.
col. e.580 [— — — — Κυδα]θην
[— — —· εἶχ]ον δ’ ἐπὶ
[τὴν ναῦν σκ]εύη τάδε·
[— — — κ]οντούς·
ἐπὶ [τὴ]ν Στρατηγίδα,
585  Ἱεροκλέους ἔργον·
Λυκίσκος Ἀμφιτρ ∶Η∶
586a  〚— — — — — — —〛
 〚— — — — — — —〛
587  Ἱερωνύμου Λαμπτρέ
 κληρονόμος
Φιλοκράτης Λαμ ∶𐅄ΔΔ////·
590 Νικόφημος ἐκ Κερα////
 οὐδὲν ἀποδέδωκ[ε]·
Εὐθύδημος Ἐρχι ∶𐅄𐅃·
Διοκλῆς Πειραιεὺ
 οὐδὲν ἀποδέδωκε·
595  εἶχον δ’ ἐπὶ τὴν ναῦ[ν]
 σκεύη τάδε· ὑποζώμα[τα]·
ἐπὶ τὴν Ἀγλαΐαν,
 Ἐπιγένους ἔργον·
Ἐπικράτης Παλληνε ∶
600 Λυσιάδης Ἁγνούσι,
Χαρίδημος Ἐροιά[δ],
Τιμοκράτης Ἰκαριε
 ΗΗΗΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ·
Κωμιάδης Ἀχαρνε ∶
605  οὐδὲν ἀποδέδωκε·
Καλλικράτης Ἁλαι
 οὐδὲν ἀποδέδωκεν·
 εἶχον δὲ ἑπτὰ ὄν[τ]-
 ες ἐπὶ τὴν ναῦν σ[κεύ]-
610  η τάδε· ὑποζώμα[τα]·
[ἐ]πὶ τὴν Κεκροπίδα,
 Ἐπιγένους ἔργ[ον]·
Κλεαίνετος Ἰκαριε
  𐅄ΔΔΔ𐅃·
615 Θεόφημος Εὐωνυ ∶𐅄Δ·
Εὐθίας Λαμπ ∶𐅄Δ𐅂𐅂̣ —·
Εὐθυκράτης Λαμ ∶𐅄Δ𐅂𐅂̣ —·
Ξάνθιππος Στειρ ∶𐅄Δ· vac.
Πολύωρος Παιαν ∶𐅄Δ·
620 Δόκιμος Ἐρχι ∶ΔΔΔΔ· vac.
 εἶχον δ’ ἐπὶ τὴν ναῦν
 σκεύη τάδε ∶ ὑποζώμ[ατα]·
ἐπὶ τὴν Ἀγρευούσ[αν],
 Ἀρχενίκου ἔργον·
625  Γοργίας Σουνιεύ,
 Καλλίας Ἐρχιεύ,
 Ἀριστοκράτης Λαμ,
 Πυθόδωρος Κυθήρρ ∶
 Εὔθοινος Παλλην
630    ΗΗΗΔ𐅃ΙΙΙΙΙ·
 ἕτερον καὶ
Τιμόθεος Ἀναφλύστ ∶
 μετ’ αὐτῶν ∶𐅄ΔΔΔΔ𐅂Ι·
Ἀριστοκράτης Λαμπτ ∶
635 Φρυναῖος Ἀθμο ∶ΔΔ𐅃 —·
Τιμόθεος Ἀναφλύσ· vac.
   Η𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂Ι∶ ἕτερον
   𐅄ΔΔΔ∶ εἶχον δ’ ἐπὶ
 τὴν ναῦ σκεύη τάδε·
640  ὑποζώματα,
 παραρρύματ[α λε]υκ[ά],
 παραρρύμα[τα τρίχι —]·
ἐπὶ τὴν Πτω[κάδα?],
[Ἀρχ]ενηΐδου ἔργο[ν]·
645  Φιλόμηλος Μαραθ ∶Η —·
 Δημάνθης Μαρα ∶ΗΔΔ·
 Στράτιος Κεφαλ ∶ΗΔΔ·
 Κλεοκράτης Χολαρ ∶ΗΔΔ𐅂𐅂·
Θρασύβουλος Παλλ ∶ΗΔ[Δ]
650  καὶ τῆς διπλασί ∶ΗΔΔ·
Φαίαξ Ἀχαρ ∶ΗΗ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
 εἶχον δ’ ἐπὶ τὴν ναῦν
 σκεύη τάδε·  ὑποζώ-
 ματα, ταρρόν· ἀργυ-
655  ρίου ∶ΔΔ𐅃𐅂𐅂·
ἐπὶ τὴν Λεωντίδα,
 Παμφίλου ἔργον·
Ὀνήτωρ Μελιτεύς,
 Χαρ<ι>κλῆς Ἀχαρνεύ,
660  Φιλωνίδης Μελιτε,
 Εὐθύδικος Κόπρει,
 Θέογνις Ἁγνούσι
  ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃∶ εἶχον
 δ’ ἐπὶ τὴν ναῦ σκεύη
665  τάδε· ὑποζώματα·
ἐπὶ τὴν Ἀγαθονίκην,
Ἱεροκλέους ἔργον·
Ἀριστόδημος Κριωε
  ΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂·
670  Λυκῖνος Γαργ ∶Η𐅄𐅃𐅂·
 Ἀντιμαχίδης Ῥαμνο
   ΗΔΔΔΔΙΙ·
 Λύσις Ἐρχι ∶Η·
 Νεαῖος Ἰκαριεὺς
675   ΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
 Δημοφάνης Ῥαμνού
   ΗΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ εἶχον δὲ
 ἐπὶ τὴν ναῦ σκεύη
 τάδε· ταρρόν, κλι-
680  μακίδας, κοντούς,
 παραστάτας, ὑποζώ-
 ματα, ἀσκώματα·
ἐπὶ τὴν Ἀνθηράν,
 Ἀρχενηΐδου ἔργον·
685  Δικαιόπολις Ἀναγ ∶ΗΙΙ·
 Λυσίθεος Χολαργεὺς
  𐅄ΔΔΔΙΙΙΙ·
 Κλεόστρατος Ὀῆθε
  𐅄ΔΔΔ·
690  Ξενόφιλος Τρικορύ
  𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ·
 Νικόστρατος Ῥαμνο
  𐅄ΔΔ·
 Φίλων Ἐλευσί ∶𐅄ΔΔ·
695  εἶχον δ’ ἐπὶ τὴν ναῦν
 σκεύη τάδε· ὑποζώ-
 ματα· ἀργυρίου
  ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂·
ἐπὶ τὴν Ἡφαιστίαν,
700  Ἀντιγένους ἔργον·
 Φιλόμηλος Παιανιε
  ΗΗΗ·
 Κηφισόδωρος Φηγαι
 οὐδὲν ἀποδέδωκε·
705  Λυσανίας Σουνιε
  ΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
 Κομαῖος Σημαχί
  Η𐅂𐅂𐅂𐅂·
 Ἀνδρομένης Κεφαλῆ
710   ΗΗ𐅂𐅂𐅂𐅂·
 Ποσείδιπος Πρασιε
  ΗΗ𐅄∶ εἶχον δ’ ἐπὶ
 τὴν ναῦν σκεύη τάδε·
 ὑποζώματα, ἀσκώματα,
715  ὑπαλοιφήν,
 παραρρύματα λευκά,
 παραρρύματα τρίχιν,
 ἄνκυραν ∶Ι∶ ταρρόν,
 κλιμακίδας· ἀργυ-
720  ρίου ∶ΔΔ𐅃𐅂·
ἐπὶ τὴν Ἠπιόνην,
 Λυσικράτους ἔργον·
Μενεσθεὺς Ῥαμνούσ
 οὐδὲν ἀποδέδωκε·
725  εἶχεν δ’ ἐπὶ τὴν ναῦν
 σκεύη τάδε· κλιμακ-
 ίδας, κοντούς, ἑτέ-
 ρας κλιμακίδας·
ἐπὶ τ[ὴν] Σωτηρίαν,
730  Ἁγνοδήμου ἔργον·
Μενεσθεὺς Ῥαμνού
 οὐδὲν ἀποδέδωκ[ε]·
 εἶχεν δ’ ἐπὶ τὴν ν[αῦν]
 σκεύη τάδε· κοντο[ύς],
735  ἱστὸν μέγαν,
 κεραίας μεγάλ[ας]·
736a           vac.
face B right.col. f.737 [ὑποζώ]μ̣ατα, [ἀνκύ]-
[ρα]ς, ταρρόν, κ[λιμα]-
[κ]ίδας, κοντο[ύς],
740  ὑπαλοιφήν·
ἐπὶ τὴν Ἀμφιτρίτη[ν]·
Καλλιτέλης Θορ
 𐅄ΔΔ·
Τηλοκλῆς Ἀγγελ
745  𐅄ΔΔ·
Ἐχέπολις Κυδαθ
  𐅄ΔΔ𐅃∶ καὶ τὴ[ν]
 διπλασίαν ∶𐅄ΔΔ[𐅃]·
Ἱεροκλῆς ἐκ Κη
750  οὐδὲν ἀποδέδω[κε]·
Χάρης Αἰξωνεὺ[ς]
  𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
Δείθων Μαραθώ
  𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙ·
755 εἶχον δ’ ἐπὶ τὴν
ναῦν σκεύη τάδε·
ὑποζώματα·
ἐπὶ τὴν Καλλενίκην,
 Λυσιστράτου ἔργ ∶
760  Μικίων Σκαμβων,
 Φίλτων Περιθοίδ,
 Διοκλῆς ἐκ Κερα,
 Βάθυλλος Πειρ,
 Φρυναῖος Ὑ[β]άδ
765   𐅅ΔΔ𐅃∶ εἶχον δ[ὲ]
 ἐπὶ τὴν ναῦν σκεύη
 τάδε· ὑποζώματα,
 πηδάλια·
ἐπὶ τὴν Ὀ[ρ]τ[υ]γίαν,
770  Ἀρχενίκου ἔργον·
 Δημόκριτος Ἀφιδν,
 Διονύσιος [Κο]λων,
 Φιλόστρατος [Κ]ολ[ω],
 Λυσανίας Βουτάδ,
775  Πραξιτέλης Βατῆ,
 Πυθόδωρος ἐ[κ] Κ[η],
 Λαχαρίδης Ἀχ[α]ρ[ν]
  𐅅ΗΗΗΗ𐅄Δ·
 εἶχον δ’ ἐπὶ [τὴν ναῦν]
780  σκεύη τάδ[ε]·
 ταρρόν, πηδ[άλια],
 κλιμακίδ[ας],
 ὑποζώμα[τα]·
          vac.
Search Help
Contact Us