[ ] Att. — fere s. II a. — IG II² 1552a Add. (pt. 2.2 p. 810)
See also:
frg. a.1 — ωι․․․․10․․․․ πρὸς τῶι τοίχωι τοῦ ἀνακτόρου
— — — — ἄλλη ἔχουσα φιάλην, ἐφ’ ἧς ετ — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — η — —
frg. b.4 — ου Ἀλεξάνδρου Φλυέως vac.
5 — — — — — — — — — — — χη —
— — — νότου πρῶτος δεξι[ᾶς]
— — — — — — —  #⁷Ε — —
— — — — — — — — — ωι —
Search Help
Contact Us