[ ] Att. — stoich. — post 342/1
face A.col. I.1 — — — — — — — — — Λ[․]
— — — — — — — — — — #⁷Η
— — — — — — — — — — Χ
— — — — — — — — — — #⁷
4a — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — — ΝΤ
— — — — — — — — — ΡΙΣ
— — — — — — — — — ΥΣ[․]
— — — — — — — — — ω̣Ο#⁷
— — — — — — — — η χρ[υ]-
10 [σῆ — — — — — —]Ο#⁷ΤΟ
[ῦτο — — — — — ὑποδ]ερ[ί]δι
— — — — — — — — ∶ ΛΡΙ[․]
[— — — — — — — — σ]τα[θ]μ∶
[— — — — — σταθμ] ∶․𐅀· κα̣-
15 [— — — — — σταθμ ∶]𐅂ΙΙΙ∶ κα̣-
— — — — — — — — — α χρυσ-
— — — — — — — — ν․α χρ-
[— — — — — — — σ]φρ[αγ]ιδ-
[— — — — — — — — σφ]ραγ[ί]ς
19a — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — Ν#⁷․Ν
20a — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — Ο
col. II.21 παρέδ[οσαν — — — — — — — — —]
βων Πα̣[ιανιεύς? — — — — — — —]
ὄντα ἐ[ν τῶι ἱερῶι — — — — — — —]
χρυσι — — — — — — — — — — —
25 κ ∶ επε — — — — — — — — — — —
ου ορ#⁷[— — — — — — ἐπὶ Θεμ]-
ιστοκ[λέους ἄρχοντος — — — — — —]
ΛΗΣΟ#⁷ — — — — — — — — — —
․∶ ΤΟ — — — — — — — — — — —
30 ․λου — — — — — — — — — — —
#⁷Λ στ[αθμόν — — — — — — — —]
ς στα[θμόν — — — — — — — — —]
𐅁𐅀∶ τ[— — — — — — — — — π]-
[ρ]ὸς τ —? — — — — — — — — —
35 ․#⁷ΑΝ — — — — — — — — — — —
ου θυ[γάτηρ — — — — — — — — —]
υ̣․ν̣α̣ [— — — — — — — — — κ]-
[ύ]λιξ [— — — — — — ἐπὶ — — —]
ου ἄρ[χοντος — — — — — — — —]
40 μενο[— — — — — — — — — ἄρχ]-
οντος — — — — — — — — — — —
παρέδ[οσαν — — — — ἐπιστάταις τ]-
οῖς ἐπ[ὶ — — — ἄρχοντος — — — —]
ΣΣΥΝ̣Τ — — — — — — — — — —
45 ․#⁷․ν̣π̣ — — — — — — — — — —
45a ․․ω — — — — — — — — — — —
․․χον̣ — — — — — — — — — —
face B.col. I.46 — — — — — — — — σι̣ ․․․ων
— — — — — — — ι πλα[τ]υ[α]-
[λουργ — — — — —]ον παρακ̣-
[υμάτιον — — — —]ΗΛ․#⁷Ο․Ε
50 [— — — — — ἕτ]ερο[ν] κατάσ-
[τικτον — — — —]ενα Θ[ε]οδότ-
[ου — — — — —]ΥΒ ․․6․․․
— — — — — — ․ΙΑ․․․․ΝΙ
— — — — — — — ΟΥΜ#⁷․․․Ι
55 — — — — — — — — — — ΙΜ
[— — — — — — — — ἐ]μ π-
[λαισίωι — — — —]ΛΟ[․․ ἐ]μ π-
[λαισίωι — — — — —]Ε․․․Λ․
— — — — — — — ΛΗ․#⁷․․․
60 — — — — — — — ΡΙΛ․․․
— — — — — — — Ο#⁷․․․․
col. II.62 ․․․․Η — — — — — — — — — —
․․․․Υ — — — — — — — — — —
․․ΦΛ#⁷ — — — — — — — — — —
65 ἐπὶ Σω̣[σιγένους ἄρχοντος — — — — Ἰκ]-
αριῶς θ̣[υγάτηρ — — — — — κατάστ]-
ικτο[ν — — — — — — — — — — —]
․φ — — — — — — — — — — — —
χιτω[ν — — — — — — — — — — —]
70 Α․Θ․Ο — — — — — — — — — —
ἔρι[α? — — — — — — — — — — —]
․δε — — — — — — — — — — —
․ΤΓ — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us