[ ] Att. — stoich. — fin. s. IV a. — IG II² 1490 Add. (pt. 2.2 p. 810)
face A.1 — — — — — — — — οὐκ
[ἔχ — — — — — — πο]τ̣ήρια
— — — — — — — ι ∶ ἐπη-
[ργυρωμέν — — — — —] Χολα ∶
5 — — — — — — — — ∶ ἐπηρ-
[γυρωμέν — — — —] ξ̣[ύ]λινο-
[— — — — — — τοὺ]ς πόδα-
[ς ἔχ — — — — — —] ἐπιγ-
[έραπται — — — ἀν]έθηκ-
9a — — —
10 [— — — — — — — — φιά]-
λαι̣ ἀ̣[ρ]γ̣[υραῖ — — — — —]
𐅃ΙΙΙ∶ στ[αθμόν — — — —]
φιάλαι ἀ[ργυραῖ — — — ἐπιγ]-
έραπτα[ι — — — — — —]
15 ρος καὶ [— — — — — στ]-
αθμὸν ∶ [— — — — — φιάλ]-
αι ἀργυ[ραῖ — — — — —]
․Τ̣ΑΙΔ — — — — — — —
․․ας — — — — — — — —
19a — — —
face B.20 — — — — — — — — ίου περι
— — — — — — ατατους ∶𐅄Δ
[— — — ἐσκυτωμένας ἔνδο]θ̣εν ἐπιχάλ-
[κους — — — ἐπ]ισήμους ∶Δ𐅃
[— — — — ξυ]λίνους ∶ΗΔΔΔΔΙΙ
25 — — — — — #⁷ΠΛΙΛΤΟΝ
[— — — — — ἐπι]χάλκους [․]
— — — — — 𐅄Δ ἃς ἀνήν-
[ενκ? — — — — —]ας πέλτα-
[ς — — — — —]η Μακεδο-
30 [νικ — — — — — —]ι ἐσκυτ-
[ωμέν — — — — —]ς χαλκι-
[— — — — — — κ]αταπά-
[λτ — — — — — — —]ο̣ ∶ μ
Search Help
Contact Us