[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. IV a.
1 — — — — — — — — — ια․․․c.10․․․
— — — — — — — — — ρακ․․․c.9․․․
— — — — — — — — — ε․․․c.11․․․․
— — — — — — — — — κα․․․c.10․․․
5 — — — — — — — — — ου․․․c.9․․․
— — — — — — — — ἔχουσ[αν ․c.6․․]
— — — — — — — — ν χαλκ ․․c.8․․․
— — — — — — — — ς ἣν ἀνέθη[κεν ․․]
[— — — — — — — ά]νδρου γυνὴ ε․․․
10 [— — — — — — — — — ἐ]πὶ δημοσίαι
— — — — — — — — — — ους ἀργυροῦς
— — — — — — — — — ν ἀργυροῦ[ν ․․․]
— — — — — — — — — — υ χαλ[κο․․․]
— — — — — — — — — λ․․ον ἀπ․․․․
15 [— — — — — — — ὑπό]χ[α]λκ[ο]ν ․․ν․ο
[— — — — — — — Ἐλ]ευσινίων π․․․κ․
[— — — — — ὃν εἰσή]νενκαν ταμίαι ο[ἱ]
[ἐπὶ Πραξιβούλου? ἄρχ]οντος v v καὶ τάδε
[προσπαρέδοσαν ταμίαι] οἱ ἐπὶ Ν[ι]κοδώρου
20 [ταμίαις τοῖς ἐπὶ Θεοφρ]άστου v ἀ[σ]πίδα[ς]
— — — — — — — — — ο̣νεο̣νιο̣․c.6․․
— — — — — — — — — λολ․․․c.9․․․
Search Help
Contact Us