[ ] Att. — 317/6 aut 313/2
1 ․․[ΔΙΟΣ]ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ․․․․
      ․․․ΥΣΑΤΤΙΚΟΥ․․․․
     ․․․ΑΚΑΡΝΙΟΥ ․․․․
․․Κ․․ΔΗΜΩΙΧΑΙΡΕΑΔΗΣ
5 ․․․ΡΟΞΕΙΟΥΓΡΑΜΜΑΤ․․․․․․
․․․ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΑΡΙΣΤΟΝΟΣ․․
․․ΕΙΔΕΤΟΜΟΣΤΑ․․
 ․․․ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣΑΝΤΑ
․․ΕΥΜΟΛΠΗΔΟΝ․․․․
10 [ΝΟ]ΜΙΣΜΑΤΗΣΑΘΗΝ․․․․
․․․ΓΙ․ΟΝΝΕΔΩΝΕΚ․․
․․․ΤΟΒΑΘΡΟΝΤ․․․
․․․ΙΚΑΣΑΙΙ․ΣΗ․․․․
․ΚΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΧΡΥΣ[ΟΣ]
15 Ι Σ  ΗΙΝΟΝΙΚΗΕΧΕΙΝ
․․ΓΛΙΟΤΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
․․ΑΝΑΕΚΑΣΤΟΝΦΥΑ․․
․․․Α․․ΝΝΕΛ ․․․ΕΠ․․Κ
[— — σ]τέ[φα]νο[ι] χ[ρ]υσο[ῖ οὓς]
20 [προσπαρέδοσαν τ]α[μίαι οἱ ἐπὶ]
[Ἀρχί]ππου ἄρχον[τος οὐκ ἐπιγ]-
[ρά]ψα[ν]τες ο[ὔ]τ[ε τὸν ἄρχον]-
[τα ἐφ’] οὗ ἀνετέ[θησαν οὔτε]
[τὸν] ἀναθέντα· [στέφανος ἐφ’ ὧ]-
25 [ι τὸ] Α, στ[αθμὸν ∶ΗΗΗ· στέφανο]-
[ς ἐφ’ ὧ]ι τὸ Β, σταθμὸν ∶Η[ΗΗ· στέφα]-
[νος] ἐφ’ ὧι τὸ Γ, στα ∶Η[ΗΗ — —]
․․․ σ[τ]έφα[ν]ος ἐφ’ [ὧι τὸ Δ], σ[τα ∶ —]
[ΗΗ𐅄𐅂𐅂]· στέφανος [ἐφ’ ὧι τὸ ․],
30 [στα ∶․․]· στέφανος ἐφ’ ὧι [τὸ ․, στα ∶ —]
στέφανος ἐφ’ ὧι τὸ ․, στ[αθμὸν]
․․․ΙΙΙΙ· στέφανος [ἐφ’ ὧι τὸ]
․, σταθμὸν ∶Η· στέφανος [ἐφ’ ὧι]
[τὸ ․], σταθμὸν ΗΔΔΔΔ — — —·
35 στέφανος ἐφ’ ὧι τὸ ․, στ[α․․․․]·
στέφανος ἐφ’ ὧι τὸ [․, στα․․․]·
στέφανος ἐφ’ ὧι τὸ ․, στ[α․․․]·
․․․8․․․․ στέφανος [ἐφ’ ὧι τὸ ․]
․․․8․․․․ στέφανος [ἐφ’ ὧι τὸ ․]
40 ․․․8․․․․ στέφανο[ς ἐφ’ ὧι τὸ ․]
․․․8․․․․ στέφανος [ἐφ’ ὧι τὸ ․],
[σταθ]μὸν [∶]ΔΔΔΔ𐅃[𐅂𐅂]· στέφανο[ς]
[ἐφ’ ὧι] τὸ [․], στ[αθ] Η· στέφανο[ς ἐφ’]
[ὧι τὸ ․], σ[τ]α [․]ΔΔΔΔ· [στέφανος ἐ]-
45 [φ’ ὧι] τὸ [․], στα [․]ΔΔΔΔ· [στέφαν]-
[ο]ς ἐ[φ]’ ὧι τὸ [․, στα — —· στέ]-
[φανος ἐφ’ ὧι] τὸ — — — — —
Search Help
Contact Us