[ ] Att. — stoich. 30 — c. 400
[— — — — — — — — — ὅρμος δι]-
1 άλιθος χρυσο͂ς ὁ μείζων, ἀρ[ιθμὸς ῥόδω]-
ν ΔΔ, καὶ κριο͂ κεφαλὴ Ι, σταθ[μὸν τούτο]
ΔΔΔ· χρυσίδια διάλιθα σύμ[μικτα πλιν]-
θίων καὶ τεττίγων, σταθμὸ[ν τούτων 𐅄𐅃]-
5 𐅂ΙΙ· ὅρμος χρυσο͂ς διάλιθο[ς ὁ μικρός],
ῥό[δ]ων ἀριθμὸς ΔΔ, σταθμὸν [τούτο ․․․]·
στέ[φ]ανος χρυσο͂ς διάλιθο[ς,   σταθμὸν]
[τούτ]ο ΔΔΔΔ𐅃𐅂· ὅρμοι πλατε͂[ς διάλιθοι]
[καὶ] σκῦτος προσόν, ἀριθμὸ[ς 𐅃, σταθμὸν]
10 [το]ύτων 𐅄𐅃· ἐνωιδίω διαλίθ[ω χρυσώ, ἀρι]-
[θμὸς ΙΙ], σταθμὸν τούτοιν Δ[Δ𐅂·σφραγῖδες π]-
[ερί]χρυσοι 𐅃ΙΙΙ καὶ γρῦπε [διαλίθω? χρυσ]-
[ὼ ΙΙ], σταθμὸν τούτων ΔΔΔΔ[․․․· κυμβία λε]-
[ῖα χρ]υσᾶ ΔΔΔΙΙΙ, σταθμὸν [τούτων Δ]ΔΔ[Δ𐅂]-
15 [𐅂𐅂𐅂· χ]ρυσίδε δύο, σταθμὸ[ν τούτ]οιν ΗΗ-
[𐅄ΔΔ𐅂]𐅂𐅂𐅂· ἀκινάκης ἐπί[χρυ]σος, ἄστατος·
χρυσίο<ν> ἐπίτηκτο<ν>, στα[θμ]ὸν τούτο Δ𐅃ΙΙΙΙ·
ὑάλινον ἀργυρο͂ν, στα[θμ]ὸν τούτο 𐅄ΙΙΙ· v
πέταλα θαλλο͂ χρυσᾶ Ι[ΙΙΙ ἀπ]ὸ το͂ στεφάνο
20 ὃν ἡ Νίκη ἔχει ἡ ἐπὶ τ[ῆς χ]ερὸς το͂ ἀγάλ%⁸⁰-
ματος, σταθμὸν τού[των 𐅃𐅂]ΙΙ. vacat
      vacat
Search Help
Contact Us