Diagraphe for the sale of the priesthood of an unknown god.  Stele of white marble, preserved on the right.
[ ] Kos Isl. — Kos — Asklepieion, nr. — ca. 150-100 BC — M. Segre, Iscr. di Cos (1993) ED 109
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοὶ προσ]-
[τάται, ἐπεί κα μέλλωντι πωλεῖν τὰν ἱερωσύναν, θυ]σάντω ὑ[πὲρ ὑγιεί]-
[ας τῶν τε πολιτᾶν καὶ τᾶν πολιτίδων καὶ τῶ]ν̣ κατοικεύ[ντων ἐν τᾶι]
[πόλει ἱερεῖον ἀπὸ (δρ.) ρʹ, τοὶ δὲ ταμίαι προτελ]ε̣σάντω αὐτοῖ[ς τὸ προ]-
[γεγραμμένον ἀργύριον· εὐχέσθων δὲ ἐπὶ τᾶι θυσ]ίαι τοῖς ἐμμένου̣σ̣[ιν]
5 [τῶν πολιτᾶν τοῖς πατρίοις νόμοις καὶ τοῖς ὁ]μονοεῦσι τὰ ποτ’ ἀλλ[ά]-
[λος καὶ τοῖς τὰ βέλτιστα ποιεῦσιν ἐν δαμο]κρατίαι εὖ ἦμεν καὶ α[ὐ]-
[τοῖς καὶ γένει αὐτῶν ἐς τὸν ἅπαντα χρόνον]· ταὐτὰ δὲ ἐπευχέσθω
[καὶ ὁ — — — — — —· τοὶ δὲ πωληταὶ τὰν ἱερ]ωσύναν ἀποδόσθων
[μηνὸς — — — — — — — — — — — — — — —] vacat ὁ δὲ πριάμενος ἔ-
10 [στω ὑγιὴς καὶ ὁλόκλαρος καὶ μὴ νεώτερος ἐ]τέων δέκα· ἱεράσθ-
[ω δὲ ἐπὶ βίου καὶ ἀλειτούργητος ἔστω τᾶν χορ]αγιᾶν καὶ τᾶν ἀλ-
[λᾶν λειτουργιᾶν πασᾶν χωρὶ λαμπαδαρχίας κ]α̣ὶ̣ τριηραρχίας κα[ὶ]
[— — — — — — — — — — — — γέρη δὲ λαμβανέτω τῶν θυο]μένων
[ἱερείων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Φ̣Ε̣
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help