Decree.  Six fragments, five of which join, of a stele of white marble; e now missing.
[ ] Kos Isl. — Kos — Asklepieion — ca. 150-100 BC
frg. a.1 [ἔδοξε τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δ]άμωι, γνώμα [προστατᾶν]·
[— — — — — — — — — — τ]οῦ Κλείνου, [— — — — —]
[— — — — — — — — — — Ἀστ]υνόμου [— — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —]#⁷Ι̣[— — — — — —]
                                                                lacuna
frg. b-f.5 οἰκονομίαΙ̣//[— — — — — — — — — — — — — — — —]
καὶ τὸς μεμισθ[ωμένος — — — — — — — — — — — —]-
σιαν ζαμιούν[των — — — — — — — — — — — — — — ἐ]-
σανγέλλεν ἐς τὰ[ν βουλὰν — — — — — — — — — — —]
τὰν δὲ ἐσανγελί[αν ποιείσθω — — — — — — — — — —]
10 δρα· ἁ δὲ πρᾶξις ἔ̣[στω — — — — — — — — — — — —]
τοῖς τε ἐν ἀρχᾶ[ι— — — — — — — — — — — — ἁιρημέ]-
νοις ἀνδράσιν [— — — — — — — — — — — — — — —]
πᾶσιν τῶν τε[— — — — — — — — — — — — — — — —]
ἐξέστω δὲ κ̣[αὶ — — — — — — — — — — — — — — γε]-
15 γραμμένο[ς — — — — — — — — — — — — — — — — —]
νηται ὁ ἐμ[φανίξας — — — — — — — — — — τοῦ ἐμφα]-
νισθέντος [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
αὐτῶι λ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ν τῶν μ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
20 δαμοσι[— — — — — — — — — — —]ΣΤ[— — — — — — —]
τι τῶν π[— — — — — — — — γέ]γραπ[ται — — — — — —]
καὶ ἅ κα τα[— — — — — — — —]ΟΝΟΝΚ[— — — — — —]
αἰ δέ κά τις [— — — — — — — —]ς καθό[τι — — — — — ἢ]
καταλύσηι [τό]δε τὸ ψάφισμα, ἁ μὲν [γνώμα περὶ κατα]-
25 λύσιος τοῦ [ψα]φίσματος ἄκυρος ἔσ[τω, καὶ ὁ αἴτιος]
ἀποτεισάτ[ω τ]ῶι δαμοσίωι δραχ[μὰς — — — — — —]-
σας καὶ κα[τὰ το]ύτων πράξιος καὶ [ἔστω ἁ ἐπαρὰ τῶι]
παραβαίνο[ντ]ι τόδε τὸ ψάφισμα [ὡς — — — — — — —]
καὶ καταλύ[ο]ν̣τι τός τε νόμος [καὶ — — — — — — — δια]-
30 μένηι τόδε [τὸ] ψάφισμα, τοὶ π̣[ροστάται ἀναγράψαντες]
ἐστάλας λ̣[ιθίν]ας δύ[ο] ἀν[αθέντω — — — — — αἰ δέ τι ἐ]-
ναντίον ἐ[στὶ τῶιδε τῶι ψαφίσματι — — — — ἐκ τῶν νόμων],
περιείκαν[τι κατ’ αὐτὸ τοῦτο τοὶ νόμοι — — — — — — — —]
vacat?
Search Help