Dedicatory epigram for Theos Sabathikos.  Stele of white marble, broken on the left and right.
[ ] Lydia — Philadelphia (Alaşehir) — Bebekli — late 1st c. BC — TAM V,1 225 — SGO 1 (1998) 472, 04/23/01 — M. Paz de Hoz, Kulte (1999) 262, 50.1
See also:
1 [– ⏑ ⏑ – τ]ελέσας μέγα π̣ρᾶγ[μα]
[⏑ – ⏑ ⏑ – –] / εἰς φάος ἔστησεν [—]
[—ον] ἐλε[υθ]έριον, / ἐγ̣ γ̣ενεῆς [προ]-
[φέρ]οντα, ἀ̣ρ̣χὴν τ<ε>λ̣έσαντα, πολ[εί]-
5 την / [Ῥ]ωμαῖον ποῖσεν δὲ αὐτὸν [⏑ –]
[⏑] ἔπει / εὔξησεν δὲ αὐτὸν [τόσ]-
[σον]· διὰ ταῦτα δὲ πάντα / κόσμια̣ [τῷ]
[με]γάλῳ θήκατο δῶρα θεῷ / Σαβαθ[ικῷ]
[ἁ]γίῳ εὐχῆς χάριν, ἣν [τ]ε̣λέωσεν· / [σω]-
10 τ̣ὴ̣ρ̣ ὦ μέγας ὢν καὶ δυνατὸς δ[υνά]-
[μει], / χαίροις, ὦ μακάρων πάντων [σὺ]
[μ]έγιστος ὑπάρχων / καὶ δυνατὸς [κραί]-
[ν]ειν· ταῦτα γάρ ἐστι θεοῦ / τοῦ κατέχον[τος]
ἑ̣ὸ̣ν κόσμον· σὺ δὲ χαῖρε καὶ αὔξοις / [εἰς αἰ]-
15 [ε]ὶ σῴζων π̣[ρ]ῶτ̣ον ἐν Αἰνεάδαις /
[․․․․]ΑΙΣ δῶμά τε καὶ τῶν γραψάντω[ν ⏑ ⏑]
[– –] / καὶ τέκνοις αὐτῶν πᾶσι φίλον θέ-
                       μενος.
Search Help