Posthumous foundation.  Fragment of a marble altar or architrave.
[ ] Lydia — Philadelphia (Alaşehir) — Rom. Imp. period
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ τοῖς]
[ἐ]γγόνοις καὶ τῷ συ̣ν̣β̣ί̣[ῳ — — — τῇ γενεθλίῳ αὐτοῦ]
ἡ̣μέρᾳ, ἥτις ἐστὶν ΕΤΟΥ[— — — — — — — — — — —]-
αίου κʹ· καὶ πρὸς τὸ μηδενὶ [— — — — — — — — —]
5 ․ΩΝ καὶ ἑαυτοῦ καὶ Ε[— — — — — — — — — — — —]
Search Help