Citizenship decree.  Fragment of a stele of gray marble, preserved on the left. Stoich. 34.
[ ] Attica — Athens — Akropolis — 286-262 BC — IG II² 805 — M.J. Osborne, Naturalization I (1981) 180, D84
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — καὶ εἶν]-
[αι αὐτοῖς γ]ρά[ψασθαι φυλῆς καὶ δήμου καὶ φ]-
[ρατρίας], ἧς ἂν [βούλωνται, κατὰ τὸν νόμον· κα]-
[ὶ τοὺς θ]ε̣σμοθέ̣[τας εἰσ{εισ}αγαγεῖν {²⁶εἰσαγαγεῖν}²⁶ αὐτοῖς]
[τὴν δο]κιμ[α]σία̣[ν τῆς δωρεᾶς εἰς τὸ δικαστή]-
5 [ριον], ὅπως ἂν μ[νήμη τῆς δωρεᾶς γένηται καὶ]
[φα]νερὸν ἅπασι̣[ν, ὅτι ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων ἐπί]-
[στ]αται χ[ά]ριτα[ς ἀποδιδόναι τοῖς εὐεργετ]-
[οῦ]σιν ἑαυτὸν τ[․․․․9․․․․ καταξίας τῶν εὐ]-
[ερ]γ[ε]τημάτων· ἀ[ναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμ]-
10 [α τὸν] γραμματέ[α τοῦ δήμου ἐν στήληι λιθίν]-
[ηι καὶ] στῆσαι ἐ[ν ἀκροπόλει — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us