Proxeny decree for Habron and Matrias.  Two non-joining fragments of a pedimental stele of white marble. Stoich. 27.
[ ] Attica — Athens — Akropolis — 286/5 BC — IG II² 651
See also:
frg. a.cymatium.1 [θ]εο[ί].
2 [Ἅβρ]ωνος. Ματρίου.
[ἐπὶ Διο]κ̣λέους ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς [Λ]-
[εωντίδο]ς ὀγδόης πρυτανείας, ἧι [Ξ]-
5 [ενοφῶν Ν]ικέου ἉλαιεὺςIV ἐγραμμάτ-
[ευεν· Ἀνθ]εστηριῶνος ἐνάτηι ἐπὶ δ-
[έκα· ἐνάτ]ηι καὶ δεκάτηι τῆς πρυτα-
[νείας· ἐ]κκλησία· τῶν προέδρων ἐπε-
[ψήφιζεν Π]ολύευκτος Δημητρίου [․]
10 [․․․8․․․․ κ]αὶ συμπρόεδροι· ἔδοξε-
[ν τῶι δήμωι· Π]αράμυθος Πολυστράτ-
[ου Παιανιεὺς] εἶπεν· ἐπειδὴ Ἅβρων
[․․․․10․․․․ καὶ] Ματρίας Νησιώτη-
[ς ․․․․․13․․․․․․] τοῦ δήμου σιτ․[․]
15 [․․․․․․15․․․․․․․]ν̣ιαν χρει[․․․․]
[․․․․․․․․19․․․․․․․․․]ΙΟΙ[․․5․․]
                                              lacuna
frg. b.17 [․․․․10․․․․, ἀγαθεῖ τ]ύχει, δε[δόχθ]-
[αι τῶι δήμωι· ἐπαιν]έσαι Ἅβρωνα̣ [․․]
[․․․8․․․․ καὶ Ματ]ρίαν Νησιώτ[ην v]
20 [καὶ στεφανῶσαι] ἑκάτερον αὐτ[ῶν v]
[χρυσῶι στεφάν]ω̣ι κατὰ τὸν νόμ[ον φι]-
[λοτιμίας ἕνεκ]α καὶ εὐνοίας, ἣν [ἔ%⁸⁰]-
[χοντες διατελ]οῦσιν πρός τε τὴv]
[βουλὴν καὶ τὸν] δῆμον τὸν Ἀθηναω[ν]·
25 [εἶναι δὲ αὐτοὺς] καὶ προξένους το[ῦ]
[δήμου καὶ εἶναι] αὐτοῖς γῆς ἔ[γκ]τ̣[η]-
[σιν καὶ οἰκίας· ἀν]αγράψαι δὲ τό[δε τὸ]
[ψήφισμα τὸν γραμ]ματέα τοῦ δή̣μ[ου]
[ἐν στήληι λιθίνηι κ]αὶ στ[ῆσ]α[ι — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us