Decree.  Pedimental stele of gray marble, preserved on the right. Non-stoich. c. 29.
[ ] Attica — Athens — Prov. unkn. [Athens, EM] — 169/8 BC — IG II² 911
See also:
1 [ἐπὶ Εὐνίκου ἄρχο]ν̣τος, ἐπὶ τῆς Ἀτταλ[ί]-
[δος δωδεκάτης] πρυτανείας, ἧι Ἱερών[υ]-
[μος Βοήθου Κηφισιε]ὺςI ἐγραμμάτευε[ν]·
[Σκιροφοριῶνος ἕνει κ]αὶ νέαι· ἐνάτει κα̣[ὶ]
5 [εἰκοστεῖ τῆς πρυτανεία]ς· ἐκκλησία σύ[γ]-
[κλητος ἐμ Πειραιεῖ στρατη]γῶν παραγγ[ει]-
[λάντων· τῶν προέδρων ἐπεψ]ή̣φιζεν Ν[․]-
[— — — — c.20 — — — — καὶ σ]υμπρό-
[εδροι· — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us