Honorific decrees for a hipparch.  Two non-joining fragments of a stele of gray marble. Non-stoich. c. 70.
[ ] Attica — Athens — Kerameikos (a) and Agora (b) — 187/6 BC — IG II² 895 (b) — MDAI(A) 76 (1961) 127-141 (ab) — SEG 21.435 (a); 21.436 (b)
See also:
frg. a.I [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἀγ̣[α]θεῖ τύχει, δεδόχ[θαι τεῖ βουλεῖ· τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρημα]-
τίσαι περὶ τούτων, γν[ώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ ἐπαι]-
νέσαι τὸν ἱππαρχήσα[ν]τ̣α ἐπὶ Συμμάχο[υ ἄρχοντος — — — — — — c.27 — — — — — — καὶ στε]-
φανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν ν[όμον ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ φιλοτιμίας, ἣν ἔχων διατελεῖ]
5 εἴς τε τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθη[ναίων, καὶ ἀναγορεῦσαι τὸν στέφανον Διονυσίων τε τῶν]
[ἐ]ν ἄστει τραγωιδῶν τῶι καινῶι ἀγῶνι κ[αὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων καὶ Πτολεμαίων τοῖς γυ]-
μνικοῖς ἀγῶσιν, τῆς δὲ ποιήσε̣ως τοῦ στ[εφάνου καὶ τῆς ἀναγορεύσεως ἐπιμεληθῆναι τούς τε]
στρατηγοὺς καὶ τὸν ταμίαν τῶ̣ν στρατιω[τικῶν· εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ εἰς τὸ λοιπὸν τὴν αὐτὴν αἵρε]-
σιν διατηροῦντι τιμᾶσθαι καταξίως ὧν ἂν [εὐεργετήσηι· — — — — — — c.28 — — — — — — — —]
10 τῶι δήμωι φανερὰ πᾶσιν εἶ, ἀναγράψαι τόδε τ[ὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν εἰς στή]-
λην λιθίνην καὶ στῆσαι πρὸς τοῖς Ἑρμαῖς· τὸ δὲ [γενόμενον ἀνάλωμα εἴς τε τὴν ποίησιν τῆς]
στήλης καὶ τὴν ἀναγρ[α]φ̣ὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν μ̣[ερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν.   vacat   ]
                                               vacat
II.13 ἐπὶ Θεοξένου ἄρχον[το]ς· Ἑκατομβαιῶνος [— — — — — — — — — — — c.40 — — — — — — — — — —]
ἔδοξεν τοῖς ἱππεῦσ[ι]ν· Κιχησίας Λέοντος Α̣[ἰξωνεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ — — — c.13 — — — — ἱππαρχήσας]
15 τὸν ἐνιαυτὸν τὸν ἐπ[ὶ Σ]υμμάχου ἄρχοντος ἀπ[— — — — — — — — — — c.36 — — — — — — — — — —]
τηρια ἀκολούθως τοῖς νόμοις καὶ ὑποδεξάμε[νος — — — — — — — — c.29 — — — — — — — — καλῶς]
καὶ φιλοτίμως ἐν ὅ[λ]ωι τῶι ἐνιαυτῶι καὶ ἀκολ[ούθως τοῖς τε νόμοις καὶ τοῖς ψηφίσμασιν τοῦ δήμου],
προέστη δὲ καὶ τῆς συντάξεως τοῦ ἱππικοῦ [— — — — — — — — — — c.38 — — — — — — — — — — —]
ὅπως χρήσιμον εἶ κατεσκευασμένον τῶι δήμω̣[ι, — — — — — — — c.29 — — — — — — — — τὰ παραγ]-
20 γελλόμενα καὶ τὴν ἀ̣πόδειξιν ἐποιήσατο τοῦ̣ [— — — — — — — — c.32 — — — — — — — — — τῆς χώ]-
ρας αὐτοὺς ἐμπείρους εἶναι, ἐάν τις ἀναγκαία χ[— — — — — — — — — c.33 — — — — — — — — — ἐξή]-
γαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν χώραν πλεονάκις ΑΠΗ[— — — — — — — — — — c.38 — — — — — — — — — — —]
ἅπαντας καὶ ἐβουθύτησεν τῶι θεῶι μετ’ αὐτ[ῶν — — — — — — — — — c.38 — — — — — — — — — —]
[ο]ὐθὲν ἐλλιπών, γινομένων δὲ καὶ τῶν Νεμεσί[ων — — — — — — — — — c.36 — — — — — — — —]
25 [․]ους ἐφήδρευσεν φροντίζων τῆς κοινῆς [— — — — — — — — — c.37 — — — — — — — — — — ὑπε]-
δέξατο αὐτούς, ἐπεμελήθη δὲ καὶ τῆς κατ[αλογῆς — — — — — — — — — c.34 — — — — — — — — —]
ὑπὸ τοῦ δήμου καταλογέων δικαίως, ἐφρόν[τισε δὲ — — — — — — — — c.33 — — — — — — — ἐποι]-
ήσατο δὲ καὶ τὰς τιμήσεις τῶν ἵππων μετὰ [— — — — — — — c.27 — — — — — — — ἀκολούθως τοῖς]
τε νόμοις τοῦ δήμου καὶ τῶι ψηφίσματι τῶν Ι[— — — — — — — — c.34 — — — — — — — — δοκιμα]-
30 σίας μετὰ τῆς βουλῆς ὅπως γένηται κατὰ τ[— — — — — — — — — — c.40 — — — — — — — — — —]
[τοῖ]ς ἱππεῦσιν, διετέλεσεν δὲ καὶ ἐν ταῖς δο[κιμασίαις — — — — — — — c.32 — — — — — — — —]
[— — c.12 — —]Ιες γίνωνται καὶ τὸ ἱππικὸ[ν — — — — — — — — — — c.38 — — — — — — — — — —]
[— — c.13 — —]ν καὶ τῶν ἐφεδρειῶν Ε[— — — — — — — — — — — c.42 — — — — — — — — — — —]
[— — — c.15 — — — το]ὺς ἱππ[ε]ῖς Α[— — — — — — — — — — — c.46— — — — — — — — — — — —]
                                        lacuna
frg. b.II.35 [— — — — — — — — — — — — — — δεδόχθαι τοῖς ἱππεῦσιν· ἐπαινέσαι — — — — — — ἱππαρχήσαν]-
τα ἐπὶ Συμμ̣[άχου ἄρχοντος καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς καὶ]
<ε>ὐνοίας ἕνε[κεν, ἣν ἔχων διετέλει εἴς τε τοὺς ἱππεῖς καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων, καὶ στῆσαι αὐτοῦ]
εἰκόνα χαλκ[ῆν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
καὶ τὴν ἀνάθε[σιν τῆς εἰκόνος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
40 Ἑρμαίων τῶι̣ ἀ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἱππαρχείωι· ὅπ[ως δὲ καὶ ὑπόμνημα ὑπάρχηι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἀναγράψαι τόδε [τὸ ψήφισμα εἰς στήλας λιθίνας δύο καὶ στῆσαι τὴν μὲν πρὸς τοῖς Ἑρμαῖς, τὴν δὲ]
ἐν τῆι αὐλῆι τῶν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τὸ δὲ γενόμεν̣ο[ν ἀνάλωμα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
45 ἱππέων ἑλέσθαι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
cr. 1.46     ἡ βουλή,
    ὁ δῆμος
ἱππαρχ[ήσαντα]
lacuna
cr. 2.49 [— — —]
50 [— — —]
[— — —]
Search Help
Contact Us