Proxeny decree.  Two non-joining fragments of a stele of gray marble. Non-stoich. c. 30 (a) and c. 37 (b).
[ ] Attica — Athens — Akropolis — 188/7 BC — IG II² 892 w. Add. p. 668
See also:
frg. a.1 [ἐ]πὶ Συμμάχου ἄρχον̣[τος, ἐπὶ τῆς — c.6 —]-
δος δεκάτης πρυτα[νείας, ἧι Ἀρχικλῆς]
Θεοδώρου ΘορίκιοςVI ἐγρ[αμμάτευεν· Μου]-
νιχιῶν̣[ο]ς δευτέραι μετ’ [εἰκάδας· ἐνάτει]
5 καὶ εἰ[κ]οστεῖ τῆς πρυτανε[ίας· ἐκκλησία]
ἀρχαιρεσίαι κατὰ τὴν μαντ[είαν τοῦ θεοῦ]·
τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν [— — c.8 — — Ἡ]-
φαιστίωνος Ἐρχιεὺς καὶ συ[μπρόεδροι· v]
[ἔ]δοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμ[ωι· — c.7 —]
10 [— c.6 —]#⁷[․]#⁷[— c.5 —]ς εἶπεν· ἐπ[ειδὴ Σωσ— c.2 —]
                                lacuna
frg. b.11 [— — — — — — — — — — —  — τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν]
[Ἀθη]ναίων· εἶνα̣ι̣ δὲ α̣[ὐτὸν καὶ πρόξενον καὶ εὐεργέ]-
[τ]ην τοῦ δήμου· ὑπάρχειν δὲ Σω̣σ[— c.6 — καὶ εἰς τὸν]
[μ]ετὰ ταῦτα χρόνον ἀποδεικνυμένωι τὴν πρὸ[ς Ἀθη]-
15 ν̣αίους εὔνοιαν εὑρέσθαι καὶ ἄλλο ἀγαθόν, ὅτου ἂν̣
[δοκ]ῆι ἄξιος ε̣ἶν̣αι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τ[ὸν]
[γραμματέα] τὸν̣ κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθί-
[νει καὶ στῆσαι ἐ]ν ἀκροπόλει· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν
[καὶ τὴν ἀνάθ]εσιν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ταμίαν
20 [τῶν στρατι]ωτικῶν καὶ τοὺς ἐ<π>ὶ τεῖ διοικήσει τὸ γε-
[νόμενον ἀνάλω]μα.     vacat
                               {²vestigia coronae
Search Help
Contact Us