Decree (of the Eumolpidai?) in honor of Aristokles, hierophant. Not from Eleusis.  Three fragments of a stele of (“Hymettian”) marble. Non-stoich.
[ ] Attica — Athens — Agora — ca. 149/8 BC — Hesperia 11 (1942) 293, 58 — SEG 19.124 — Agora XVI (1997) 306
1 ἐπὶ Λυσιάδου ἄρχοντος, Π̣[υανοψ]ιῶνος ἕκ[τει ἐπὶ]
δέκα κατὰ θεόν, κατὰ δὲ ἄρ[χοντ]α πέμπτει [ἱστα]-
μένου, ἀγορᾶι κυρίαι ἐν̣ [․․․c.6․․․]νδίωι, Ἀμυν[όμαχος]
Εὐκλέους Ἁλαιεὺς ε[ἶπεν· ἐπε]ιδὴ ὁ ἱεροφά[ντης]
5 Ἀριστοκλῆς Περιθοίδ[ης εὔνου]ς τε ὢν διατ[ελεῖ]
κατ’ ἰδίαν ἑκάστωι κα[ὶ κοινῆι πᾶ]σιν Εὐμολπ[ίδαις],
κατασταθεὶς δὲ ἱερο[φάντης ἐπ]ὶ Ἑρμογέν[ου ἄρχοντος]
ἀνενεώσατό τε τὴ[ν ἀναγρα]φ̣[ὴ]ν τὴν τοῦ [․․․․․6-10․․․․․]
ἐκ τῶν ἀρχαίων γρα[μματε]ί̣ων [τῶ]ν ἐν τ[ῶι Ἐλευσινί]-
10 ωι καθ’ ἣν ἔδει τὸν [ἀεὶ ἱερ]οφάντ[οῦ]ν̣[τα ․․․․․c.10․․․․․]
συνέγραψαν Εὐμ[ολπ]ίδαι ἐπιδι[․․c.5․․․, καὶ κατὰ τὸ
ψήφισμα Φιλο̣ν[αύ]τ̣ου καὶ κατὰ τ[ὰ ἄλλα ψηφίσματα]
τοῦ δήμου τὰ ε[ἰσα]γώγεια καλῶς κ̣[αταγράφει ὅσα ἐπρά]-
[χ]θη μετασχόντ[ω]ν καὶ Εὐμολπιδῶν [μετὰ πάσης παρα?]-
15 [σκ]ευῆς καὶ φιλοτιμίας, ψήφισμά τε ε̣[ἰσήνεγκεν ἵ]-
[να] ἀναγρα[φῆι] ἡ εἰσαγωγὴ ἐν στήλη̣[ι λιθίνηι ἐν]
[τῶι Ἐ]λευσ[ιν]ίωι, ἐκλελειμμένων [δὲ πολλῶν θυσιῶν]
[δι’ ἐτ]ῶν [π]λειόνων διὰ τοὺς καιρ[οὺς ἐν ἑκάστωι]
[τῶι ἐνια]υτῶι ἔθυσέν τε αὐτὸς κ̣[αὶ πρόσοδον]
20 [ποιησ]άμενος πρὸς τὴν βουλὴν κ̣α̣[ὶ ἐνεφάνισεν]
[περ]ὶ̣ αὐτῶν καὶ ψήφισμα ἐ̣π̣εκύ̣ρ̣[ωσεν ἵνα προσόδων]
[πολ]λῶν γινομένων εἰς [τὰ ἱερὰ αἱ θυσίαι συντελῶνται]
[τοῖ]ς θεοῖς κατὰ τὰ [πάτρια — — — — — — — — — — —]
[πα]τ̣ρίου ἀγῶ̣ν̣[ος — — — — — — — — — — — — — — —]
25 [․․]Ο̣ΝΚ[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us