Building inscription.  Architrave of white marble, in two fragments.
[ ] Attica — Athens — Plaka — ca. 396-401 AD — IG II² 5205 — E. Sironen, Inscriptions (1997) 112, 38
See also:
1 [ὑ]π̣ὲρ νίκης καὶ σωτηρίας καὶ ἀθανάτου δια[μο]νῆς τῶν δεσποτῶν τῆς οἰκουμέ[νης]
Φλ(αβίου) Ἀρκαδίου καὶ Φλ(αβίου) Ὁνωρίου τῶν ἀηττήτω[ν Αὐγού]σ̣τ̣ω̣ν vac. ὁ λαμ(πρότατος) ἀνθ(ύπατος) τῆς Ἑλλάδος
[Φλ(άβιος)] Σεουῆρος Ἀέτιος κατεσκεύασεν ἐκ θεμελίων τὸ ․ [— — c.9 — — μετὰ τῶν πρ]οπυλαίων.
Search Help