[ ] Att. — stoich. 27 — med. s. IV a.
See also:
1 — — — — — — — — ν ἐπαινέ-
[σαι․․․․11․․․․․ Θη]βαῖον στε-
[φανῶσαι θαλλοῦ] στεφάνωι· εἶναι δ-
[ὲ αὐτῶι καὶ προε]δρίαν καὶ ἀτέλε[ι]-
5 [αν ὧν κύριοί εἰ]σιν Ἐλευσίνιοι. ἀν̣-
[αγράψαι δὲ τό]δε τὸ ψήφισμα εἰς στ-
[ήλην λιθίνην κ]αὶ στῆσαι εἰς τὸ θέ-
[ατρον τὸ Ἐλευσ]ινίων τὸν ταμίαν.
— — — — — vacat 0.009
Search Help
Contact Us