Amulet against epilepsy.  Rectangular silver leaf, originally rolled up and placed inside a tubular silver case; found in a tomb.
[ ] Italia — Arco, area of — late 2nd/early 3rd c. AD — AAlpi 6 (2002) 189-215 — ArchCl 53 (2002) 221-256 — AnnÉp (2002) 577
1 ἅγειε Πρωτογενέ-
τωρ ειαλδαλξαω β-
λαθαμμαχωριξα
ηκα Ἰαω συχφεωθ
5 περφθω ιαχθω γν-
εδασεωψ χθεμμεχ,
ἱκετήρ’ ἰμὲ Τέρτιο-
ν ὃν ἔθηκεν Σῖρα,
τόνδ’, ἱερὲς φύλα-
10 κες, ἀπὸ τῆς σήμ-
η{μ}ρον {²⁶σήμηρον = σήμερον}²⁶ ἡμέρας ἀπὸ
τῆς ἄρτι ὥρας ἐν πα-
ντὶ κερῷ ἀπὸ παν-
τὸς κινδύνου, φό-
15 {ε}βου {²⁶φόβου}²⁶, δεμονίου,
βαντάσματος, φά-
σματος κὲ παν<τὸς>
νόσου ἐνποδισα-
μένου κὲ παντὸ-
20 ς φθοροπο<ιο>ῦ πνε-
ούματος τηρήσα-
τε, ἐμὲ Τέρτιον ὃν
ἔθηκεν Σῖρα· ἴτε ἱε-
ρὰ {ν} νόσος ἴτε χόλος
25  θεῶν ἴτε ἀνθρώπ-
 ων ἴτε δεμόνων,
ἴτε τῶν Μυρῶν, αὐ-
τουμανία, φαντα-
σία, σκοτοδε[νία].
Search Help