Honorific decree for Alketas.  Rectangular stele of white marble.
[ ] Makedonia (Krestonia) — Morrylos (Ano Apostoloi) — 131/130 BC? — Hatzopoulos, Mac. Inst. II 54 (SEG 39.605), date — Poleis e politeiai (2004) 482-483 (A. Giovannini)
1 {²Meletemata 22, Epig. App. 54 (SEG 39.605) dated by A. Giovannini to 131/130 BC.}²
Search Help