[ ] Att. — non-stoich. — init. s. I a.?
1 [ἐπὶ — — — ἄρχο]ντος τοῦ  με[τὰ —]
[— — ἐπὶ τῆς Ἀττα]λίδος δεκ[άτης πρυτα]-
[νείας, — — —]ῶνος ἐνδεκ[άτηι]·
[ἐκκλησία ἐν τῶι] θεάτρωι· Ἀν— — —
5 — — —   — —λῆθεν ε[ἶπε]ν· [ἐπειδὴ — —]
— — — — — —ου Φασηλίτ[ης — — — — — —]
[— — — — — — ε]ὔνους ὑπ[αρχ— — — — — —]
[— — — — — τοῖς] παραγινο[μένοις — — —]
— — — — — —ις τὸν ἑατ[οῦ {²⁷ἑατ[ῶν?}²⁷ —]
10 — — — — — — —ρ̣κ̣ηιτε— — — — — — — —
Search Help
Contact Us