[ ] Att. — non-stoich. — 47/6-43/2 — IG II² 1040 Add. (pt. 1.2 p. 671)
See also:
1 ․․․ας κα[ὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]-
[αὶ] Διονύσι[α {²⁷Διονυσί[οις?}²⁷ — — — — — — τοῖς Διογενείοις ἐν τῶι τ]-
εμένει καὶ τὰ[ς ἄλλας θυσίας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὑ]-
πέρ τε τοῦ δή[μου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]-
5 αὶ γεγονένα[ι τὰ ἰερὰ καλὰ — — — — — — — — — — — ἐπόμπευσάν τε τῆι Ἀρτέμιδι]
[τ]ῆι Ἀγροτέραι, [ἐποιήσαντο δὲ καὶ τὴν ὑπαπάντησιν τοῖς ἱεροῖς ἐν ὅπλοις κ]-
αὶ προέπεμψαν [αὐτά, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπαι]-
δεύθησαν δὲ τῶι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δι’ ὅ]-
[λ]ου τοῦ ἐνιαυτοῦ σ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ποι]-
10 ούμενον καὶ προσε[τ — — — — — — — — — — — — — — — ἐφ’ οἷς καὶ αὐτοὶ β]-
ουλόμενο[ι] εὐ[χαριστεῖν αὐτῶι ἐστεφάνωσαν χρυσῶι στεφάνωι καὶ παρ]-
ακαλοῦσι τὴ[ν βουλὴν ἐπιχωρῆσαι ἑαυτοῖς ποιήσασθαι — — — — — εἰκόνος ἀ]-
νάθεσιν ἐν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ ἐπιγράψαι· οἱ ἐπὶ]
Ἀπολήξιδ[ος ἄρχοντος ἔφηβοι τὸν ἑαυτῶν κοσμητήν· — — —  — — —]
15 Ἁλαι[έ]α ἀρ[ετῆς ἕνεκεν· ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι]
[ἐ]πιχωρ[ῆσαι τοῖς ἐφήβοις — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἵν[α τούτων συντελουμένων ἡ βουλὴ φαίνηται τὴν καθήκουσαν πρόν]οιαν πο-
[ιουμένη τῆς ἀγωγῆς τῶν ἐφήβων καὶ τιμῶσα τοὺς ἀγαθοὺ]ς τῶν ἀνδ[ρ]-
[ῶν].
20 [ἐπὶ — — — ἄρχοντος ἐπὶ τῆς — — — ίδος — — ς πρ]υτανείας, ἧι Ἀν-
[— — —  — — — ἐγραμμάτευεν· — —]ῶ̣[νο]ς̣ [δευ]τέραι μετ’ εἰκά-
[δας — — — τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία — — —]· τῶν προέδρων ἐπεψή-
[φιζεν — — —  — — —  — — —· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι]·
[— — —  — — —  — — — εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἐφηβεύσαντες ἐν] τῶι ἐπὶ Ἀπο-
25 [λήξιδος ἄρχοντος ἐνιαυτῶι καλῶς καὶ εὐσχημόνω]ς τὴν ἀ[ν]αστροφὴ-
[ν πεποίηνται πειθαρχοῦντες τῶι τε κοσμητῆι κ]αὶ τοῖς παιδευταῖς καὶ π̣-
[ροσεδρεύοντες ταῖς τῶν φιλοσόφων καὶ γραμματι]κῶν σχολαῖς καὶ ἐν τ-
[αῖς ἀεὶ γινομέναις ἀκροάσεσιν· ἐπιμεμ][λην]ται δὲ καὶ τῆς πε-
[ρὶ τὸ σῶμα ἀσκήσεως — — — — — — — — — — — — — — — καὶ] τῆς ἐν τοῖς ἱππικοῖς
30 [γυμνασίας καὶ — — — ς σπουδῆς καὶ φιλοτιμίας] οὐδὲν ἐλλείποντε[ς],
[ἐποιήσαντό τε τὴν φυλακὴν τοῦ ἄστεως καὶ τοῦ Πειραιέ]ως· ἐπ[ε]τελέσαντο δὲ κα[ὶ]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἵνα οὖν καὶ ἡ βουλὴ
[καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται ἀποδεχόμενοι τὴν τῶν ἐφήβων ἀρ]ετὴν καὶ πρὸς τὰ
[κάλλιστ]α φιλοτι[μίαν, ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῆι βο]υλῆι καὶ τῶι δήμωι, ἐπα[ι]-
35 [νέσαι τ]οὺς ἐφή[β]ου[ς τοὺς ἐπὶ Ἀπολήξιδος ἄρχοντος καὶ] στε[φαν]ῶσαι χρυσῶι στ[ε]-
[φά]νωι ἐφ’ ἧι πεπο[ίηνται εὐταξίαι καὶ τῆι περὶ τὰ κάλλιστα τῶ]ν ἐπιτηδευμάτων σπουδῆ[ι],
[καὶ] ἀνειπεῖν τὸν στ[έφανον Διονυσίων τραγωιδῶν τῶι κα]ινῶι ἀγῶνι καὶ Παναθηνα[ί]-
[ων] καὶ Ἐλευσινίων τ[οῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν, τῆς δὲ ἀνα]γορεύσεως τοῦ στεφάνο[υ]
[ἐπ]ιμεληθῆναι το[ὺς σ]τ[ρατηγοὺς καὶ τὸν ταμίαν τῶν στρατιω]τικῶν· ἐπαινέσαι δὲ κ[αὶ]
40 [τοὺς παιδ]ευ[τὰς αὐτῶν — — — — — — καὶ Μητρόδωρον Μυ]ρρινούσιον καὶ Σιμων-
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ] Ἀν[τ]ίοχον Ἡρακ[λε]-
[ώτ]ην, καὶ στεφα[νῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι ἐφ’ ᾗ πε]ποί[ην]ται ἀναστρο[φῆι].
[ἀ]ναγράψαι [δὲ τόδε τὸ ψήφισμα μετὰ τῶν ἄλλων εἰς τὴν αὐτὴν σ]τή[λ]ην, ἵνα τούτω[ν συν]-
[τε]λουμ[έ]νων [ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται τιμῶντες τοὺς] ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλ[ικί]-
45 [ας τῶν νέων ἐπιδιδόντας ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ γίνωνται]
[καὶ ἕτεροι ζηλωταὶ τῶν ὁμοίων].
Search Help
Contact Us