[ ] Att. — non-stoich. — med. s. II a.
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ιχ․c.6․․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — α]ὐτὸν αι․․․․
[— — — — — — — — — — — — — — — εἶν]αι καὶ ἄλλο [ἀγα]-
[θὸν εὑρέσθαι, οὗ ἂν δοκῆι ἄξιος] εἶναι· ἵνα δὲ καὶ
5 [ὑπόμνημα ὑπάρχηι τῆς εὐχαρ]ιστίας τοῦ δήμο[υ],
[ἀναγράψαι τὸ ψήφισμα τὸν γ]ραμματέα τὸν κα-
[τὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λιθί]νει καὶ ἀναθεῖν[αι]
[ἐν ἀκροπόλει, τὸ δὲ γενόμενον ἀνά]λωμα εἴς τε τὴ[ν]
[ποίησιν καὶ ἀνάθεσιν μερίσαι] τὸν ταμίαν τ[ῶν]
10 [στρατιωτικῶν].
                vacat 0.17
Search Help
Contact Us