[ ] Pal. — Skythopolis (Beth Shean) — 6th c. AD — PEFQS (1931) 66-67 — MUSJ 17 (1933) 183-184 — AJPh 58 (1937) 87, E
1 [☩ ὅπο]υ ἐστὶν τὸ στεφανωσταῦριν,
[ἐκῖ] κῖτε τὸ πελλαϊκὸν τοῦ
στόματος τοῦ μνημίου, ἔχων {²sic}²
κρικεῖα· καὶ ὁ βουλόμενος ἐ̣π̣έρει τὸ
5 στεφανωσταῦριν κ(αὶ) εὑρίσκει τὸ πελλα-
ϊκὸν κ(αὶ) θάπτει. εἰ δὲ θελήσῃ ἡ κυρὰ
Μαρία εἱ τόνδε τὸν ναὸν κτήσασα
κατατεθῆναι ἐν το͂δε το͂ μνημίῳ
ἤ τής ποτε τῆς αὐτῆς γενεᾶς, ἐγὼ
10 Ἠλίας, ἐλέει θ(εο)ῦ ἔνκληστος, ἐν ὀνόματι
Π(α)τ(ρὸ)ς κ(αὶ) Υ(ἱο)ῦ κ(αὶ) Ἁγίου Πν(εύματο)ς εὐλογῶ κ(αὶ) ἀναθε-
ματίζω ἕκαστόν τινα μετ’ ἐμὲ
κολύοντα ἢ αὐτὴν ἤ τινα το͂ν αὐτῆς
ἢ κ(αὶ) ἐπέρον[τα τ]αῦτά μου τὰ
15 ☩ γράμματα. ☩
Search Help