Manumission record with consecration to Asklepios.  Stone block, reused in the construction of a late Roman tower.
[ ] Epeiros — Bouthrotos (Butrint) — after 163 BC
1 [στραταγοῦντος τῶν Πρασαιβῶν — — —]α̣μια, [προστατοῦντος δὲ]
[— —]νου Σ̣ω̣κλέος, ἱερεύον[τος δὲ τοῦ Ἀσ]κ[λαπιοῦ — — —], ἀφί-
εντι ἐλευθέραν καὶ ἀνατί[θεντι] ἱερὰν το͂ι Ἀσκλαπιο͂ι ἀνέφαπτον
Φιλίστιον Ἀντιφῶν Βοΐσκο[υ, κατοικ]ῶ̣ν ἐν Βουθρωτο͂ι καὶ Κλῆτις Ἀντιφῶν-
5 τος καὶ Σατύρα Εὐδάμου [καὶ] Λέαινα Ἀντιφῶντος· μάρτυρες Ἀρ-
χίας Γλαυκία Ἐσσύριος, Ἀν[— —]ιδας Ἀγαθοκλέος, Ἀρτέμων Ἀρχε-
λάου Βουθρώτιοι.
Search Help