Manumission record with consecration to Asklepios.  Stone block, reused in the construction of a late Roman tower.
[ ] Epeiros — Bouthrotos (Butrint) — ca. 163-158 BC — BCH 118 (1994) 130, IV, B, 3 — SEG 44.496 — cf. SEG 48.679
1 ἀγαθᾶι τύχαι· στραταγούντων τ[ῶ]ν [Πρασαιβῶν Ἀντιγόνου]
[Κυδεσ]τοῦ καὶ Μενεξίου Πελματίου, προστατοῦντος δὲ Φυσκί-
ωνος Ἀμοργίου, ἱερεύοντος δὲ τοῦ Ἀσκλαπιοῦ Δε[ξ]άνδρου Ἀγχερο-
παίου, μηνὸς Γαμιλίου ἑβδόμαι, ἀφίεντι ἐλεύθε[ρον] καὶ [ἀν]ατίθεν-
5 τι ἱερὸν τῶι Ἀσκλαπιῶι Σίμακος Σωσάνδρου καὶ [Λέ]αι[ν]α Σι[μ]άκου
καὶ Λυσανίας καὶ Σώσανδρος καὶ Λυκίσκα Με[ν]εξίου καὶ Λυκόφρ[ων κ]αὶ Ἀπ-
ποίτας Ἀντιγόνου, συνευ[δ]οκούντων Ἀντιγόνου τοῦ Λυκόφρονος Κυδε-
στοῦ καὶ Μενεξίου το[ῦ] Λυσανία Πελματίου Σωτίωνα· παραμεινάτω δὲ Σω-
τίων παρὰ Σίμακον ἇς κα ζο͂ι Σίμακος· μάρτυρες Πο[λύ]νικ[ος] Μυρτίλου Κυε-
10 στός, Σωκλῆς καὶ Ἀρχίας Γλαυκία Ἐσσύριοι, Ἀνδρόνικος Ἄνδρωνος Πόλληος,
〚— — — — 30,5 cm — — — —〛, Θεύδοτος Ἀν[εροίτα Ὀ]πάτας.
Search Help