[ ] Att. — non-stoich. — c. init. s. II a. — IG II² 925 Add. (pt. 1.2 p. 668)
See also:
1 ․․ τὸν δῆμ[ον τὸν Ἀθηναίων καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφανον]
τοῦτον Δ[ιονυσίων τῶν ἐν ἄστει τραγωιδῶν τῶι καινῶι ἀγῶ]-
νι, τῆς δὲ ἀ[ναγορεύσεως ἐπιμεληθῆναι τοὺς στρατηγούς]·
δεδόσθα[ι δὲ αὐτῶι καὶ πολιτείαν δοκιμασθέντι ἐν τῶι δι]-
5 καστηρ[ίωι, τοὺς δὲ θεσμοθέτας, ὅταν καὶ ὣς πληρῶσιν δικαστήριον]
εἰς ἕν[α καὶ πεντακοσίους δικαστάς, εἰσαγαγεῖν αὐτῶι τὴν δοκι]-
μασ[ίαν κατὰ τὸν νόμον· καὶ εἶναι αὐτῶι γράψασθαι φυλῆς καὶ δή]-
μου [καὶ φρατρίας ἧς ἂν βούληται — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us