[ ] Att. — Athens — stoich. 25 — ca. 350 BC — IG II² 1238 — AJPh 109.1988.111-117
See also:
1 [ἔδοξεν τοῖς] φράτερσι· Ν[․․․․ εἶ]-
[πεν· ἐπειδὴ Εὐγ]ε̣ίτων Εὐ[κλέος ε]-
[ὐηργέτησε τὸ κοιν]ὸ̣ν [τῶν] φρατ[έ]-
[ρων ․․․․․․15․․․․․․․]των καὶ [π]-
5 [ράττων διατελεῖ ἀεὶ] τὰ συνφ[έ]ρ̣—
[οντα τοῖς φράτερσι κ]αὶ νῦν καὶ
[ἐν τῶι ἔμπροσθεν χρό]νωι καὶ α[․]
[․․․․․․․17․․․․․․․․]μενος τὴν
[․․․․․․15․․․․․․․] ἔ̣ρημον κατα-
10 [δικασθεῖσαν ἐν τ]ῶι δικαστ[η]ρί-
[ωι ․․․․11․․․․․ Ε]ὐγείτονος· δ[ε]-
[δόχθαι τοῖς φράτ]ερσι ἐπαινέ[σ]-
[αι Εὐγείτονα Εὐκ]λέος Φαληρέ[α]
[καὶ στεφανῶσαι αὐ]τὸν χρυσῶ[ι σ]-
15 [τεφάνωι ἀπὸ ․ δραχμ]ῶν ἀρετ[ῆς ἕ]-
[νεκα καὶ δικαιοσύν]ης τῆς [εἰς τ]-
[οὺς φράτερας — — — — — — — — — —]
Search Help