[ ] Att. — Athens — 1st c. AD
Hesp 6.1937.389,3 (Jordon [5, 6, 7, 17-18, 19-20]):
1 [․․․․]ες σ̣[έ]βου μὲ τὸν̣ [κ]αταγρά̣-
φοντ̣α κὲ τὸν ἀπολέ[σαντα] ὅτι οὐκ ἕ-
κων ἀλλὰ ἀνανκαζ[όμεν]ος διὰ τ̣οὺς̣
κλέπτας τοῦτο ποιεῖ. Καταγράφω κὲ κατα-
5 τίθεμε Πλούτω̣νι κὲ Μοίρες κὲ Περσιφόνῃ {²⁶Περσεφόνῃ}²⁶
κὲ Ἐρεινῦσι κὲ παντὶ κακῷ, κατατίθεμ̣ε κὲ Ἑκάτῃ
ἑ̣[ρπ]ειοφάγῳ, κατατίθεμε κὲ θεαῖ̣ς̣ κὲ θεοῖς κατ̣αχθοε̣α̣ῖν
θ̣εετοφαγω {²⁶θεαιτ<ητ>οφάγῳ?}²⁶, κατατίθεμε κὲ θεαῖ̣ς̣ κὲ θεοῖς {²printed below θεοῖς: ε̣α̣ῖν?}² κατ̣αχθο-
ν[ί]οις κὲ Ἑρμεῖ διακόνῳ, κατατίθεμε τοὺς κλέψ[αν]-
10 τας ἀπὸ τοῦ οἰκειδίου λιτοανφόδου του καλουμένου[ς].
κελεύου κλέψαντα ὦ Ἑκάτη νᾶν στρώματα τρίβ-
[ω]να μ̣αλλωτὸν λευκὸν κενὸν κἂν κάβον——————————————
———————τ̣ρουν συνεργὰ λευκὰ χώματα λιν[․]τον
α̣ς τρεῖς λευκὰς μαστίχην πίπεριν. ἔτι κατα-
15 τίθεμε κὲ τοὺς συνειδότας τῇ κλέψει κὲ ἀρν[ο]-
[υμ]ένους. κατατ̣ίθεμε δὲ κὲ ὅλους. ὑπόδεξαι δὲ
[ἄκ]ουε τὰ ἐνφερόμενα, Ἑκάτη, καταγράφ-
ω. σὺ δὲ, δέσποινα Ἑκάτη οὐρανία Ἑκάτη κα-
ταχθονία Ἑκάτη τριοδεῖτι Ἑκάτη τριπρό-
20 σωπε Ἑκάτη μονοπρόσωπε καρδιοτό-
μησον τοὺς κλέψαντας ἢ τὸν̣
[κ]λέψαν̣τα {ν} τὰ ἐνφερόμενα
     α̣ητε αὐτοὺ[ς] συνειδό{ι}τας {²⁶συνειδότας}²⁶ καταγρά-
[φω Ἑ]κάτη [․․․]βιουον[․․․․]θαα̣λ̣α̣
25      ἀλλὰ αναειτανις ․․․․εκνω̣ν̣
     τικτησις ἢ̣ αὐτοὺς ἢ̣ αὐτὸν
     εηφαδων̣αιηα̣νοσισευ̣ξεισα αὐτοῖς
       ετεαχαρκεονο̣ κοψη αὐ-
                   τούς.
30 [․․5․․] σέβ̣ου μὲ δὲ τὸν καταγράφοντα
          κὲ τὸν ἀπολέσαντα
Search Help