[ ] Att. — 1st c. BC/1st c. AD — IG II² 13126
See also:
IG II(2) 13126, ll. 1-5 (Oikonomides):
1 [ὦ] παρο[δίτα, τόδ’ οἰκόπεδον, πάλαι τὸν Ἱππο]-
   μέν[ους εἶχεν οἶκον, καὶ νῦν καλεῖται]
Ἵππου καὶ [Κόρης τόπος, — — — — — — — — — — —]
   βομ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
5 δώδεκ’ ἔχ[ουσαν ἔτη — — — — — — — — — — — — —]
Search Help