[ ] Att. — ca. 150 AD — IG II² 3618
See also:
IG II(2) 3618, ll. 5-6 (Follet):
5                   βασιλέω[ν]
    μ[υστῶν σ]τέφει. |
IG II(2) 3618, ll. 5-6 (Wilhelm):
5 [ἐπὶ τῷ(?) π]ολυκάρπῳ βασιλέω[ν]
    μ[εγάλων σ]τέφει. |
IG II(2) 3618 (Peek)
1 [κήρυκα] βουλῆς γενόμενον
    δήμου τε ἅμα |
[ἱραῖσί με] σταχύεσσιν ἠγλαϊσμέ-
    νον |
5 [ὁρᾷς, π]ολυκάρπῳ βασιλέω[ς]
    μ[υστ]ῶ̣ν στέφει. |
6a         vacat
7 [εἰκόν’ ἀ]ν̣έθηκε λαΐνην Φιλή-
     μονος |
[πόλις στρ]ατηγοῦ τήνδε κἄρ-
10      χοντος θεοῖς. |
Search Help