[ ] Att. — 3rd c. AD — IG II² 3014
See also:
IG II(2) 3014, ll. 2-8 (Peek):
3                      οὐ-
χ̣ί, γ̣ε̣νῆτες, τόπος <ἐ>σ-
5 [τ]ι, οὗ στεφάνον δ̣[εί]αν | [ἶ]-
[χον] οἱ μετὰ τοῦ Διοκλ̣έ̣-
ους. ἰσακούω καὶ π̣[α]-
[ρὰ τ]ῶν ἀνδρῶν | καὶ
τ[ῶν] ἀν[θρ]ώπων ου[— — —]. |
Search Help