[ ] Att. — ca. 350 BC — IG II² 1583
See also:
IG II(2) 1583, l. 4 (Crosby):
4 [Ἀ]ριστύλ[λο —]
5
IG II(2) 1583, l. 14 (Crosby):
14 ΟΙ̣․․․ΜΙ̣Λ̣
15
IG II(2) 1583, l. 16 (Crosby):
the first four letter-spaces uninscribed
IG II(2) 1583, ll. 17-27 (Crosby):
17 [․․․ μέταλλ]ον ἀπ[εγ]ράψ[ατο παλαιὸν ἀνασάξ ∶ ․4-5․]
[․․․․9․․․․]∶ ἐν το[ῖς ἐδάφεσιν τοῖς ․․․․․12․․․․․]
[․․․ ὧι γεί]∶ βορ ∶ μέτα[λλον ․․․․․․18-19․․․․․․․]
20 [․․6․․․ ἡ χ]αράδρα ἡ εἰς [Ἀνάφλυστον(?) φέρου· ἡλίου δ]-
[υο ∶ μέταλ]λον Εὐδώτειο[ν ὠνη ∶ ․․․․․15-16․․․․․․]
[․․․8․․․․] Ἀπολλοδώρου [․5-6․․ μέταλλον ἀπεγράψ]-
[ατο ἀνασά]ξ ∶ Ἀμφιτροπ[ῆσιν ἐν τοῖς ἐδάφ ∶ τοῖς — — —]
[․․․8․․․․]ς Ἀμφιτροπα[ι ∶ ὧι γεί ∶ βορ ∶ ․․․9-10․․․]
25 [․․․7․․․]∶ νοτ ∶ Σιμύλο[υ ἐργαστήριον πρὸς ἡλίου]
[ἀνιόν ∶ ἡ] ὁδὸς ἡ Βήσαζε [φέρου ∶ πρὸς ἡλίου δυο ∶ Σιμ]-
[ύλου Ποτ]αμί ∶ ἐργασ[τήριον ὠνη ∶ ․․․․13-14․․․․․]
IG II(2) 1583, l. 30 (Crosby):
30 [— — —]υ̣ε ∶ τῆς οἰκία[ς — — —]
IG II(2) 1583, ll. 32-33 (Labarbe):
                                 γ[είτων — — — — —]
[․ τῶν]
35 IG II(2) 1583, l. 37 (Crosby):
37 [— — —]ου ἐν τ[— — —]
IG II(2) 1583, l. 35 (Labarbe):
35 Θορικι {²no accent}²
IG II(2) 1583, ll. 39-40 (Crosby):
39 [— — — — —] καὶ [ὠ]φ[λ]η[κότος τῶι δημοσίωι — — — —]
40 [ἔδοξε δὲ ἐν]επίσκημ[μα εἶναι — — — — — — — — — — —]
IG II(2) 1583, l. 40 (Labarbe):
40 [ἔδοξε ἐν]επίσκημ[μα]
Search Help
Contact Us