[ ] Att. — 108/7 BC — IG II² 1036+1060
1 IG II(2) 1060 (frg. a) + 1036 (b), ll. 1-3 (Nagy):
frg. a (1060).1 [— — — — — — — — — — — — — — —]ω̣ν κα̣λ̣[— — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]ω[․․․]ς καὶ οἱ̣ ἀθλοθέτα[ι — — — — —]
[— — — παρθένοις] κ̣αλῶς πο̣ησαμέναις τὸ̣ν π[έπλον — — —]
[— — τῆς βουλῆς καὶ] τ̣οῦ δήμου θαλλοῦ̣ στεφά[νωι — — —]
5 [— — — — — — — ἀντὶ πέ]πλου λευκὴν ἐσθῆτα η[— — — — —]
[— — — — — — — — ἀγωνο]θ̣έτης εἰς τὴν πομπ[ὴν — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]ο[․] κ̣α̣θ̣[άπερ — — — — — — — —]
                      lacuna
frg. b (1036).8 [— —]εχ[— — —]ε̣[— — —] ταῦτα [— — — — — — — Πραξιεργί]-
δαι παραλάβωσιν τὸν ἐφέτειον π̣έπ[λον — — — — — — — —]
10 ἱμάτιον ἐξάγωσ̣ι̣ν̣ πα̣ρ̣αδιδό̣τ̣ωσαν [— — — — — — — — — — —]
                       etc.
Search Help
Contact Us