[ ] Att. — non-stoich. — 326/5 BC — IG II² 1628+1630+
IG II(2) 1628+, A, 1 (Laing):
[— — — ἐπὶ Χρέμητος ἄρ]χ̣οντος ∶ #⁷— — —
IG II(2) 1628+, B, col. b, 323-391, col. c, 504-510 (Laing):
col. b.323 τετρήρων σκεύη κρεμα[στὰ]
παρελάβομεν καὶ ἀπε[λά]-
325 βομεν ἐν νεωρίοις
ὑποζώματα ἐπὶ τετρ — — —
ἱστία ἐπὶ τετρηρη — — —
παραρύματα λευ[κὰ]
ἐπὶ τετρήρηις ∶ Δ̣ — — —
330 παραρύματα τρί[χινα]
ἐπὶ τετρήρηις [∶ — — —]
καταβλήματα ἐπ[ὶ τετρ — — —]
τοπεῖα ἐπὶ τετρ — — —
ἑκάστης καλωιδ[ίων]
335 μηρύματα ∶ Δ[𐅃ΙΙΙ]
ἱμάντας δύο [∶ ἄγκοιναν]
διπλῆ̣[ν ∶ πόδας] δύο
[ὑ]π̣[έρ]ας δύο ∶ χαλινόν
[ἀγκύ]ρας ἐπὶ τετρή ∶ ΔΙΙΙ
340 [σχοι]ν̣ία ἐπὶ τετρήρηις ∶ 𐅃ΙΙΙΙ
καὶ παρὰ ταμίου κρεμα-
στῶν ἀπελάβομεν
Ἀριστοκλείδου τοῦ Θρασυκλέου
Μελ<ι>τέως  vacat
344a             vacat
345 ὑποζώματα ἐπὶ τετρ[ή] ∶ 𐅃
ἱστία ἐπὶ τετρήρη[ι]ς ∶ 𐅃
παραρύματα λευκά
ἐπὶ τετρήρηις ∶ 𐅃
παραρύμα[τ]α τρίχινα
350 ἐπὶ τετρήρηις ∶ 𐅃
καταβλήματα ἐπὶ τετρήρ ∶ 𐅃̣
τοπεῖα̣ ἐπὶ τετρήρηις ∶ 𐅃
ἑκά[σ]της καλωιδίων μηρύματα ∶ Δ𐅃ΙΙΙ
ἱμάντας δύο ∶ ἄνκοιναν
355 διπλῆν ∶ πόδας δύο
ὑπέρας δύο ∶ χαλινόν
ἀγκύρας ἐπὶ τετρήρηις ∶ 𐅃
[σ]χοινία ἐπὶ τετρήρηις ∶ 𐅃
ἐφ’ ἑκ̣άστην ὀκτωδάκτυλα
360 ΙΙΙΙ ∶ ἐγδάκτ̣υλα ∶ ΙΙΙΙ
καὶ παρέδομεν ἐν νεωρίωι
σκεύη̣ κρε[μ]α[σ]τὰ τετρήρων
ὑποζ̣ώματα ἐπὶ τετρήρ ∶ ΔΙΙΙ
ἱστ[ί]α ἐπὶ τετρήρηις ∶ ΔΙΙΙ
365 παραρύματα λευκὰ
ἐπὶ τετρήρηις ∶ ΔΙΙΙ
παραρύματα τρίχινα
ἐπὶ τετρήρηις ∶ ΔΙΙΙ
καταβλήματα
370 ἐπὶ τετρήρηις ∶ ΔΙΙΙ
τοπεῖα ἐπὶ τετρήρηις ∶ ΔΙΙΙ
ἑκάστης καλωιδίων
μηρύματα ∶ Δ𐅃ΙΙΙ
ἱμάντας δύο ∶ ἄγκοιναν
375 διπλῆν ∶ πόδας δύο
ὑπέρας δύο ∶ χαλινόν
ἀγκύρας ἐπὶ τετρήρηις ∶ ΔΙΙΙ
[σχοινία] ἐπὶ τετρήρηις ∶ — — —
378a [vacat]
379 καὶ̣ π̣[αρελά]βομεν
380 καταβε[βλημένον ὑπὲρ τριή]-
ρους ἀ<ρ>γύ̣ρ̣[ιον — — — ∶ — — —]-
μον Δημάδου [— — — καὶ συν]-
τριήραρχον Αἰσ[χραῖον]
Πολ<υ>κλέους Ἀναγ[υράσιον]
385 ὑπὲρ τὴς τριήρους ἧ[ς ὤ]-
φειλεν ἧι ὄνομα Αἰαν̣-
τεία Παμφίλου ἔργον·
τοῦτο παρελάβομεν
καταβεβλημένον
390 ἀποδέκταις τοῖς ἐπ[ὶ]
Εὐθυκρίτου ἄρχοντ̣[ος]
       vacat
col. c        vacat
504 [καὶ παρελά]βομεν παρὰ
505 [νεωρίω]ν ἐπιμελητῶ[ν]
τῶ[ν ἐφ’ Ἡγ]ήμονος ἄρχον[τ]ο̣ς
ΔΔ̣[Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙ]∶ τοῦτο παρέδο̣-
μεν̣ [νεω]ρίων ἐπιμελη-
ταῖς̣ [τοῖ]ς ἐπὶ Ἀντικλέους
510 ἄ̣ρχο̣[ντ]ος
Search Help
Contact Us